Bibelen på hverdagsdansk

Salme 133

Det harmoniske fællesskab

1En valfartssang af David.

Se, hvor smukt og dejligt det er,
    når Guds folk er i harmoni med hinanden.
Det er som den kostbare salveolie,
    der flyder fra Arons hoved
        ned over hans skæg og præstedragt.
Det er som den friske morgendug på Hermon,
    som den livgivende regn på Zions høje.
Dér er kilden til evigt liv,
    den velsignelse, Herren har lovet.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 133

Psalmul 133

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

Iată ce bine şi ce plăcut este
    când fraţii locuiesc împreună în armonie!

Este ca untdelemnul de preţ pe creştetul capului,
    coborând pe barbă, pe barba lui Aaron,
        coborând pe marginea veşmintelor lui.

Este ca roua Hermonului,
    ca roua coborând pe munţii Sionului,
căci acolo a poruncit Domnul binecuvântarea,
    viaţa veşnică.