Bibelen på hverdagsdansk

Salme 123

Bøn om hjælp

1En valfartssang.

Jeg løfter mit blik til dig, Herre,
    du, som troner i Himlen.
Som slaven iagttager,
    hvad hans herre gør,
som slavepigens øjne følger,
    hvad hendes frue foretager sig,
sådan er vores blik vendt mod dig, Gud,
    for vi ser frem til din nådige indgriben.
Hjælp os, Herre, vær barmhjertig imod os!
    Vi har fået nok af folks foragt,
vi er trætte af de stoltes spot,
    af de hovmodiges hån.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 123

Psalmul 123

Un cântec de pelerinaj

Către Tine îmi ridic ochii,
    Cel Ce locuieşti în ceruri.

Cum caută ochii slujitorilor spre mâna stăpânilor lor
    şi ochii slujnicei – spre mâna stăpânei ei,
tot aşa şi ochii noştri caută spre Domnul, Dumnezeul nostru,
    până va avea milă de noi.

Ai milă de noi, Doamne, ai milă,
    căci suntem atât de sătui de dispreţ!
Sufletul nostru s-a săturat
    de batjocura celor îngâmfaţi
        şi de dispreţul celor mândri!