Bibelen på hverdagsdansk

Salme 138

Herrens trofasthed og hjælp

1En sang af David.

Jeg takker dig, Herre, af hele mit hjerte,
    lovsynger dig i alles påhør.[a]
Jeg bøjer mig i tilbedelse mod din helligdom,
    jeg priser dig, for du er trofast og sand.
Du er ophøjet over alt andet,
    og dit ord står urokkeligt fast.
Du svarer mig, når jeg råber om hjælp,
    giver mig livsmod og styrke igen.
Alle jordens konger skal takke dig, Herre,
    når de hører de ord, du taler.
Ja, de skal synge om dine undere,
    og give dig den ære, som tilkommer dig.
Selv om du er så umådelig stor,
    tager du dig af de svage og ydmyge,
        men de stolte skubber du fra dig.
Når jeg står i problemer til halsen,
    er du med mig og redder mit liv.
Du holder fjendernes vrede i skak,
    frelser mig ved din vældige kraft.
Du fører mig igennem til sejr.
    Din trofaste kærlighed varer ved.
Opgiv mig ikke,
    men fuldend dit værk.

Notas al pie

  1. 138,1 Mere ordret: „guders påhør”, men det vides ikke, om „guder” henviser til engle, afguder eller ledende personer. Det mest sandsynlige er, at der her tænkes på ledere i samfundet og præsteskabet, men LXX har oversat med det græske ord for englene.

La Bible du Semeur

Psaumes 138

Je veux chanter ta fidélité

1De David.

Je te louerai |de tout mon cœur ;
devant les puissants de ce monde[a], |je te célébrerai |avec de la musique.
Je me prosterne |dirigé vers ton sanctuaire
et je te loue,
pour ton amour |et ta fidélité,
car tu as réalisé tes promesses |en surpassant ta renommée.
Le jour où je t’ai invoqué, |toi tu m’as répondu,
et tu m’as donné du courage, |tu m’as fortifié.

Que tous les rois du monde |te louent, ô Eternel,
à l’écoute de ta parole !
Et qu’ils célèbrent |les œuvres de l’Eternel par leurs chants !
Grande est la gloire |de l’Eternel !
Si haut qu’est l’Eternel, |il voit les humbles,
et de loin il repère |les orgueilleux.

Si je passe par la détresse,
tu préserves ma vie |face à la furie de mes ennemis ;
tu interviens pour me sauver.
Oui, l’Eternel |achèvera son œuvre en ma faveur.
Eternel, ton amour dure à toujours.
N’abandonne donc pas tes créatures !

Notas al pie

  1. 138.1 L’hébreu a : dieux, ce qui peut se comprendre de diverses façons : Dieu, les dieux des nations, les anges (l’ancienne version grecque), les rois (la version syriaque), les juges (le targoum araméen). L’interprétation proposée suit l’emploi du terme « dieux » pour désigner les puissants et les juges au Ps 82.1, 6.