Bibelen på hverdagsdansk

Salme 130

Herren er villig til at tilgive

1En valfartssang.

Herre, jeg er dybt fortvivlet.
    Hør mit råb, oh, Gud!
        Lyt til min tryglende bøn!

Hvis du holdt regnskab med alle vore synder,
    hvem kunne da undslippe dommen?
Men jeg ved, du er villig til at tilgive,
    og det ansporer mig til ærefrygt.
Jeg venter på, at du griber ind, Herre,
    jeg ser frem til, at du taler til mig.
Jeg længes mere efter at høre fra dig,
    end nattevagten længes efter daggry.

Israels folk, sæt jeres håb til Herren,
    for han er trofast og barmhjertig.
Han står parat til at frelse,
    han vil redde os ud af syndens morads.

Nova Versão Internacional

Salmos 130

Salmo 130

Cântico de Peregrinação.

Das profundezas clamo a ti, Senhor;
ouve, Senhor, a minha voz!
Estejam atentos os teus ouvidos
    às minhas súplicas!

Se tu, Soberano Senhor,
    registrasses os pecados, quem escaparia?
Mas contigo está o perdão
    para que sejas temido.

Espero no Senhor com todo o meu ser,
e na sua palavra ponho a minha esperança.
Espero pelo Senhor
    mais do que as sentinelas pela manhã;
sim, mais do que as sentinelas
    esperam pela manhã!

Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel,
pois no Senhor há amor leal
    e plena redenção.
Ele próprio redimirá Israel
    de todas as suas culpas.