Bibelen på hverdagsdansk

Salme 119

Guds bud

1Velsignede er de, som gør Guds vilje,[a]
    alle de, som adlyder Herrens love.
Velsignede er de, som holder fast ved hans bud,
    og søger ham af hele deres hjerte.
Vi ved, at han ønsker, vi skal følge hans vej,
    derfor vælger vi at gøre hans vilje.
Vi kender dine befalinger, Herre,
    som du forventer, vi følger til punkt og prikke.
Hvor ville jeg dog inderligt ønske,
    at jeg kunne følge dine bud uden at vakle.
Ved at fokusere på alle dine befalinger
    undgår jeg at blive gjort til skamme.
Vore hjerter bryder ud i tak,
    når vi forstår dine retfærdige love.
Vær tålmodig med mig,
    for jeg ønsker at adlyde dine bud.

Lydighed

Jeg opfordrer de unge til at følge dit ord,
    for det hjælper dem til at blive på din vej.
10 Jeg søger dig af hele mit hjerte,
    lad mig ikke fare vild fra dine bud.
11 Jeg gemmer dit ord i mit hjerte
    for ikke at synde imod dig.
12 Jeg lover og priser dig, Herre,
    lær mig alle dine lovbud.
13 Jeg gentager igen og igen
    alle de bud, du har givet mig.
14 Jeg glæder mig over dine befalinger,
    som var de alverdens rigdomme.
15 Jeg grunder over dine formaninger
    og holder fast ved dine forskrifter.
16 Jeg glæder mig over din vejledning
    og vil aldrig glemme dit ord.

At følge Guds lov giver glæde og styrke

17 Lad mig få øjnene op for din godhed,
    så jeg kan tjene dig hele mit liv.
18 Luk mine øjne op, så jeg kan se
    de vidunderlige ting i din lov.
19 Livet her på jorden er kort,
    og jeg har brug for dine love til at lede mig.
20 Længslen efter at kende dig ligger i mit hjerte,
    mind mig om dine love hver eneste dag.
21 Lovløse mennesker, der gør oprør mod dig,
    vil blive dømt for deres egenrådige stolthed.
22 Lad dem ikke hovere over mig,
    fordi jeg adlyder dine bud.
23 Lederne i samfundet bagtaler mig,
    men jeg vil tjene dig og handle på dit ord.
24 Lovene, du har givet mig, gør mig glad,
    og jeg ønsker at følge din vejledning.

Guds lov giver styrke i modgang

25 Jeg er nedslået og fortvivlet.
    Giv mig nyt mod ved dit ord.
26 Jeg fortalte dig det hele, og du hjalp mig.
    Lær du mig nu dine principper.
27 Jeg vil gerne forstå hensigten med dine bud,
    og jeg beundrer dine gode love.
28 Jeg føler mig så udkørt og trist.
    Styrk mig ved dit ord.
29 Jeg vil altid være ærlig over for dig,
    lad din lov forvandle min karakter.
30 Jeg har valgt at være trofast,
    sat mig for at følge dine lovbud.
31 Jeg klynger mig til dit ord,
    for jeg ved, du ikke skuffer mig, Herre.
32 Jeg vil ivrigt adlyde alle dine bud,
    for du har givet mig viljen til at gøre det.

Længslen efter at leve i lydighed mod Guds lov

33 Lær mig at følge dine love, Herre,
    så jeg altid er lydig imod dem.
34 Lad mig vokse i forståelsen af din lov,
    så jeg kan holde den af hele mit hjerte.
35 Led mig fremad på lydighedens vej,
    for at følge dine bud er min lyst.
36 Lad mit hjertes ønske være at følge dit ord
    i stedet for at stræbe efter penge og profit.
37 Livet uden dig er ikke andet end tomhed,
    men at følge dit ord giver mig indhold i livet.
38 Lad mig hvile i troen på dine løfter,
    som gælder alle, der adlyder dig.
39 Lad dem, der håner mig, blive til skamme,
    for jeg ved, at dine bud er gode.
40 Længslen efter dine love ligger i mit hjerte,
    hjælp mig til altid at efterleve dem.

Tillid til Guds hjælp og indgriben

41 Du har lovet at redde mig, Herre.
    Vis mig nu din trofasthed og grib ind.
42 Det er dit ord, jeg har sat min lid til.
    Giv mig et svar til dem, der håner mig.
43 Det, at du redder mig og griber ind,
    vil bevise, at det, jeg har sagt om dig, er sandt.
44 Da vil jeg altid holde din lov,
    både nu og til evig tid.
45 Det giver mig en vældig frimodighed,
    at jeg bygger mit liv på dine love.
46 Derfor skammer jeg mig ikke over dit ord,
    men forkynder det frimodigt selv for konger.
47 Det er en stor glæde at kende dine bud.
    Åh, hvor jeg elsker dem.
48 Dagligt rækker jeg hænderne ud efter dem.
    Det fryder mig at kunne meditere over dem.

Guds trøst under vanskelige forhold

49 Herre, jeg tjener dig i tillid til dine løfter,
    for det er dem, der giver mig håb.
50 Hver gang jeg kommer ud for modstand,
    giver dit ord mig nyt mod på livet.
51 Hån og spot hagler ned over mig,
    men jeg holder fast ved dit ord.
52 Herre, jeg holder mig dine bud for øje,
    de har stået deres prøve, og de giver mig trøst.
53 Harmen vælder op i mig,
    når de gudløse gør nar af dine bud.
54 Hvor jeg end opholder mig,
    hylder jeg dine befalinger med glæde.
55 Herre, selv om natten tænker jeg på dig,
    også da vil jeg adlyde dine bud.
56 Hver dag vil jeg følge dine bud,
    for det giver mig glæde i livet.

At handle på Guds bud

57 Jeg bygger mit liv på dig, Herre,
    og jeg har besluttet at følge dine bud.
58 Jeg beder dig af hele mit hjerte:
    vær nådig imod mig, som du har lovet.
59 Jeg har gjort status over mit liv
    og har valgt at rette mig efter dit ord.
60 Jeg vil ikke vente eller tøve,
    men straks gøre det, du siger, jeg skal.
61 Jeg vil aldrig glemme din lov,
    selv om de gudløse prøver at få mig i fælden.
62 Jeg kan stå op midt om natten
    for at takke dig for dine gode love.
63 Jeg er ven med alle, der tjener dig
    og overholder dine forordninger.
64 Jorden er fuld af din trofasthed, Herre,
    lær mig at forstå dine bud til bunds.

Guds bud og samvittigheden

65 Du har holdt dit løfte, Herre.
    Du har velsignet mig som din tjener.
66 Dine befalinger og bud er gode,
    lær mig at forstå dem og bruge dem ret.
67 Der var engang, hvor jeg gik mine egne veje,
    men du ydmygede mig, og nu følger jeg dit ord.
68 Du er god og gør altid det gode.
    Hjælp mig at adlyde dine befalinger.
69 Det kan godt være, de gudløse bagtaler mig,
    men jeg vil helhjertet holde din lov.
70 De er både tykhovedede og stivnakkede,
    men at adlyde dit ord giver mig glæde.
71 Det var godt, at du ydmygede mig,
    så jeg kunne lære at overholde dine bud.
72 Dit ord er mere værd for mig
    end guld og sølv i dynger.

En ren samvittighed

73 Dine hænder formede min krop.
    Giv mig nu forstand til at fatte dine bud.
74 De gudfrygtige hilser mig med glæde,
    for jeg har sat min lid til dit ord.
75 Dine domme er retfærdige, det ved jeg,
    du ydmygede mig for mit eget bedste.
76 Din nåde og barmhjertighed rejste mig op igen,
    akkurat som du havde lovet din tjener.
77 Din nåde gav mig nyt livsmod,
    for jeg elsker trods alt dine bud.
78 De hovmodige spottere bliver gjort til skamme,
    for de bagtaler mig uden grund.
        Men jeg vil grunde over dine befalinger.
79 De der kender dine bud og adlyder dig,
    dem vil jeg gerne have fællesskab med.
80 Din lov vil jeg følge af hele mit hjerte,
    så behøver jeg aldrig at skamme mig.

Bøn om hjælp og genoprettelse

81 Herre, jeg længes efter, at du redder mig.
    Jeg har sat min lid til dine løfter.
82 Hvornår griber du ind og hjælper mig?
    Jeg er snart træt af at vente.
83 Herre, jeg er som en indtørret, tilrøget lædersæk,
    men dine bud glemmer jeg aldrig.
84 Hvor mange dage skal der gå?
    Hvornår vil du straffe mine forfølgere?
85 Hovmodige mennesker, som hader din lov,
    har gravet en faldgrube for mig.
86 Hele din lov er troværdig og pålidelig,
    åh, hjælp mig mod de gudløses angreb.
87 Herre, de har næsten gjort det af med mig,
    men jeg vil ikke svigte dine bud.
88 Hold mig i live på grund af din trofasthed,
    så jeg kan adlyde de befalinger, du har givet mig.

Herrens evige ord

89 Dit ord, Herre, står ved magt til evig tid,
    det er fast forankret i Himlen.
90 Din trofasthed rækker fra slægt til slægt,
    du har grundfæstet jorden, så den ikke kan rokkes.
91 Dine love står fast til denne dag,
    for du er universets Herre.
92 Dit ord gav mig den trøst, jeg havde brug for,
    ellers var jeg for længst gået til grunde.
93 Dine love vil jeg aldrig glemme,
    for det er dem, der holder mig i live.
94 Dig tilhører jeg, for du er min Gud.
    Hjælp mig, for jeg ønsker at følge dine bud.
95 De gudløse lurer på at slå mig ihjel,
    men jeg har altid dine love i tanke.
96 De fleste ting har deres begrænsning,
    men dine befalinger har uanede dybder.

Kærlighed til Guds ord

97 Jeg elsker dine bud, Herre.
    Dagen igennem er de i mine tanker.
98 Jeg mediterer over dit ord hver dag,
    det giver mig et fortrin frem for mine fjender.
99 Jeg har altid dine bud i mine tanker,
    de gør mig visere end mine vejledere.
100 Ja, jeg er klogere end de gamle og erfarne,
    for jeg adlyder dine befalinger.
101 Jeg holder mig væk fra enhver form for ondskab,
    for jeg ønsker at adlyde dit ord.
102 Jeg går ikke vild, men følger dine bud,
    for du er den, der underviser mig.
103 Jeg elsker at smage på dit ord,
    det er sødere på tungen end honning.
104 Jo mere indsigt jeg får i dine bud,
    des mere hader jeg løgnens vej.

Guds ords lys

105 Dit ord er en lygte for min fod,
    et lys på vejen foran mig.
106 Dine love er gode og retfærdige,
    jeg har lovet mig selv altid at overholde dem.
107 Der er mange, som er imod mig, Herre,
    men du giver mig nyt mod, som du har lovet.
108 Du fortjener min lovsang og tak, Herre,
    fortsæt med at lære mig din vilje.
109 Dine bud vil jeg aldrig glemme,
    også selv om det bringer mig i livsfare.
110 De gudløse sætter fælder for mig,
    men jeg viger ikke en tomme fra dit ord.
111 Dine love er mit evige eje,
    de fylder mit hjerte med glæde.
112 Det er min faste beslutning at adlyde dit ord,
    indtil jeg drager mit sidste suk.

Helhjertet lydighed

113 Dem, der følger dig halvhjertet, hader jeg,
    men jeg elsker din lov af hele mit hjerte.
114 Du er min tilflugt og mit skjold,
    dit ord er det, der giver mig håb.
115 Der er ingen, der kan hindre mig i at adlyde Gud,
    de, der vil prøve, tager jeg afstand fra.
116 Du har lovet at give mig styrke til at leve efter dit ord.
    Jeg er overbevist om, at du ikke skuffer mig.
117 Den hjælp og støtte, jeg får fra dig,
    betyder, at jeg fortsat kan adlyde dine bud.
118 Du forkaster dem, der foragter dit ord,
    de er falske og fulde af løgn.
119 Du lader alle de gudløse ende som aske.
    Er det da mærkeligt, at jeg elsker dit ord?
120 Dine domme er retfærdige og kan ikke appelleres,
    derfor bæver jeg for dig i ærefrygt.

Om at følge Guds bud under modstand

121 Jeg forsøger altid at gøre det rigtige.
    Lad ikke mine fjender få bugt med mig.
122 Jag de stolte og overmodige mennesker væk,
    så de ikke har mulighed for at skade mig.
123 Jeg er træt af at vente på, at du redder mig,
    selv om jeg ved, at du altid holder dine løfter.
124 Jeg ved, at din kærlighed omslutter mig,
    lær mig at kende din vilje.
125 Jeg er din tjener, giv mig forstand
    til at fatte dine formaninger.
126 Jeg græmmes, når de gudløse overtræder dine bud.
    Herre, hvornår griber du ind?
127 Jeg foretrækker din lov
    frem for guld og grønne skove.
128 Jeg hader løgn og bedrag,
    men elsker at adlyde dine bud.

Velsignelsen ved at adlyde Guds vilje

129 Din vejledning er vidunderlig,
    jeg ønsker at rette mig efter den.
130 Dit ord bringer lys, når det bliver forstået,
    selv begyndere kan fatte det.
131 Dit ord skaber en længsel i mig,
    jeg kan aldrig få nok af det.
132 Din nåde og barmhjertighed gør mig godt,
    du er god mod alle, som elsker dig.
133 Dit ord viser mig den vej, jeg skal gå,
    så jeg ikke bliver overrumplet af det onde.
134 Der er mennesker, som vil føre mig på vildspor.
    Hjælp mig til at holde fast ved dine bud.
135 Du velsigner mig med dit nærvær.
    Hjælp mig at tjene dig bedre.
136 Der er mange, der ikke holder dine bud,
    derfor strømmer tårerne ned over mine kinder.

Ordet står fast for evigt

137 Du er en god Gud, Herre,
    alle dine love er retfærdige.
138 Dine principper er fuldkomne,
    og din trofasthed er stor.
139 Der er mange, som ignorerer din vejledning,
    og det skærer mig i hjertet at se det.
140 Dit ord er ædelt som renset sølv,
    derfor elsker jeg det så højt.
141 Der er ikke noget særligt ved mig,
    men jeg forsømmer ikke at adlyde dine bud.
142 Din retfærdighed varer evigt,
    din lov vil altid være sand.
143 Det sker, at jeg tynges af bekymring og uro,
    men dine bud gør mig glad igen.
144 Din lov står altid ved magt,
    lad mig forstå den bedre dag for dag.

En bøn om redning fra fjenderne

145 Jeg beder dig inderligt om hjælp, Herre.
    Svar mig, og jeg vil adlyde dine bud.
146 Jeg råber til dig: „Red mig,
    så jeg kan adlyde dine bud.”
147 Jeg er oppe før daggry for at råbe om hjælp,
    for jeg sætter min lid til løfterne i dit ord.
148 Jeg ligger vågen om natten
    og mediterer over dit ord.
149 Jeg beder dig, Herre, hør min bøn,
    vær mig nådig og red mit liv.
150 Jeg gruer for, hvad mine fjender vil gøre,
    for de er ligeglade med din lov.
151 Jeg ved dog, at du er mig nær, Herre,
    alle dine bud er grundet på sandheden.
152 Jeg har for længe siden lært,
    at dit ord står urokkeligt fast.

Guds løfter giver nyt mod

153 Vær nådig og fri mig fra mine lidelser,
    for jeg har ikke taget let på din lov.
154 Ved at høre dine løfter får jeg nyt mod.
    Kæmp på min side og red mig.
155 Ved at gøre oprør mod dig og dine bud,
    har de gudløse mistet håbet om frelse.
156 Hvor er din nåde dog stor, Herre,
    du har magt til at redde mit liv.
157 Vel er mine fjender og modstandere mange,
    men jeg holder fast ved dine lovbud.
158 Ved synet af de gudløse bliver jeg fyldt med foragt,
    for de gør oprør mod dine bud og befalinger.
159 Vis mig din kærlighed og red mit liv,
    Tænk dog på, hvor højt jeg elsker dine love.
        Giv mig liv, for du elsker mig med trofast kærlighed!
160 Værdien af dit ord er ubeskrivelig,
    det er troværdigt og står fast for evigt.

Lydighed og tryghed

161 Der er magtfulde mænd, som angriber mig uden grund,
    men jeg vil holde fast ved dit ord i mit hjerte.
162 Din vejledning fylder mig med glæde,
    som en, der har vundet en stor gevinst.
163 Det er løgn og bedrag, jeg hader,
    men jeg elsker dit ord.
164 Dag efter dag vil jeg takke dig
    for dine retfærdige lovbud.
165 De, der elsker din lov, lever trygt,
    intet kan rokke dem.
166 Der er en forvisning i mit hjerte om, at du vil redde mig,
    og jeg vil blive ved med at adlyde dine bud.
167 Dine befalinger har jeg altid for øje,
    jeg elsker dem af hele mit hjerte.
168 Du ved, at jeg har adlydt dine bud,
    for mit liv ligger udbredt for dig.

Råb om frelse

169 Jeg beder om hjælp, Herre, lyt til mit råb.
    Lad dit ord give mig råd og vejledning.
170 Ja, jeg beder så inderligt om nåde,
    grib ind og red mig, som du har lovet.
171 Jeg vil lovprise dig, Herre,
    for du har lært mig at forstå dine bud.
172 Jeg vil synge en sang om dit ord,
    for alle dine love er gode og retfærdige.
173 Jeg venter på, at du griber ind,
    for jeg har valgt at gøre din vilje.
174 Jeg længes efter, at du redder mig, Herre,
    og jeg glæder mig over dine lovbud.
175 Jeg ønsker at leve i lovprisning til dig.
    Lad dit ord være min støtte på livsvejen.
176 Jeg er som et får, der er faret vild.
    Kom og red mig, for jeg har holdt fast ved dine bud.

Notas al pie

  1. 119,1 Denne salme er akrostisk ved, at hvert vers inden for hvert af de 22 afsnit begynder med samme bogstav i alfabetet.

Kurdi Sorani Standard

زەبوورەکان 119

א (ئەلف)[a]

1خۆزگە بەوانە دەخوازرێ کە ڕێگایان تەواوە،
    ئەوانەی بەپێی فێرکردنی یەزدان دەڕۆن.
خۆزگە بەوانە دەخوازرێ کە یاساکەی پەیڕەو دەکەن،
    بە هەموو دڵەوە بەدوایدا دەگەڕێن.
هەروەها خراپە ناکەن و
    بە ڕێگای ئەودا دەڕۆن.
تۆ ڕێنماییەکانت داوە،
    بۆ ئەوەی خەڵک بە تەواوی گوێڕایەڵی بن.
خۆزگە ڕێگاکانم بچەسپابوونایە
    لە بەجێگەیاندنی فەرزەکانت!
ئەو کاتە شەرمەزار نەدەبووم،
    کە دەمڕوانییە هەموو ڕاسپاردەکانت.
بە دڵی پاکەوە ستایشت دەکەم،
    کاتێک فێری حوکمە ڕاستودروستەکانت دەبم.
فەرزەکانت بەجێدەهێنم،
    بە تەواوی وازم لێ مەهێنە.

ב (بێت)

گەنج بە چی هەڵسوکەوتی خۆی بێگەرد دەکات؟
    بە پاراستنی وشەکانت.
10 بە هەموو دڵەوە بەدوای تۆدا دەگەڕێم،
    مەهێڵە لە ڕاسپاردەکانت گومڕابم.
11 وشەکانی تۆم لەناو دڵم شاردووەتەوە،
    تاکو لە دژی تۆ گوناه نەکەم.
12 ئەی یەزدان، ستایش بۆ تۆ!
    فێری فەرزەکانی خۆتم بکە.
13 بە لێوەکانی خۆم،
    باسی هەموو حوکمەکانی دەمی تۆ دەکەم.
14 بە پەیڕەوکردنی یاساکانت شاد دەبم،
    وەک کەسێک سامانێکی زۆر دەبینێتەوە.
15 لە ڕێنماییەکانت ورد دەبمەوە،
    چاو دەبڕمە ڕێگاکانت.
16 بە فەرزەکانت دڵخۆش دەبم،
    وشەکانی تۆم لە یاد ناچێت.

ג (گیمێل)

17 چاکە لەگەڵ خزمەتکاری خۆت بکە،
    تاکو بژیم و گوێڕایەڵی فەرمانەکەت بم.
18 چاوم بکەرەوە تاکو ئەوانە ببینم،
    کردەوە سەرسوڕهێنەرەکان لە فێرکردنت.
19 من نامۆم لە زەوی،
    ڕاسپاردەکانی خۆتم لێ مەشارەوە.
20 گیانم توایەوە لە تامەزرۆیی
    بۆ حوکمەکانت لە هەموو کاتێک.
21 سەرزەنشتی لووت بەرزە نەفرەت لێکراوەکانت کرد،
    کە لە ڕاسپاردەکانی تۆ گومڕا بوون.
22 ڕیسوایی و سووکایەتیم لەسەر لابە،
    چونکە یاسای تۆم پەیڕەو کردووە.
23 هەرچەندە میرەکان دادەنیشن و لە دژم پیلان دەگێڕن،
    بەڵام خزمەتکارەکەت لە فەرزەکانت ورد دەبێتەوە.
24 یاساکانت شادمانی منن،
    ئەوانە ڕاوێژکارەکانی منن.

ד (دالێت)

25 گیانم بە خۆڵەوە نووساوە،
    بەگوێرەی بەڵێنی خۆت بمژیێنەوە.
26 باسی ڕێگاکانی خۆمم کرد، تۆ بەدەنگمەوە هاتیت،
    فەرزەکانی خۆتم فێر بکە.
27 ڕێگای ڕێنماییەکانی خۆتم تێبگەیەنە،
    لە کارە سەرسوڕهێنەرەکانت ورد دەبمەوە.
28 گیانم لە خەفەتان توایەوە،
    بەگوێرەی بەڵێنی خۆت بەهێزم بکە.
29 ڕێگای درۆم لێ دووربخەوە،
    لەگەڵم میهرەبان بە و فێری تەوراتی خۆتم بکە.
30 ڕێگای ڕاستیم هەڵبژاردووە،
    حوکمەکانی تۆم خستووەتە بەرچاوم.
31 دەست بە یاساکانی تۆوە دەگرم،
    ئەی یەزدان، ڕێ مەدە شەرمەزار بم!
32 بە ڕاکردن لەسەر ڕێگای ڕاسپاردەکانت دەڕۆم،
    چونکە دڵی منت ئازاد کرد.

ה (هێی)

33 ئەی یەزدان، فێری ڕێگای فەرزەکانی خۆتم بکە،
    هەتا کۆتایی بەجێیان دەهێنم.
34 تێمبگەیەنە و فێرکردنت پەیڕەو دەکەم،
    بە هەموو دڵەوە گوێڕایەڵی دەبم.
35 بمخە سەر ڕێگای ڕاسپاردەکانت،
    چونکە دڵخۆشم دەکەن.
36 دڵم بخەرە سەر یاساکانت،
    نەک سەر قازانج.
37 چاوم وەرگێڕە لە تەماشاکردنی شتی پووچ،
    لە ڕێگای خۆتدا بمبوژێنەوە.
38 بەڵێنی خۆت بۆ خزتمەتکارەکەت بهێنە دی،
    ئەوەی بەوانەت داوە کە لێت دەترسن.
39 ئەو سووکایەتییەم لەسەر لابە کە لێی دەترسم،
    چونکە حوکمەکانت چاکن.
40 ئەوەتا پەرۆشی ڕێنماییەکانی تۆم،
    بە ڕاستودروستی خۆت بمژیێنەوە.

ו (ڤاڤ)

41 ئەی یەزدان، با خۆشەویستییە نەگۆڕەکەتم بۆ بێت،
    ڕزگارییەکەت بەگوێرەی بەڵێنی خۆت،
42 جا وەڵامی ئەوە دەدەمەوە کە گاڵتەم پێ دەکات،
    چونکە پشتم بە بەڵێنی تۆ بەستووە.
43 وشەی ڕاست هەرگیز لە دەمم دوور مەخەوە،
    چونکە ئومێدم بە حوکمەکانی تۆ هەیە.
44 بە بەردەوامی گوێڕایەڵی فێرکردنی تۆ دەبم،
    هەتاهەتایە و هەتاسەر.
45 بە ئازادی دەڕۆم،
    چونکە داواکاری ڕێنماییەکانی تۆم.
46 لەبەردەم پاشاکانیش باسی یاساکانی تۆ دەکەم،
    شەرمەزاریش نابم.
47 خۆشی لە ڕاسپاردەکانت دەبینم،
    چونکە حەزم لێیانە.
48 دەست بۆ ڕاسپاردەکانت بەرز دەکەمەوە، ئەوەی خۆشم دەوێت،
    سەرنج دەدەمە فەرزەکانت.

ז (زاین)

49 پەیمانی خۆت لەبیر بێت بۆ خزمەتکارەکەت،
    چونکە هیوات پێم داوە.
50 لە کاتی تەنگانەمدا دڵنەوایی من ئەمەیە:
    بەڵێنەکەت منی ژیاندەوە.
51 لووتبەرزەکان زۆر گاڵتەم پێ دەکەن،
    بەڵام من لە فێرکردنی تۆ لام نەداوە.
52 ئەی یەزدان، حوکمە لەمێژینەکانی تۆم هاتەوە یاد،
    دڵنەواییم هاتەوە.
53 لەبەر بەدکاران تووڕەییم جۆشا،
    ئەوانەی وازیان لە فێرکردنی تۆ هێناوە.
54 فەرزەکانت بوونە بابەت گۆرانییەکانم،
    لە ماڵی ئاوارەییم.
55 ئەی یەزدان، بە شەو یادی ناوی تۆ دەکەمەوە و
    گوێڕایەڵی فێرکردنت دەبم.
56 ئەم نەریتە بۆ من بوو:
    ڕێنماییەکانی تۆم پەیڕەو کرد.

ח (حێیت)

57 ئەی یەزدان، تۆ بەشی منی،
    بەڵێنم داوە گوێڕایەڵی فەرمانەکانت بم.
58 بە هەموو دڵەوە داوای ڕەزامەندی تۆ دەکەم،
    بەپێی بەڵێنی خۆت لەگەڵم میهرەبان بە.
59 لە ڕێگای خۆم ڕامام،
    پێم بەرەو یاساکانت وەرگێڕایەوە.
60 خێرا بووم و دوا نەکەوتم
    لە بەجێگەیاندنی ڕاسپاردەکانت.
61 گوریسی بەدکارەکان منیان بەستاوەتەوە،
    بەڵام فێرکردنی تۆ لەبیر ناکەم.
62 لە نیوەشەودا هەڵدەستم بۆ ئەوەی ستایشت بکەم
    لەسەر حوکمە ڕاستودروستەکانت.
63 من هاوڕێی هەموو ئەوانەم لە تۆ دەترسن،
    لەوانەی ڕێنماییەکانت پەیڕەو دەکەن.
64 ئەی یەزدان، خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت زەوی پڕکردووە،
    فەرزەکانی خۆتم فێر بکە.

ט (تێیت)

65 ئەی یەزدان، چاکەت لەگەڵ خزمەتکارەکەت کرد،
    بەگوێرەی بەڵێنی خۆت.
66 هەستی باش و زانینم فێر بکە،
    چونکە باوەڕم بە ڕاسپاردەکانت هەیە.
67 بەر لەوەی زەلیل بم گومڕا بووم،
    بەڵام ئێستا گوێڕایەڵی فەرمایشتەکەت دەبم.
68 تۆ چاکیت و چاکەکاری،
    فەرزەکانی خۆتم فێر بکە.
69 لووتبەرزان درۆم بۆ هەڵدەبەستن،
    بەڵام من بە هەموو دڵەوە ڕێنماییەکانت پەیڕەو دەکەم.
70 دڵیان وەک پیو بێ هەستە،
    بەڵام فێرکردنت شادییە بۆ من.
71 چاک بوو بۆ من کە زەلیل بم،
    بۆ ئەوەی فێری فەرزەکانت بم.
72 فێرکردنی دەمی تۆ،
    لە هەزار زێڕ و زیو باشترە بۆ من.

י (یۆد)

73 دەستی تۆ دروستی کردم و دایڕشتم،
    تێمبگەیەنە هەتا فێری ڕاسپاردەکانت بم.
74 ئەوانەی لێت دەترسن شادمان دەبن کاتێک دەمبینن،
    چونکە من هیوام بە بەڵێنی تۆ هەیە.
75 ئەی یەزدان، زانیم کە حوکمەکانت ڕاستودروستە،
    بە دڵسۆزی زەلیلیت کردم.
76 با خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت بۆ دڵنەواییم بێت،
    بەپێی بەڵێنەکەت بۆ خزمەتکارەکەت.
77 با بەزەییت بێتە لام بۆ ئەوەی بژیم،
    چونکە فێرکردنی تۆ شادمانییە بۆ من.
78 با لووتبەرزان شەرمەزار بن، چونکە بوختانیان بۆ هەڵبەستم،
    بەڵام من سەرنج دەدەمە ڕێنماییەکانت.
79 با ئەوانەی لێت دەترسن بگەڕێنەوە لای من،
    ئەوانەی لە یاساکانی تۆ تێدەگەن.
80 با دڵم تەواو بێت لە فەرزەکانت،
    بۆ ئەوەی شەرمەزار نەبم.

כ (کاف)

81 گیانم پەرۆشی ڕزگاریی تۆیە،
    ئومێدم بە بەڵێنی تۆیە.
82 چاوم کز بوو لە چاوەڕوانی بەڵێنەکەت،
    دەپرسم: «کەی دڵنەواییم دەکەیت؟»
83 هەرچەندە وەک مەشکەیەکی پڕ دووکەڵم[b] لێهاتووە،
    فەرزەکانی تۆم لەیاد نەکردووە.
84 خزمەتکارەکەت دەبێ چەند ڕۆژ چاوەڕێ بکات؟
    کەی حوکم دەدەیت بەسەر ئەوانەی من دەچەوسێننەوە؟
85 لووتبەرزان چاڵیان بۆم هەڵکەندووە،
    ئەمەش بەگوێرەی فێرکردنی تۆ نییە!
86 هەموو ڕاسپاردەکانت جێی متمانەن،
    فریام بکەوە، چونکە بە فێڵ دەمچەوسێننەوە!
87 وەختە لەسەر زەوی کۆتاییم پێ بهێنن،
    بەڵام من دەستبەرداری ڕێنماییەکانی تۆ نەبووم.
88 بەپێی خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت بمژیێنەوە،
    یاساکانی دەمی تۆ پەیڕەو دەکەم.

ל (لامد)

89 ئەی یەزدان، فەرمایشتی تۆ هەتاهەتاییە،
    لە ئاسمان چەسپاوە.
90 دڵسۆزیت نەوە دوای نەوەیە،
    زەویت دامەزراند و دەمێنێت.
91 ئەوان بە حوکمەکانی تۆ هەتا ئەمڕۆ ماون،
    چونکە هەمووان خزمەتکاری تۆن.
92 ئەگەر فێرکردنی تۆ سەرچاوەی شادیم نەدەبوو،
    بە زەلیلی خۆم لەناودەچووم.
93 هەرگیز ڕێنماییەکانت لەبیرناکەم،
    چونکە بەوان منت ژیاندەوە.
94 من هی تۆم، ڕزگارم بکە،
    چونکە بەدوای ڕێنماییەکانی تۆدا گەڕاوم.
95 بەدکارەکان خۆیان بۆم ماتداوە هەتا بمفەوتێنن،
    بەڵام من لە یاساکانی تۆ ڕادەمێنم.
96 بۆ هەموو تەواوییەک سنوورم بینی،
    بەڵام ڕاسپاردەی تۆ زۆر فراوانە.

מ (میم)

97 چەند حەزم لە فێرکردنی تۆیە!
    بە درێژایی ڕۆژ لێی ورد دەبمەوە.
98 بەهۆی ڕاسپاردەکانت لە دوژمنەکانم داناتر بووم،
    چونکە هەتاهەتایە بۆ منە.
99 لە هەموو مامۆستاکانم هۆشمەندتر بووم،
    چونکە لە یاساکانت ورد دەبمەوە.
100 لە پیرەکان زیاتر تێدەگەم،
    چونکە ڕێنماییەکانت پەیڕەو دەکەم.
101 پێی خۆمم قەدەغە کردووە لە هەموو ڕێگایەکی خراپ،
    بۆ ئەوەی گوێڕایەڵی فەرمانی تۆ بم.
102 لە حوکمەکانی تۆ لام نەداوە،
    چونکە تۆ خۆت فێرت کردووم.
103 بەڵێنەکانت چەند شیرینن بۆ زمانم،
    لە هەنگوین شیرینترن بۆ دەمم.
104 لە ڕێنماییەکانی تۆ تێگەیشتنم بەدەستهێنا،
    بۆیە ڕقم لە هەموو ڕێگایەکی خوارە.

נ (نون)

105 وشەکانی تۆ چران بۆ پێیەکانم،
    ڕووناکییە بۆ ڕێگام.
106 سوێندم خواردووە و بەجێی دەهێنم،
    کە ملکەچی حوکمە ڕاستودروستەکانت دەبم.
107 ئەی یەزدان، زۆر ئازارم چێژتووە،
    جا بەپێی بەڵێنی خۆت بمژیێنەوە.
108 ئەی یەزدان، بە ستایشە خۆویستەکانی دەمم ڕازی بە،
    حوکمەکانی خۆتم فێر بکە.
109 هەمیشە گیانم لەناو دەستمدایە،
    بەڵام فێرکردنی تۆ لەبیرناکەم.
110 بەدکاران تەڵەیان بۆم ناوەتەوە،
    بەڵام من لە ڕێنماییەکانی تۆ گومڕا نابم.
111 یاساکانت هەتاهەتایە گەنجینەن بۆ من،
    چونکە ئەوان شادی دڵمن.
112 دڵم بۆ بەجێهێنانی فەرزەکانت تەرخان دەکەم،
    هەتاهەتایە و هەتا کۆتایی.

ס (سامخ)

113 ڕقم لە کەسانی دوودڵە،
    حەزم لە فێرکردنی تۆیە.
114 تۆ پەناگا و قەڵغانی منیت،
    هیوام بە بەڵێنی تۆیە.
115 ئەی بەدکارەکان، لێم دوور بکەونەوە،
    تاکو ڕاسپاردەکانی خودای خۆم پەیڕەو بکەم.
116 بەپێی بەڵێنەکەی خۆت پشتم بگرە هەتا بژیم،
    لە ئومێدی خۆم شەرمەزارم مەکە.
117 پشتم بگرە و ڕزگاردەبم،
    هەمیشە چاوم لە فەرزەکانت دەبێت.
118 هەموو ئەوانەی لە فەرزەکانی تۆ گومڕا بوون ڕەتیان دەکەیتەوە،
    چونکە فێڵەکەیان پووچە.
119 هەموو بەدکارانی زەوی وەک خڵت جیا دەکەیتەوە،
    بۆیە حەزم لە یاساکانتە.
120 لەشم لە تۆقینی تۆ دەلەرزێت و
    لە حوکمەکانت دەترسم.

ע (عەین)

121 دادپەروەری و ڕاستودروستیم بەجێهێناوە،
    ڕادەستی زۆردارم مەکە.
122 بەڵێن بدە چاکە لەگەڵ خزمەتکاری خۆت بکەیت،
    با لووتبەرزەکان ستەمم لێ نەکەن.
123 چاوم شل بوو لە پەرۆشیم بۆ ڕزگارییەکەت،
    بۆ بەڵێنی ڕاستودروستیت[c].
124 بەپێی خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت لەگەڵ خزمەتکارەکەت ڕەفتار بکە،
    فێری فەرزەکانی خۆتم بکە.
125 من خزمەتکاری تۆم، تێمبگەیەنە،
    بۆ ئەوەی لە یاساکانت تێبگەم.
126 کاتی کارکردنە بۆ یەزدان،
    چونکە فێرکردنی تۆ شکێنراوە.
127 لەبەر ئەوەی حەز لە ڕاسپاردەکانت دەکەم
    زیاتر لە زێڕ، لە زێڕی پوختەکراو،
128 هەروەها لەبەر ئەوەی هەموو ڕێنماییەکانت بە ڕاست دەزانم،
    ڕقم لە هەموو ڕێگایەکی خوارە.

פ (پێ)

129 یاساکانت سەرسوڕهێنەرە،
    بۆیە گیانم پەیڕەویان دەکات.
130 ڕوونکردنەوەی فەرمایشتەکانت ڕووناکی دەبەخشێت،
    تێگەیشتنیش بە نەزانەکان.
131 دەمم کردەوە و هەناسەبڕکێمە،
    چونکە پەرۆشی ڕاسپاردەکانی تۆم.
132 ئاوڕم لێ بدەوە و لەگەڵم میهرەبان بە،
    وەک حوکمت بۆ ئەوانەی ناوی تۆیان خۆشدەوێت.
133 هەنگاوەکانم لەسەر وتەکەت بچەسپێنە،
    مەهێڵە هیچ گوناهێک بەسەرمدا زاڵ بێت.
134 لە زۆرداری مرۆڤ بمکڕەوە،
    بۆ ئەوەی ڕێنماییەکانی تۆ پەیڕەو بکەم.
135 ڕووت بەسەر خزمەتکاری خۆتدا بدرەوشێنەوە،
    فێری فەرزەکانی خۆتم بکە.
136 جۆگەی ئاو لە چاوەکانم دادەڕژێت،
    چونکە فێرکردنت پەیڕەو ناکرێت.

צ (تسادێ)

137 ئەی یەزدان، تۆ ڕاستودروستیت،
    حوکمەکانت ڕاستن.
138 ئەو یاسایانەی دەرتکردووە ڕاستودروستن و
    بە تەواوی جێی متمانەن.
139 دڵگەرمیم سووتاندمی،
    چونکە دوژمنانم فەرمانەکانی تۆیان لەبیر کردووە.
140 بەڵێنی تۆ زۆر تاقیکراوەتەوە،
    خزمەتکارەکەت حەزی لێیەتی.
141 من بچووک و ڕیسوام،
    بەڵام ڕێنماییەکانت لە یاد ناکەم.
142 ڕاستودروستیت هەتاهەتایی تەواوە و
    فێرکردنت ڕاستە.
143 تەنگانە و ناخۆشیم تووشبووە،
    بەڵام ڕاسپاردەکانت شادی منن.
144 یاساکانت هەتاهەتایە ڕاستودروستن،
    تێمبگەیەنە بۆ ئەوەی بژیم.

ק (قۆف)

145 پڕ بە دڵ هاوار دەکەم، ئەی یەزدان، وەڵامم بدەوە،
    فەرزەکانت بەجێدەهێنم.
146 هاوار بۆ تۆ دەکەم، ڕزگارم بکە!
    یاساکانت پەیڕەو دەکەم.
147 پێش بەرەبەیان هەڵدەستم و هاوارت بۆ دەهێنم،
    ئومێدم بە بەڵێنی تۆ هەیە.
148 بە درێژایی شەو بەئاگام،
    بۆ ئەوەی لە بەڵێنەکانت وردببمەوە.
149 بەگوێرەی خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت گوێ لە دەنگم بگرە،
    ئەی یەزدان، بەگوێرەی حوکمەکانت[d] بمژیێنەوە.
150 پیلانگێڕان نزیک بوونەوە،
    لە فێرکردنی تۆ دوورکەوتوونەتەوە.
151 بەڵام ئەی یەزدان، تۆ زۆر نزیکیت،
    هەموو ڕاسپاردەکانت ڕاستن.
152 لەمێژە لە یاساکانت دەزانم،
    کە بۆ هەتاهەتایە داتناوە.

ר (ڕێیش)

153 سەیری ئازارم بکە و دەربازم بکە،
    چونکە فێرکردنی تۆ لەبیر ناکەم.
154 پارێزەری لە گرفتەکەم بکە و بمکڕەوە،
    بەگوێرەی بەڵێنەکەت بمژیێنەوە.
155 ڕزگاری لە بەدکاران دوورە،
    چونکە بەدوای فەرزەکانتدا ناگەڕێن.
156 ئەی یەزدان، بەزەییت زۆرە،
    بەگوێرەی حوکمەکانت بمژیێنەوە.
157 دوژمنانم و ئەوانەی دەمچەوسێننەوە زۆرن،
    بەڵام لە یاساکانی تۆ لام نەداوە.
158 خیانەتکارانم بینی بێزم هاتەوە،
    چونکە گوێڕایەڵی فەرمانەکانت نەبوون.
159 ببینە چەندە حەزم لە ڕێنماییەکانتە،
    ئەی یەزدان، بەگوێرەی خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت بمژیێنەوە.
160 هەموو وشەکانی تۆ ڕاستییە،
    هەموو حوکمە ڕاستودروستەکانی هەتاهەتایین.

ש (شین)

161 میرەکان بەبێ هۆ دەمچەوسێننەوە،
    بەڵام دڵم لە فەرمایشتی تۆ دەتۆقێت.
162 بە بەڵێنەکانت دڵشاد دەبم،
    وەک یەکێک دەستکەوتێکی زۆری چنگکەوتبێت.
163 ڕقم لە درۆیە و قێزم لێی دەبێتەوە،
    بەڵام حەزم لە فێرکردنی تۆیە.
164 ڕۆژانە حەوت جار ستایشت دەکەم،
    بۆ حوکمە ڕاستودروستەکانت.
165 ئاشتیێکی گەورە بۆ ئەوانەی حەز لە فێرکردنت دەکەن،
    هیچ شتێک بۆیان نابێتە کۆسپ.
166 ئەی یەزدان، هیوام بە ڕزگاریی تۆیە،
    ڕاسپاردەکانی تۆم پەیڕەو کرد.
167 گیانم یاساکانت پەیڕەو دەکات،
    چونکە زۆر حەزم لێیەتی.
168 ڕێنمایی و یاساکانی تۆ پەیڕەو دەکەم،
    چونکە هەموو ڕێگاکانم لەبەردەمتن.

ת (تاو)

169 ئەی یەزدان، با هاوارم بگاتە بەردەمت،
    بەگوێرەی پەیمانی خۆت تێمبگەیەنە.
170 با پاڕانەوەم بێتە بەردەمت،
    بەگوێرەی بەڵێنەکەت دەربازم بکە.
171 با لێوم ستایشی لێ بڕژێت،
    چونکە فێری فەرزەکانی خۆتم دەکەیت.
172 با زمانم گۆرانی بەسەر وتەکەتدا بڵێ،
    چونکە هەموو ڕاسپاردەکانت ڕاستودروستن.
173 با دەستت ئامادەبێت بۆ یارمەتیم،
    چونکە ڕێنماییەکانی تۆم هەڵبژاردووە.
174 ئەی یەزدان، من بە پەرۆشم بۆ ڕزگاریی تۆ،
    فێرکردنت شادی منە.
175 با گیانم بژیێتەوە بۆ ئەوەی ستایشت بکەم،
    حوکمەکانت یارمەتیم بدات.
176 وەک بەرخی وێڵ گومڕا بووم،
    بەدوای خزمەتکارەکەتدا بگەڕێ،
    چونکە ڕاسپاردەکانی تۆم لەبیر نەکردووە.

Notas al pie

  1. 119‏:1 ڕێکخستنی پیتەکان بەپێی ڕێکخستنی عیبرییە ئەلف، بێت، گیمێل‏… هتد، لە دەقە عیبرییەکە سەری دێڕەکان بەو پیتە دەستپێدەکەن کە لەژێر بەشی ئەو پیتەن.‏
  2. 119‏:83 بە مەبەست وشک و بێ سوودە.‏
  3. 119‏:123 مەبەستی لە بەجێهێنانی بەڵێنی ڕاستودروستە.‏
  4. 119‏:149 مەبەست لە بڕیاری خودایە بەگوێرەی پەیمانی خۆی بۆ بەخشینی ژیانی هەتاهەتایی بۆ بێتاوانکراوان.‏