Bibelen på hverdagsdansk

Salme 138

Herrens trofasthed og hjælp

1En sang af David.

Jeg takker dig, Herre, af hele mit hjerte,
    lovsynger dig i alles påhør.[a]
Jeg bøjer mig i tilbedelse mod din helligdom,
    jeg priser dig, for du er trofast og sand.
Du er ophøjet over alt andet,
    og dit ord står urokkeligt fast.
Du svarer mig, når jeg råber om hjælp,
    giver mig livsmod og styrke igen.
Alle jordens konger skal takke dig, Herre,
    når de hører de ord, du taler.
Ja, de skal synge om dine undere,
    og give dig den ære, som tilkommer dig.
Selv om du er så umådelig stor,
    tager du dig af de svage og ydmyge,
        men de stolte skubber du fra dig.
Når jeg står i problemer til halsen,
    er du med mig og redder mit liv.
Du holder fjendernes vrede i skak,
    frelser mig ved din vældige kraft.
Du fører mig igennem til sejr.
    Din trofaste kærlighed varer ved.
Opgiv mig ikke,
    men fuldend dit værk.

Notas al pie

  1. 138,1 Mere ordret: „guders påhør”, men det vides ikke, om „guder” henviser til engle, afguder eller ledende personer. Det mest sandsynlige er, at der her tænkes på ledere i samfundet og præsteskabet, men LXX har oversat med det græske ord for englene.

Amplified Bible

Psalm 138

Thanksgiving for the Lord’s Favor.

A Psalm of David.

1I will give You thanks with all my heart;
I sing praises to You before the [pagan] gods.

I will bow down [in worship] toward Your holy temple
And give thanks to Your name for Your lovingkindness and Your truth;
For You have magnified Your word together with Your name.

On the day I called, You answered me;
And You made me bold and confident with [renewed] strength in my life.


All the kings of the land will give thanks and praise You, O Lord,
When they have heard of the promises of Your mouth [which were fulfilled].

Yes, they will sing of the ways of the Lord [joyfully celebrating His wonderful acts],
For great is the glory and majesty of the Lord.

Though the Lord is exalted,
He regards the lowly [and invites them into His fellowship];
But the proud and haughty He knows from a distance.


Though I walk in the midst of trouble, You will revive me;
You will stretch out Your hand against the wrath of my enemies,
And Your right hand will save me.

The Lord will accomplish that which concerns me;
Your [unwavering] lovingkindness, O Lord, endures forever—
Do not abandon the works of Your own hands.