Bibelen på hverdagsdansk

Salme 134

Vågenætter i templet

1En valfartssang.

Pris Herren, alle I, som tjener ham,
    I, som våger om natten i Herrens hus.
Løft jeres hænder mod helligdommen
    og lovpris Herren.

Herren velsigne jer fra Zion,
    han, som skabte himmel og jord.

Nueva Versión Internacional

Salmos 134

Cántico de los peregrinos.

1Bendigan al Señor todos ustedes sus siervos,
    que de noche permanecen en la casa del Señor.
Eleven sus manos hacia el santuario
    y bendigan al Señor.
Que desde Sión los bendiga el Señor,
    creador del cielo y de la tierra.