Bibelen på hverdagsdansk

Salme 135

Herren er stor

1Halleluja!
    Lovpris Herren, I hans tjenere,
I, som tjener i Guds hus,
    I, som arbejder i templets forgård.
Pris Herren, for han er god.
    Lovsyng hans herlighed og nåde,
for Herren har udvalgt Israel.
    Jakobs efterkommere er hans ejendomsfolk.

Jeg ved, at Herren er stor,
    større end alle de andre folks guder.
Han gør alt, hvad han vil,
    på jorden, i himlen og i havets dyb.
Han kalder uvejrsskyer sammen,
    sender lynene af sted,
slipper stormen løs
    og lader regnen styrte ned.
Alle de førstefødte i Egypten slog han ihjel,
    både blandt mennesker og dyr.
Han udførte vældige tegn og undere
    for øjnene af Farao og hele hans folk.
10 Han tilintetgjorde stærke nationer,
    besejrede mægtige herskere,
11 amoritterkongen Sihon, kong Og af Bashan
    og alle kongerne i Kana’ans land.
12 Han gav deres lande til sit eget folk,
    Israel fik det som sin arvelod.
13 Herre, dit ry vil altid bestå,
    din berømmelse kender ingen grænser.
14 For Herren fører sit folks sag,
    han er barmhjertig mod sine tjenere.
15 Andre folkeslag dyrker afguder,
    som de selv har lavet af sølv og guld.
16 Afguderne har mund, men kan ikke tale.
    De har øjne, men kan ikke se.
17 De har ører, men kan ikke høre,
    for der er ingen livsånde i dem.
18 De mennesker, der formede afgudsbillederne,
    er lige så tåbelige som deres guder.

19 Pris Herren, Israels folk!
    Pris Herren, Arons slægt!
20 Pris Herren, alle I levitter!
    Pris Herren, alle I, som kender ham!
21 Lovet være Herren, som bor på Zion,
    han som har sin bolig i Jerusalem.
Halleluja!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 135

Psalm 135

En lovsång som prisar Herrens under

1Halleluja!

Prisa Herrens namn,

prisa honom, ni Herrens tjänare,

2ni som står i Herrens hus,

på förgårdarna till vår Guds hus.

3Prisa Herren, för han är god!

Lovsjung hans namn,

för det är underbart.

4Herren har utvalt Jakob åt sig

och Israel till sin egendom.

5Jag vet att Herren är stor,

vår Herre är större än alla gudar.

6Herren gör allt vad han vill

både i himlen och på jorden, i haven och i djupen.

7Han låter molnen stiga upp vid horisonten,

han sänder blixt och regn

och han sänder ut vindarna från sina förråd.

8I Egypten dödade han de förstfödda

bland både människor och djur.

9Han sände tecken och under till Egypten,

till farao och dennes tjänstefolk.

10Han besegrade många folk

och dödade mäktiga kungar,

11Sichon, amoréernas kung,

Og, Bashans kung

och alla Kanaans kungar.

12Han gav deras länder

som en arvslott till sitt folk Israel.

13Herre, ditt namn består i evighet.

I alla tider kommer man att minnas dig, Herre.

14Herren skaffar rätt åt sitt folk

och förbarmar sig över sina tjänare.

15Folkens gudar är silver och guld,

verk av människohänder.

16De har munnar som inte kan tala

och ögon som inte kan se.

17De har öron som inte kan höra,

och i deras munnar finns ingen andedräkt.

18De som har gjort dem ska bli som de,

liksom alla som sätter sin lit till dem.

19Israels släkt, prisa Herren!

Arons släkt, prisa Herren!

20Levis släkt, prisa Herren!

Prisa Herren, ni som fruktar honom!

21Prisad vare Herren från Sion,

han som bor i Jerusalem.

Halleluja!