Bibelen på hverdagsdansk

Salme 120

En landflygtigs bøn

1En valfartssang.

I min nød råbte jeg til Herren,
    og han svarede mig.
„Herre,” bad jeg, „red mig fra de løgnere,
    som hele tiden snyder og bedrager!”
Hvad skal Herren gøre ved bedragerne?
    Hvordan skal han straffe dem?
Jo, med krigerens spidse pile,
    som blev skærpet ved de gloende trækul.
Hvor længe skal jeg leve her i Meshek,
    bo som fremmed blandt Kedars telte?
Alt for længe har jeg været hos et folk, der hader fred.
    Jeg taler fredens sag, men de råber på krig.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 120

Psalmul 120[a]

Un cântec de pelerinaj

În strâmtorarea mea strig către Domnul
    şi El îmi răspunde.
Doamne, scapă-mi sufletul de buzele mincinoase
    şi de limba înşelătoare!

Ce-ţi va da El ţie,
    ce-ţi va aduce El, limbă înşelătoare?
Săgeţi ascuţite de războinic,
    cu cărbuni de verigel[b].

Vai de mine, căci locuiesc la Meşek,
    sălăşluiesc în corturile din Chedar!
Mult mi-a mai locuit sufletul
    împreună cu cei ce urăsc pacea!
Eu sunt pentru pace, dar când vorbesc eu,
    ei sunt pentru război.

Notas al pie

  1. Psalmii 120:1 După cum ne indică şi titlurile lor, aceşti psalmi au fost adunaţi într-o colecţie de cântări care erau cântate fie atunci când credincioşii urcau treptele Templului (de aici Cântări ale treptelor), fie atunci când pelerinii care veneau să se închine la Ierusalim urcau Muntele Sion (de aici Cântări ale procesiunii sau de pelerinaj). Totodată, această colecţie de psalmi mai este cunoscută în liturghia evreiască, împreună cu Ps. 135-136, drept Hallelul Mare
  2. Psalmii 120:4 Sau: rotem (lat. retama raetam), plantă uşor inflamabilă. Lemnul acestei plante era folosit drept cărbune (vezi nota de la Iov 30:4)