Bibelen på hverdagsdansk

Salme 135

Herren er stor

1Halleluja!
    Lovpris Herren, I hans tjenere,
I, som tjener i Guds hus,
    I, som arbejder i templets forgård.
Pris Herren, for han er god.
    Lovsyng hans herlighed og nåde,
for Herren har udvalgt Israel.
    Jakobs efterkommere er hans ejendomsfolk.

Jeg ved, at Herren er stor,
    større end alle de andre folks guder.
Han gør alt, hvad han vil,
    på jorden, i himlen og i havets dyb.
Han kalder uvejrsskyer sammen,
    sender lynene af sted,
slipper stormen løs
    og lader regnen styrte ned.
Alle de førstefødte i Egypten slog han ihjel,
    både blandt mennesker og dyr.
Han udførte vældige tegn og undere
    for øjnene af Farao og hele hans folk.
10 Han tilintetgjorde stærke nationer,
    besejrede mægtige herskere,
11 amoritterkongen Sihon, kong Og af Bashan
    og alle kongerne i Kana’ans land.
12 Han gav deres lande til sit eget folk,
    Israel fik det som sin arvelod.
13 Herre, dit ry vil altid bestå,
    din berømmelse kender ingen grænser.
14 For Herren fører sit folks sag,
    han er barmhjertig mod sine tjenere.
15 Andre folkeslag dyrker afguder,
    som de selv har lavet af sølv og guld.
16 Afguderne har mund, men kan ikke tale.
    De har øjne, men kan ikke se.
17 De har ører, men kan ikke høre,
    for der er ingen livsånde i dem.
18 De mennesker, der formede afgudsbillederne,
    er lige så tåbelige som deres guder.

19 Pris Herren, Israels folk!
    Pris Herren, Arons slægt!
20 Pris Herren, alle I levitter!
    Pris Herren, alle I, som kender ham!
21 Lovet være Herren, som bor på Zion,
    han som har sin bolig i Jerusalem.
Halleluja!

New International Version - UK

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord.[a]

Praise the name of the Lord;
    praise him, you servants of the Lord,
you who minister in the house of the Lord,
    in the courts of the house of our God.

Praise the Lord, for the Lord is good;
    sing praise to his name, for that is pleasant.
For the Lord has chosen Jacob to be his own,
    Israel to be his treasured possession.

I know that the Lord is great,
    that our Lord is greater than all gods.
The Lord does whatever pleases him,
    in the heavens and on the earth,
    in the seas and all their depths.
He makes clouds rise from the ends of the earth;
    he sends lightning with the rain
    and brings out the wind from his storehouses.

He struck down the firstborn of Egypt,
    the firstborn of people and animals.
He sent his signs and wonders into your midst, Egypt,
    against Pharaoh and all his servants.
10 He struck down many nations
    and killed mighty kings –
11 Sihon king of the Amorites,
    Og king of Bashan,
    and all the kings of Canaan –
12 and he gave their land as an inheritance,
    an inheritance to his people Israel.

13 Your name, Lord, endures for ever,
    your renown, Lord, through all generations.
14 For the Lord will vindicate his people
    and have compassion on his servants.

15 The idols of the nations are silver and gold,
    made by human hands.
16 They have mouths, but cannot speak,
    eyes, but cannot see.
17 They have ears, but cannot hear,
    nor is there breath in their mouths.
18 Those who make them will be like them,
    and so will all who trust in them.

19 All you Israelites, praise the Lord;
    house of Aaron, praise the Lord;
20 house of Levi, praise the Lord;
    you who fear him, praise the Lord.
21 Praise be to the Lord from Zion,
    to him who dwells in Jerusalem.

Praise the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 135:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verses 3 and 21