Bibelen på hverdagsdansk

Salme 134

Vågenætter i templet

1En valfartssang.

Pris Herren, alle I, som tjener ham,
    I, som våger om natten i Herrens hus.
Løft jeres hænder mod helligdommen
    og lovpris Herren.

Herren velsigne jer fra Zion,
    han, som skabte himmel og jord.

The Message

Psalm 134

A Pilgrim Song

11-3 Come, bless God,
    all you servants of God!
You priests of God, posted to the nightwatch
    in God’s shrine,
Lift your praising hands to the Holy Place,
    and bless God.
In turn, may God of Zion bless you—
    God who made heaven and earth!