Bibelen på hverdagsdansk

Salme 119

Guds bud

1Velsignede er de, som gør Guds vilje,[a]
    alle de, som adlyder Herrens love.
Velsignede er de, som holder fast ved hans bud,
    og søger ham af hele deres hjerte.
Vi ved, at han ønsker, vi skal følge hans vej,
    derfor vælger vi at gøre hans vilje.
Vi kender dine befalinger, Herre,
    som du forventer, vi følger til punkt og prikke.
Hvor ville jeg dog inderligt ønske,
    at jeg kunne følge dine bud uden at vakle.
Ved at fokusere på alle dine befalinger
    undgår jeg at blive gjort til skamme.
Vore hjerter bryder ud i tak,
    når vi forstår dine retfærdige love.
Vær tålmodig med mig,
    for jeg ønsker at adlyde dine bud.

Lydighed

Jeg opfordrer de unge til at følge dit ord,
    for det hjælper dem til at blive på din vej.
10 Jeg søger dig af hele mit hjerte,
    lad mig ikke fare vild fra dine bud.
11 Jeg gemmer dit ord i mit hjerte
    for ikke at synde imod dig.
12 Jeg lover og priser dig, Herre,
    lær mig alle dine lovbud.
13 Jeg gentager igen og igen
    alle de bud, du har givet mig.
14 Jeg glæder mig over dine befalinger,
    som var de alverdens rigdomme.
15 Jeg grunder over dine formaninger
    og holder fast ved dine forskrifter.
16 Jeg glæder mig over din vejledning
    og vil aldrig glemme dit ord.

At følge Guds lov giver glæde og styrke

17 Lad mig få øjnene op for din godhed,
    så jeg kan tjene dig hele mit liv.
18 Luk mine øjne op, så jeg kan se
    de vidunderlige ting i din lov.
19 Livet her på jorden er kort,
    og jeg har brug for dine love til at lede mig.
20 Længslen efter at kende dig ligger i mit hjerte,
    mind mig om dine love hver eneste dag.
21 Lovløse mennesker, der gør oprør mod dig,
    vil blive dømt for deres egenrådige stolthed.
22 Lad dem ikke hovere over mig,
    fordi jeg adlyder dine bud.
23 Lederne i samfundet bagtaler mig,
    men jeg vil tjene dig og handle på dit ord.
24 Lovene, du har givet mig, gør mig glad,
    og jeg ønsker at følge din vejledning.

Guds lov giver styrke i modgang

25 Jeg er nedslået og fortvivlet.
    Giv mig nyt mod ved dit ord.
26 Jeg fortalte dig det hele, og du hjalp mig.
    Lær du mig nu dine principper.
27 Jeg vil gerne forstå hensigten med dine bud,
    og jeg beundrer dine gode love.
28 Jeg føler mig så udkørt og trist.
    Styrk mig ved dit ord.
29 Jeg vil altid være ærlig over for dig,
    lad din lov forvandle min karakter.
30 Jeg har valgt at være trofast,
    sat mig for at følge dine lovbud.
31 Jeg klynger mig til dit ord,
    for jeg ved, du ikke skuffer mig, Herre.
32 Jeg vil ivrigt adlyde alle dine bud,
    for du har givet mig viljen til at gøre det.

Længslen efter at leve i lydighed mod Guds lov

33 Lær mig at følge dine love, Herre,
    så jeg altid er lydig imod dem.
34 Lad mig vokse i forståelsen af din lov,
    så jeg kan holde den af hele mit hjerte.
35 Led mig fremad på lydighedens vej,
    for at følge dine bud er min lyst.
36 Lad mit hjertes ønske være at følge dit ord
    i stedet for at stræbe efter penge og profit.
37 Livet uden dig er ikke andet end tomhed,
    men at følge dit ord giver mig indhold i livet.
38 Lad mig hvile i troen på dine løfter,
    som gælder alle, der adlyder dig.
39 Lad dem, der håner mig, blive til skamme,
    for jeg ved, at dine bud er gode.
40 Længslen efter dine love ligger i mit hjerte,
    hjælp mig til altid at efterleve dem.

Tillid til Guds hjælp og indgriben

41 Du har lovet at redde mig, Herre.
    Vis mig nu din trofasthed og grib ind.
42 Det er dit ord, jeg har sat min lid til.
    Giv mig et svar til dem, der håner mig.
43 Det, at du redder mig og griber ind,
    vil bevise, at det, jeg har sagt om dig, er sandt.
44 Da vil jeg altid holde din lov,
    både nu og til evig tid.
45 Det giver mig en vældig frimodighed,
    at jeg bygger mit liv på dine love.
46 Derfor skammer jeg mig ikke over dit ord,
    men forkynder det frimodigt selv for konger.
47 Det er en stor glæde at kende dine bud.
    Åh, hvor jeg elsker dem.
48 Dagligt rækker jeg hænderne ud efter dem.
    Det fryder mig at kunne meditere over dem.

Guds trøst under vanskelige forhold

49 Herre, jeg tjener dig i tillid til dine løfter,
    for det er dem, der giver mig håb.
50 Hver gang jeg kommer ud for modstand,
    giver dit ord mig nyt mod på livet.
51 Hån og spot hagler ned over mig,
    men jeg holder fast ved dit ord.
52 Herre, jeg holder mig dine bud for øje,
    de har stået deres prøve, og de giver mig trøst.
53 Harmen vælder op i mig,
    når de gudløse gør nar af dine bud.
54 Hvor jeg end opholder mig,
    hylder jeg dine befalinger med glæde.
55 Herre, selv om natten tænker jeg på dig,
    også da vil jeg adlyde dine bud.
56 Hver dag vil jeg følge dine bud,
    for det giver mig glæde i livet.

At handle på Guds bud

57 Jeg bygger mit liv på dig, Herre,
    og jeg har besluttet at følge dine bud.
58 Jeg beder dig af hele mit hjerte:
    vær nådig imod mig, som du har lovet.
59 Jeg har gjort status over mit liv
    og har valgt at rette mig efter dit ord.
60 Jeg vil ikke vente eller tøve,
    men straks gøre det, du siger, jeg skal.
61 Jeg vil aldrig glemme din lov,
    selv om de gudløse prøver at få mig i fælden.
62 Jeg kan stå op midt om natten
    for at takke dig for dine gode love.
63 Jeg er ven med alle, der tjener dig
    og overholder dine forordninger.
64 Jorden er fuld af din trofasthed, Herre,
    lær mig at forstå dine bud til bunds.

Guds bud og samvittigheden

65 Du har holdt dit løfte, Herre.
    Du har velsignet mig som din tjener.
66 Dine befalinger og bud er gode,
    lær mig at forstå dem og bruge dem ret.
67 Der var engang, hvor jeg gik mine egne veje,
    men du ydmygede mig, og nu følger jeg dit ord.
68 Du er god og gør altid det gode.
    Hjælp mig at adlyde dine befalinger.
69 Det kan godt være, de gudløse bagtaler mig,
    men jeg vil helhjertet holde din lov.
70 De er både tykhovedede og stivnakkede,
    men at adlyde dit ord giver mig glæde.
71 Det var godt, at du ydmygede mig,
    så jeg kunne lære at overholde dine bud.
72 Dit ord er mere værd for mig
    end guld og sølv i dynger.

En ren samvittighed

73 Dine hænder formede min krop.
    Giv mig nu forstand til at fatte dine bud.
74 De gudfrygtige hilser mig med glæde,
    for jeg har sat min lid til dit ord.
75 Dine domme er retfærdige, det ved jeg,
    du ydmygede mig for mit eget bedste.
76 Din nåde og barmhjertighed rejste mig op igen,
    akkurat som du havde lovet din tjener.
77 Din nåde gav mig nyt livsmod,
    for jeg elsker trods alt dine bud.
78 De hovmodige spottere bliver gjort til skamme,
    for de bagtaler mig uden grund.
        Men jeg vil grunde over dine befalinger.
79 De der kender dine bud og adlyder dig,
    dem vil jeg gerne have fællesskab med.
80 Din lov vil jeg følge af hele mit hjerte,
    så behøver jeg aldrig at skamme mig.

Bøn om hjælp og genoprettelse

81 Herre, jeg længes efter, at du redder mig.
    Jeg har sat min lid til dine løfter.
82 Hvornår griber du ind og hjælper mig?
    Jeg er snart træt af at vente.
83 Herre, jeg er som en indtørret, tilrøget lædersæk,
    men dine bud glemmer jeg aldrig.
84 Hvor mange dage skal der gå?
    Hvornår vil du straffe mine forfølgere?
85 Hovmodige mennesker, som hader din lov,
    har gravet en faldgrube for mig.
86 Hele din lov er troværdig og pålidelig,
    åh, hjælp mig mod de gudløses angreb.
87 Herre, de har næsten gjort det af med mig,
    men jeg vil ikke svigte dine bud.
88 Hold mig i live på grund af din trofasthed,
    så jeg kan adlyde de befalinger, du har givet mig.

Herrens evige ord

89 Dit ord, Herre, står ved magt til evig tid,
    det er fast forankret i Himlen.
90 Din trofasthed rækker fra slægt til slægt,
    du har grundfæstet jorden, så den ikke kan rokkes.
91 Dine love står fast til denne dag,
    for du er universets Herre.
92 Dit ord gav mig den trøst, jeg havde brug for,
    ellers var jeg for længst gået til grunde.
93 Dine love vil jeg aldrig glemme,
    for det er dem, der holder mig i live.
94 Dig tilhører jeg, for du er min Gud.
    Hjælp mig, for jeg ønsker at følge dine bud.
95 De gudløse lurer på at slå mig ihjel,
    men jeg har altid dine love i tanke.
96 De fleste ting har deres begrænsning,
    men dine befalinger har uanede dybder.

Kærlighed til Guds ord

97 Jeg elsker dine bud, Herre.
    Dagen igennem er de i mine tanker.
98 Jeg mediterer over dit ord hver dag,
    det giver mig et fortrin frem for mine fjender.
99 Jeg har altid dine bud i mine tanker,
    de gør mig visere end mine vejledere.
100 Ja, jeg er klogere end de gamle og erfarne,
    for jeg adlyder dine befalinger.
101 Jeg holder mig væk fra enhver form for ondskab,
    for jeg ønsker at adlyde dit ord.
102 Jeg går ikke vild, men følger dine bud,
    for du er den, der underviser mig.
103 Jeg elsker at smage på dit ord,
    det er sødere på tungen end honning.
104 Jo mere indsigt jeg får i dine bud,
    des mere hader jeg løgnens vej.

Guds ords lys

105 Dit ord er en lygte for min fod,
    et lys på vejen foran mig.
106 Dine love er gode og retfærdige,
    jeg har lovet mig selv altid at overholde dem.
107 Der er mange, som er imod mig, Herre,
    men du giver mig nyt mod, som du har lovet.
108 Du fortjener min lovsang og tak, Herre,
    fortsæt med at lære mig din vilje.
109 Dine bud vil jeg aldrig glemme,
    også selv om det bringer mig i livsfare.
110 De gudløse sætter fælder for mig,
    men jeg viger ikke en tomme fra dit ord.
111 Dine love er mit evige eje,
    de fylder mit hjerte med glæde.
112 Det er min faste beslutning at adlyde dit ord,
    indtil jeg drager mit sidste suk.

Helhjertet lydighed

113 Dem, der følger dig halvhjertet, hader jeg,
    men jeg elsker din lov af hele mit hjerte.
114 Du er min tilflugt og mit skjold,
    dit ord er det, der giver mig håb.
115 Der er ingen, der kan hindre mig i at adlyde Gud,
    de, der vil prøve, tager jeg afstand fra.
116 Du har lovet at give mig styrke til at leve efter dit ord.
    Jeg er overbevist om, at du ikke skuffer mig.
117 Den hjælp og støtte, jeg får fra dig,
    betyder, at jeg fortsat kan adlyde dine bud.
118 Du forkaster dem, der foragter dit ord,
    de er falske og fulde af løgn.
119 Du lader alle de gudløse ende som aske.
    Er det da mærkeligt, at jeg elsker dit ord?
120 Dine domme er retfærdige og kan ikke appelleres,
    derfor bæver jeg for dig i ærefrygt.

Om at følge Guds bud under modstand

121 Jeg forsøger altid at gøre det rigtige.
    Lad ikke mine fjender få bugt med mig.
122 Jag de stolte og overmodige mennesker væk,
    så de ikke har mulighed for at skade mig.
123 Jeg er træt af at vente på, at du redder mig,
    selv om jeg ved, at du altid holder dine løfter.
124 Jeg ved, at din kærlighed omslutter mig,
    lær mig at kende din vilje.
125 Jeg er din tjener, giv mig forstand
    til at fatte dine formaninger.
126 Jeg græmmes, når de gudløse overtræder dine bud.
    Herre, hvornår griber du ind?
127 Jeg foretrækker din lov
    frem for guld og grønne skove.
128 Jeg hader løgn og bedrag,
    men elsker at adlyde dine bud.

Velsignelsen ved at adlyde Guds vilje

129 Din vejledning er vidunderlig,
    jeg ønsker at rette mig efter den.
130 Dit ord bringer lys, når det bliver forstået,
    selv begyndere kan fatte det.
131 Dit ord skaber en længsel i mig,
    jeg kan aldrig få nok af det.
132 Din nåde og barmhjertighed gør mig godt,
    du er god mod alle, som elsker dig.
133 Dit ord viser mig den vej, jeg skal gå,
    så jeg ikke bliver overrumplet af det onde.
134 Der er mennesker, som vil føre mig på vildspor.
    Hjælp mig til at holde fast ved dine bud.
135 Du velsigner mig med dit nærvær.
    Hjælp mig at tjene dig bedre.
136 Der er mange, der ikke holder dine bud,
    derfor strømmer tårerne ned over mine kinder.

Ordet står fast for evigt

137 Du er en god Gud, Herre,
    alle dine love er retfærdige.
138 Dine principper er fuldkomne,
    og din trofasthed er stor.
139 Der er mange, som ignorerer din vejledning,
    og det skærer mig i hjertet at se det.
140 Dit ord er ædelt som renset sølv,
    derfor elsker jeg det så højt.
141 Der er ikke noget særligt ved mig,
    men jeg forsømmer ikke at adlyde dine bud.
142 Din retfærdighed varer evigt,
    din lov vil altid være sand.
143 Det sker, at jeg tynges af bekymring og uro,
    men dine bud gør mig glad igen.
144 Din lov står altid ved magt,
    lad mig forstå den bedre dag for dag.

En bøn om redning fra fjenderne

145 Jeg beder dig inderligt om hjælp, Herre.
    Svar mig, og jeg vil adlyde dine bud.
146 Jeg råber til dig: „Red mig,
    så jeg kan adlyde dine bud.”
147 Jeg er oppe før daggry for at råbe om hjælp,
    for jeg sætter min lid til løfterne i dit ord.
148 Jeg ligger vågen om natten
    og mediterer over dit ord.
149 Jeg beder dig, Herre, hør min bøn,
    vær mig nådig og red mit liv.
150 Jeg gruer for, hvad mine fjender vil gøre,
    for de er ligeglade med din lov.
151 Jeg ved dog, at du er mig nær, Herre,
    alle dine bud er grundet på sandheden.
152 Jeg har for længe siden lært,
    at dit ord står urokkeligt fast.

Guds løfter giver nyt mod

153 Vær nådig og fri mig fra mine lidelser,
    for jeg har ikke taget let på din lov.
154 Ved at høre dine løfter får jeg nyt mod.
    Kæmp på min side og red mig.
155 Ved at gøre oprør mod dig og dine bud,
    har de gudløse mistet håbet om frelse.
156 Hvor er din nåde dog stor, Herre,
    du har magt til at redde mit liv.
157 Vel er mine fjender og modstandere mange,
    men jeg holder fast ved dine lovbud.
158 Ved synet af de gudløse bliver jeg fyldt med foragt,
    for de gør oprør mod dine bud og befalinger.
159 Vis mig din kærlighed og red mit liv,
    Tænk dog på, hvor højt jeg elsker dine love.
        Giv mig liv, for du elsker mig med trofast kærlighed!
160 Værdien af dit ord er ubeskrivelig,
    det er troværdigt og står fast for evigt.

Lydighed og tryghed

161 Der er magtfulde mænd, som angriber mig uden grund,
    men jeg vil holde fast ved dit ord i mit hjerte.
162 Din vejledning fylder mig med glæde,
    som en, der har vundet en stor gevinst.
163 Det er løgn og bedrag, jeg hader,
    men jeg elsker dit ord.
164 Dag efter dag vil jeg takke dig
    for dine retfærdige lovbud.
165 De, der elsker din lov, lever trygt,
    intet kan rokke dem.
166 Der er en forvisning i mit hjerte om, at du vil redde mig,
    og jeg vil blive ved med at adlyde dine bud.
167 Dine befalinger har jeg altid for øje,
    jeg elsker dem af hele mit hjerte.
168 Du ved, at jeg har adlydt dine bud,
    for mit liv ligger udbredt for dig.

Råb om frelse

169 Jeg beder om hjælp, Herre, lyt til mit råb.
    Lad dit ord give mig råd og vejledning.
170 Ja, jeg beder så inderligt om nåde,
    grib ind og red mig, som du har lovet.
171 Jeg vil lovprise dig, Herre,
    for du har lært mig at forstå dine bud.
172 Jeg vil synge en sang om dit ord,
    for alle dine love er gode og retfærdige.
173 Jeg venter på, at du griber ind,
    for jeg har valgt at gøre din vilje.
174 Jeg længes efter, at du redder mig, Herre,
    og jeg glæder mig over dine lovbud.
175 Jeg ønsker at leve i lovprisning til dig.
    Lad dit ord være min støtte på livsvejen.
176 Jeg er som et får, der er faret vild.
    Kom og red mig, for jeg har holdt fast ved dine bud.

Notas al pie

  1. 119,1 Denne salme er akrostisk ved, at hvert vers inden for hvert af de 22 afsnit begynder med samme bogstav i alfabetet.

New International Reader's Version

Psalm 119

Psalm 119

א Aleph

Blessed are those who live without blame.
    They live in keeping with the law of the Lord.
Blessed are those who obey his covenant laws.
    They trust in him with all their hearts.
They don’t do anything wrong.
    They live as he wants them to live.
You have given me rules
    that I must obey completely.
I hope I will always stand firm
    in following your orders.
Then I won’t be put to shame
    when I think about all your commands.
I will praise you with an honest heart
    as I learn about how fair your decisions are.
I will obey your orders.
    Please don’t leave me all alone.

ב Beth

How can a young person keep their life pure?
    By living according to your word.
10 I trust in you with all my heart.
    Don’t let me wander away from your commands.
11 I have hidden your word in my heart
    so that I won’t sin against you.
12 Lord, I give praise to you.
    Teach me your orders.
13 With my lips I talk about
    all the decisions you have made.
14 Following your covenant laws gives me joy
    just as great riches give joy to others.
15 I spend time thinking about your rules.
    I consider how you want me to live.
16 I take delight in your orders.
    I won’t fail to obey your word.

ג Gimel

17 Be good to me while I am alive.
    Do this so that I may obey your word.
18 Open my eyes so that I can see
    the wonderful truths in your law.
19 I’m a stranger on earth.
    Don’t hide your commands from me.
20 My heart is filled with longing
    for your laws at all times.
21 You correct proud people. They are under your curse.
    They wander away from your commands.
22 I obey your covenant laws.
    So don’t let evil people laugh at me or hate me.
23 Even if rulers sit together and tell lies about me,
    I will spend time thinking about your orders.
24 Your covenant laws are my delight.
    They give me wise advice.

ד Daleth

25 I lie in the dust. I’m about to die.
    Keep me alive as you have promised.
26 I told you how I’ve lived, and you gave me your answer.
    Teach me your orders.
27 Help me understand how your rules direct me to live.
    Then I may think deeply about the wonderful things you have done.
28 My sadness has worn me out.
    Give me strength as you have promised.
29 Keep me from cheating and telling lies.
    Be kind to me and teach me your law.
30 I have chosen to be faithful to you.
    I put my trust in your laws.
31 Lord, I’m careful to obey your covenant laws.
    Don’t let me be put to shame.
32 I am quick to follow your commands,
    because you have added to my understanding.

ה He

33 Lord, teach me how your orders direct me to live.
    Then I will live that way to the very end.
34 Help me understand your law so that I may follow it.
    I will obey it with all my heart.
35 Teach me to live as you command,
    because that makes me very happy.
36 Make me want to follow your covenant laws
    instead of wanting to gain things only for myself.
37 Turn my eyes away from things that are worthless.
    Keep me alive as you have promised.
38 Keep your promise to me.
    Then other people will have respect for you.
39 Please don’t let me be put to shame.
    Your laws are good.
40 I really want to follow your rules.
    Keep me alive, because you do what is right.

ו Waw

41 Lord, show me your faithful love.
    Save me as you have promised.
42 Then I can answer anyone who makes fun of me,
    because I trust in your word.
43 Help me always to tell the truth about how faithful you are.
    I have put my hope in your laws.
44 I will always obey your law,
    for ever and ever.
45 I will lead a full and happy life,
    because I’ve tried to obey your rules.
46 I will talk about your covenant laws to kings.
    I will not be put to shame.
47 I take delight in obeying your commands
    because I love them.
48 I reach out for your commands that I love.
    I do this so that I may think deeply about your orders.

ז Zayin

49 Remember what you have said to me.
    You have given me hope.
50 Even when I suffer, I am comforted
    because you promised to keep me alive.
51 Proud people make fun of me without mercy.
    But I don’t turn away from your law.
52 Lord, I remember the laws you gave long ago.
    I find comfort in them.
53 I am very angry
    because evil people have turned away from your law.
54 No matter where I live,
    I sing about your orders.
55 Lord, during the night I remember who you are.
    That’s why I keep your law.
56 I have really done my best
    to obey your rules.

ח Heth

57 Lord, you are everything I need.
    I have promised to obey your words.
58 I have looked to you with all my heart.
    Be kind to me as you have promised.
59 I have thought about the way I live.
    And I have decided to follow your covenant laws.
60 I won’t waste any time.
    I will be quick to obey your commands.
61 Evil people may tie me up with ropes.
    But I won’t forget to obey your law.
62 At midnight I get up to give you thanks
    because your decisions are very fair.
63 I’m a friend to everyone who has respect for you.
    I’m a friend to everyone who follows your rules.
64 Lord, the earth is filled with your love.
    Teach me your orders.

ט Teth

65 Lord, be good to me
    as you have promised.
66 Increase my knowledge and give me good sense,
    because I trust your commands.
67 Before I went through suffering, I went down the wrong path.
    But now I obey your word.
68 You are good, and what you do is good.
    Teach me your orders.
69 The lies of proud people have taken away my good name.
    But I follow your rules with all my heart.
70 Their unfeeling hearts are hard and stubborn.
    But I take delight in your law.
71 It was good for me to suffer.
    That’s what helped me to understand your orders.
72 The law you gave is worth more to me
    than thousands of pieces of silver and gold.

י Yodh

73 You made me and formed me with your own hands.
    Give me understanding so that I can learn your commands.
74 May those who have respect for you be filled with joy when they see me.
    I have put my hope in your word.
75 Lord, I know that your laws are right.
    You were faithful to your promise when you made me suffer.
76 May your faithful love comfort me
    as you have promised me.
77 Show me your tender love so that I can live.
    I take delight in your law.
78 May proud people be put to shame for treating me badly for no reason.
    I will think deeply about your rules.
79 May those who have respect for you come to me.
    Then I can teach them your covenant laws.
80 May I follow your orders with all my heart.
    Then I won’t be put to shame.

כ Kaph

81 I deeply long for you to save me.
    I have put my hope in your word.
82 My eyes grow tired looking for what you have promised.
    I say, “When will you comfort me?”
83 I’m as useless as a wineskin that smoke has dried up.
    But I don’t forget to follow your orders.
84 How long do I have to wait?
    When will you punish those who attack me?
85 Proud people do what is against your law.
    They dig pits for me to fall into.
86 All your commands can be trusted.
    Help me, because people attack me without any reason.
87 They almost wiped me off the face of the earth.
    But I have not turned away from your rules.
88 Keep me alive, because of your faithful love.
    Do this so that I may obey the covenant laws you have given.

ל Lamedh

89 Lord, your word lasts forever.
    It stands firm in the heavens.
90 You will be faithful for all time to come.
    You made the earth, and it continues to exist.
91 Your laws continue to this very day,
    because all things serve you.
92 If I had not taken delight in your law,
    I would have died because of my suffering.
93 I will never forget your rules.
    You have kept me alive, because I obey them.
94 Save me, because I belong to you.
    I’ve tried to obey your rules.
95 Sinful people are waiting to destroy me.
    But I will spend time thinking about your covenant laws.
96 I’ve learned that everything has its limits.
    But your commands are perfect. They are always there when I need them.

מ Mem

97 Lord, I really love your law!
    All day long I spend time thinking about it.
98 Your commands make me wiser than my enemies,
    because your commands are always in my heart.
99 I know more than all my teachers do,
    because I spend time thinking about your covenant laws.
100 I understand more than the elders do,
    because I obey your rules.
101 I’ve kept my feet from every path that sinners take
    so that I might obey your word.
102 I haven’t turned away from your laws,
    because you yourself have taught me.
103 Your words are very sweet to my taste!
    They are sweeter than honey to me.
104 I gain understanding from your rules.
    So I hate every path that sinners take.

נ Nun

105 Your word is like a lamp that shows me the way.
    It is like a light that guides me.
106 I have made a promise
    to follow your laws, because they are right.
107 I have suffered very much.
    Lord, keep me alive as you have promised.
108 Lord, accept the praise I freely give you.
    Teach me your laws.
109 I keep putting my life in danger.
    But I won’t forget to obey your law.
110 Evil people have set a trap for me.
    But I haven’t wandered away from your rules.
111 Your covenant laws are your gift to me forever.
    They fill my heart with joy.
112 I have decided to obey your orders
    to the very end.

ס Samekh

113 I hate people who can’t make up their minds.
    But I love your law.
114 You are my place of safety.
    You are like a shield that keeps me safe.
    I have put my hope in your word.
115 Get away from me, you who do evil!
    Then I can do what my God commands me to do.
116 My God, keep me going as you have promised. Then I will live.
    Don’t let me lose all hope.
117 Take good care of me, and I will be saved.
    I will always honor your orders.
118 You turn your back on all those who wander away from your orders.
    Their wrong thoughts will be proved to be wrong.
119 You throw away all the sinners on earth as if they were trash.
    So I love your covenant laws.
120 My body trembles because I have respect for you.
    I have great respect for your laws.

ע Ayin

121 I have done what is right and fair.
    So don’t leave me to those who treat me badly.
122 Make sure that everything goes well with me.
    Don’t let proud people treat me badly.
123 My eyes grow tired as I look to you to save me.
    Please save me as you have promised.
124 Be good to me, because you love me.
    Teach me your orders.
125 I serve you, so help me to understand what is right.
    Then I will understand your covenant laws.
126 Lord, it’s time for you to act.
    People are breaking your law.
127 I love your commands more than gold.
    I love them more than pure gold.
128 I consider all your rules to be right.
    So I hate every path that sinners take.

פ Pe

129 Your covenant laws are wonderful.
    So I obey them.
130 When your words are made clear, they bring light.
    They bring understanding to childish people.
131 I open my mouth and pant like a dog,
    because I long to know your commands.
132 Turn to me and have mercy on me.
    That’s what you’ve always done for those who love you.
133 Teach me how to live as you have promised.
    Don’t let any sin be my master.
134 Set me free from people who treat me badly.
    Then I will obey your rules.
135 Have mercy on me.
    Teach me your orders.
136 Streams of tears flow from my eyes,
    because people don’t obey your law.

צ Tsadhe

137 Lord, you do what is fair.
    And your laws are right.
138 The laws you have made are fair.
    They can be completely trusted.
139 My anger is wearing me out,
    because my enemies don’t pay any attention to your words.
140 Your promises have proved to be true.
    I love them.
141 I’m not important. People look down on me.
    But I don’t forget to obey your rules.
142 You always do what is right.
    And your law is true.
143 I’ve had my share of trouble and suffering.
    But your commands give me delight.
144 Your covenant laws are always right.
    Help me to understand them. Then I will live.

ק Qoph

145 Lord, I call out to you with all my heart.
    Answer me, and I will obey your orders.
146 I call out to you.
    Save me, and I will keep your covenant laws.
147 I get up before the sun rises. I cry out for help.
    I’ve put my hope in your word.
148 My eyes stay open all night long.
    I spend my time thinking about your promises.
149 Listen to me, because you love me.
    Lord, keep me alive as you have promised.
150 Those who think up evil plans are near.
    They have wandered far away from your law.
151 But Lord, you are near.
    All your commands are true.
152 Long ago I learned from your covenant laws
    that you made them to last forever.

ר Resh

153 Look at how I’m suffering!
    Save me, because I haven’t forgotten to obey your law.
154 Stand up for me and set me free.
    Keep me alive as you have promised.
155 Those who are evil are far from being saved.
    They don’t want to obey your orders.
156 Lord, you have deep concern for me.
    Keep me alive as you have promised.
157 Many enemies attack me.
    But I haven’t turned away from your covenant laws.
158 I get very angry when I see people who aren’t faithful to you.
    They don’t obey your word.
159 See how I love your rules!
    Lord, keep me alive, because you love me.
160 All your words are true.
    All your laws are right. They last forever.

ש Sin and Shin

161 Rulers attack me for no reason.
    But I tremble because of your word.
162 I’m filled with joy because of your promise.
    It’s like finding a great fortune.
163 I hate lies with a deep hatred.
    But I love your law.
164 Seven times a day I praise you
    for your laws, because they are right.
165 Those who love your law enjoy great peace.
    Nothing can make them trip and fall.
166 Lord, I wait for you to save me.
    I follow your commands.
167 I obey your covenant laws,
    because I love them greatly.
168 I obey your rules and your covenant laws,
    because you know all about how I live.

ת Taw

169 Lord, may you hear my cry.
    Give me understanding, just as you said you would.
170 May you hear my prayer.
    Save me, just as you promised.
171 May my lips pour out praise to you,
    because you teach me your orders.
172 May my tongue sing about your word,
    because all your commands are right.
173 May your hand be ready to help me,
    because I have chosen to obey your rules.
174 Lord, I long for you to save me.
    Your law gives me delight.
175 Let me live so that I can praise you.
    May your laws keep me going.
176 Like a lost sheep, I’ve gone down the wrong path.
    Come and look for me,
    because I haven’t forgotten to obey your commands.