Bibelen på hverdagsdansk

Salme 131

Hvilen i Gud

1En valfartssang af David.

Herre, mit hjerte er ikke hovmodigt,
    jeg knejser ikke med nakken,
jeg siger ikke mere, end jeg kan stå inde for,
    jeg har ikke urealistiske forestillinger,
        men jeg har fundet hvile og ro i dig.
Som et lille barn er trygt hos sin mor,
    har min sjæl fundet hvile hos dig.

Israel, sæt trygt jeres lid til Herren,
    stol på ham evigt og altid.

Het Boek

Psalmen 131

1Een bedevaartslied van David.

Here, ik stel mijzelf niet boven anderen
en kijk niet trots om mij heen.
Ik bemoei mij niet met zaken die te hoog gegrepen zijn
of die ik niet kan begrijpen.
Innerlijk ben ik tot rust gekomen
en ik houd van de stilte.
Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot,
zo rustig voel ik mij van binnen.
Laat het volk Israël al zijn vertrouwen op de Here stellen,
nu en voor altijd.