Bibelen på hverdagsdansk

Salme 119

Guds bud

1Velsignede er de, som gør Guds vilje,[a]
    alle de, som adlyder Herrens love.
Velsignede er de, som holder fast ved hans bud,
    og søger ham af hele deres hjerte.
Vi ved, at han ønsker, vi skal følge hans vej,
    derfor vælger vi at gøre hans vilje.
Vi kender dine befalinger, Herre,
    som du forventer, vi følger til punkt og prikke.
Hvor ville jeg dog inderligt ønske,
    at jeg kunne følge dine bud uden at vakle.
Ved at fokusere på alle dine befalinger
    undgår jeg at blive gjort til skamme.
Vore hjerter bryder ud i tak,
    når vi forstår dine retfærdige love.
Vær tålmodig med mig,
    for jeg ønsker at adlyde dine bud.

Lydighed

Jeg opfordrer de unge til at følge dit ord,
    for det hjælper dem til at blive på din vej.
10 Jeg søger dig af hele mit hjerte,
    lad mig ikke fare vild fra dine bud.
11 Jeg gemmer dit ord i mit hjerte
    for ikke at synde imod dig.
12 Jeg lover og priser dig, Herre,
    lær mig alle dine lovbud.
13 Jeg gentager igen og igen
    alle de bud, du har givet mig.
14 Jeg glæder mig over dine befalinger,
    som var de alverdens rigdomme.
15 Jeg grunder over dine formaninger
    og holder fast ved dine forskrifter.
16 Jeg glæder mig over din vejledning
    og vil aldrig glemme dit ord.

At følge Guds lov giver glæde og styrke

17 Lad mig få øjnene op for din godhed,
    så jeg kan tjene dig hele mit liv.
18 Luk mine øjne op, så jeg kan se
    de vidunderlige ting i din lov.
19 Livet her på jorden er kort,
    og jeg har brug for dine love til at lede mig.
20 Længslen efter at kende dig ligger i mit hjerte,
    mind mig om dine love hver eneste dag.
21 Lovløse mennesker, der gør oprør mod dig,
    vil blive dømt for deres egenrådige stolthed.
22 Lad dem ikke hovere over mig,
    fordi jeg adlyder dine bud.
23 Lederne i samfundet bagtaler mig,
    men jeg vil tjene dig og handle på dit ord.
24 Lovene, du har givet mig, gør mig glad,
    og jeg ønsker at følge din vejledning.

Guds lov giver styrke i modgang

25 Jeg er nedslået og fortvivlet.
    Giv mig nyt mod ved dit ord.
26 Jeg fortalte dig det hele, og du hjalp mig.
    Lær du mig nu dine principper.
27 Jeg vil gerne forstå hensigten med dine bud,
    og jeg beundrer dine gode love.
28 Jeg føler mig så udkørt og trist.
    Styrk mig ved dit ord.
29 Jeg vil altid være ærlig over for dig,
    lad din lov forvandle min karakter.
30 Jeg har valgt at være trofast,
    sat mig for at følge dine lovbud.
31 Jeg klynger mig til dit ord,
    for jeg ved, du ikke skuffer mig, Herre.
32 Jeg vil ivrigt adlyde alle dine bud,
    for du har givet mig viljen til at gøre det.

Længslen efter at leve i lydighed mod Guds lov

33 Lær mig at følge dine love, Herre,
    så jeg altid er lydig imod dem.
34 Lad mig vokse i forståelsen af din lov,
    så jeg kan holde den af hele mit hjerte.
35 Led mig fremad på lydighedens vej,
    for at følge dine bud er min lyst.
36 Lad mit hjertes ønske være at følge dit ord
    i stedet for at stræbe efter penge og profit.
37 Livet uden dig er ikke andet end tomhed,
    men at følge dit ord giver mig indhold i livet.
38 Lad mig hvile i troen på dine løfter,
    som gælder alle, der adlyder dig.
39 Lad dem, der håner mig, blive til skamme,
    for jeg ved, at dine bud er gode.
40 Længslen efter dine love ligger i mit hjerte,
    hjælp mig til altid at efterleve dem.

Tillid til Guds hjælp og indgriben

41 Du har lovet at redde mig, Herre.
    Vis mig nu din trofasthed og grib ind.
42 Det er dit ord, jeg har sat min lid til.
    Giv mig et svar til dem, der håner mig.
43 Det, at du redder mig og griber ind,
    vil bevise, at det, jeg har sagt om dig, er sandt.
44 Da vil jeg altid holde din lov,
    både nu og til evig tid.
45 Det giver mig en vældig frimodighed,
    at jeg bygger mit liv på dine love.
46 Derfor skammer jeg mig ikke over dit ord,
    men forkynder det frimodigt selv for konger.
47 Det er en stor glæde at kende dine bud.
    Åh, hvor jeg elsker dem.
48 Dagligt rækker jeg hænderne ud efter dem.
    Det fryder mig at kunne meditere over dem.

Guds trøst under vanskelige forhold

49 Herre, jeg tjener dig i tillid til dine løfter,
    for det er dem, der giver mig håb.
50 Hver gang jeg kommer ud for modstand,
    giver dit ord mig nyt mod på livet.
51 Hån og spot hagler ned over mig,
    men jeg holder fast ved dit ord.
52 Herre, jeg holder mig dine bud for øje,
    de har stået deres prøve, og de giver mig trøst.
53 Harmen vælder op i mig,
    når de gudløse gør nar af dine bud.
54 Hvor jeg end opholder mig,
    hylder jeg dine befalinger med glæde.
55 Herre, selv om natten tænker jeg på dig,
    også da vil jeg adlyde dine bud.
56 Hver dag vil jeg følge dine bud,
    for det giver mig glæde i livet.

At handle på Guds bud

57 Jeg bygger mit liv på dig, Herre,
    og jeg har besluttet at følge dine bud.
58 Jeg beder dig af hele mit hjerte:
    vær nådig imod mig, som du har lovet.
59 Jeg har gjort status over mit liv
    og har valgt at rette mig efter dit ord.
60 Jeg vil ikke vente eller tøve,
    men straks gøre det, du siger, jeg skal.
61 Jeg vil aldrig glemme din lov,
    selv om de gudløse prøver at få mig i fælden.
62 Jeg kan stå op midt om natten
    for at takke dig for dine gode love.
63 Jeg er ven med alle, der tjener dig
    og overholder dine forordninger.
64 Jorden er fuld af din trofasthed, Herre,
    lær mig at forstå dine bud til bunds.

Guds bud og samvittigheden

65 Du har holdt dit løfte, Herre.
    Du har velsignet mig som din tjener.
66 Dine befalinger og bud er gode,
    lær mig at forstå dem og bruge dem ret.
67 Der var engang, hvor jeg gik mine egne veje,
    men du ydmygede mig, og nu følger jeg dit ord.
68 Du er god og gør altid det gode.
    Hjælp mig at adlyde dine befalinger.
69 Det kan godt være, de gudløse bagtaler mig,
    men jeg vil helhjertet holde din lov.
70 De er både tykhovedede og stivnakkede,
    men at adlyde dit ord giver mig glæde.
71 Det var godt, at du ydmygede mig,
    så jeg kunne lære at overholde dine bud.
72 Dit ord er mere værd for mig
    end guld og sølv i dynger.

En ren samvittighed

73 Dine hænder formede min krop.
    Giv mig nu forstand til at fatte dine bud.
74 De gudfrygtige hilser mig med glæde,
    for jeg har sat min lid til dit ord.
75 Dine domme er retfærdige, det ved jeg,
    du ydmygede mig for mit eget bedste.
76 Din nåde og barmhjertighed rejste mig op igen,
    akkurat som du havde lovet din tjener.
77 Din nåde gav mig nyt livsmod,
    for jeg elsker trods alt dine bud.
78 De hovmodige spottere bliver gjort til skamme,
    for de bagtaler mig uden grund.
        Men jeg vil grunde over dine befalinger.
79 De der kender dine bud og adlyder dig,
    dem vil jeg gerne have fællesskab med.
80 Din lov vil jeg følge af hele mit hjerte,
    så behøver jeg aldrig at skamme mig.

Bøn om hjælp og genoprettelse

81 Herre, jeg længes efter, at du redder mig.
    Jeg har sat min lid til dine løfter.
82 Hvornår griber du ind og hjælper mig?
    Jeg er snart træt af at vente.
83 Herre, jeg er som en indtørret, tilrøget lædersæk,
    men dine bud glemmer jeg aldrig.
84 Hvor mange dage skal der gå?
    Hvornår vil du straffe mine forfølgere?
85 Hovmodige mennesker, som hader din lov,
    har gravet en faldgrube for mig.
86 Hele din lov er troværdig og pålidelig,
    åh, hjælp mig mod de gudløses angreb.
87 Herre, de har næsten gjort det af med mig,
    men jeg vil ikke svigte dine bud.
88 Hold mig i live på grund af din trofasthed,
    så jeg kan adlyde de befalinger, du har givet mig.

Herrens evige ord

89 Dit ord, Herre, står ved magt til evig tid,
    det er fast forankret i Himlen.
90 Din trofasthed rækker fra slægt til slægt,
    du har grundfæstet jorden, så den ikke kan rokkes.
91 Dine love står fast til denne dag,
    for du er universets Herre.
92 Dit ord gav mig den trøst, jeg havde brug for,
    ellers var jeg for længst gået til grunde.
93 Dine love vil jeg aldrig glemme,
    for det er dem, der holder mig i live.
94 Dig tilhører jeg, for du er min Gud.
    Hjælp mig, for jeg ønsker at følge dine bud.
95 De gudløse lurer på at slå mig ihjel,
    men jeg har altid dine love i tanke.
96 De fleste ting har deres begrænsning,
    men dine befalinger har uanede dybder.

Kærlighed til Guds ord

97 Jeg elsker dine bud, Herre.
    Dagen igennem er de i mine tanker.
98 Jeg mediterer over dit ord hver dag,
    det giver mig et fortrin frem for mine fjender.
99 Jeg har altid dine bud i mine tanker,
    de gør mig visere end mine vejledere.
100 Ja, jeg er klogere end de gamle og erfarne,
    for jeg adlyder dine befalinger.
101 Jeg holder mig væk fra enhver form for ondskab,
    for jeg ønsker at adlyde dit ord.
102 Jeg går ikke vild, men følger dine bud,
    for du er den, der underviser mig.
103 Jeg elsker at smage på dit ord,
    det er sødere på tungen end honning.
104 Jo mere indsigt jeg får i dine bud,
    des mere hader jeg løgnens vej.

Guds ords lys

105 Dit ord er en lygte for min fod,
    et lys på vejen foran mig.
106 Dine love er gode og retfærdige,
    jeg har lovet mig selv altid at overholde dem.
107 Der er mange, som er imod mig, Herre,
    men du giver mig nyt mod, som du har lovet.
108 Du fortjener min lovsang og tak, Herre,
    fortsæt med at lære mig din vilje.
109 Dine bud vil jeg aldrig glemme,
    også selv om det bringer mig i livsfare.
110 De gudløse sætter fælder for mig,
    men jeg viger ikke en tomme fra dit ord.
111 Dine love er mit evige eje,
    de fylder mit hjerte med glæde.
112 Det er min faste beslutning at adlyde dit ord,
    indtil jeg drager mit sidste suk.

Helhjertet lydighed

113 Dem, der følger dig halvhjertet, hader jeg,
    men jeg elsker din lov af hele mit hjerte.
114 Du er min tilflugt og mit skjold,
    dit ord er det, der giver mig håb.
115 Der er ingen, der kan hindre mig i at adlyde Gud,
    de, der vil prøve, tager jeg afstand fra.
116 Du har lovet at give mig styrke til at leve efter dit ord.
    Jeg er overbevist om, at du ikke skuffer mig.
117 Den hjælp og støtte, jeg får fra dig,
    betyder, at jeg fortsat kan adlyde dine bud.
118 Du forkaster dem, der foragter dit ord,
    de er falske og fulde af løgn.
119 Du lader alle de gudløse ende som aske.
    Er det da mærkeligt, at jeg elsker dit ord?
120 Dine domme er retfærdige og kan ikke appelleres,
    derfor bæver jeg for dig i ærefrygt.

Om at følge Guds bud under modstand

121 Jeg forsøger altid at gøre det rigtige.
    Lad ikke mine fjender få bugt med mig.
122 Jag de stolte og overmodige mennesker væk,
    så de ikke har mulighed for at skade mig.
123 Jeg er træt af at vente på, at du redder mig,
    selv om jeg ved, at du altid holder dine løfter.
124 Jeg ved, at din kærlighed omslutter mig,
    lær mig at kende din vilje.
125 Jeg er din tjener, giv mig forstand
    til at fatte dine formaninger.
126 Jeg græmmes, når de gudløse overtræder dine bud.
    Herre, hvornår griber du ind?
127 Jeg foretrækker din lov
    frem for guld og grønne skove.
128 Jeg hader løgn og bedrag,
    men elsker at adlyde dine bud.

Velsignelsen ved at adlyde Guds vilje

129 Din vejledning er vidunderlig,
    jeg ønsker at rette mig efter den.
130 Dit ord bringer lys, når det bliver forstået,
    selv begyndere kan fatte det.
131 Dit ord skaber en længsel i mig,
    jeg kan aldrig få nok af det.
132 Din nåde og barmhjertighed gør mig godt,
    du er god mod alle, som elsker dig.
133 Dit ord viser mig den vej, jeg skal gå,
    så jeg ikke bliver overrumplet af det onde.
134 Der er mennesker, som vil føre mig på vildspor.
    Hjælp mig til at holde fast ved dine bud.
135 Du velsigner mig med dit nærvær.
    Hjælp mig at tjene dig bedre.
136 Der er mange, der ikke holder dine bud,
    derfor strømmer tårerne ned over mine kinder.

Ordet står fast for evigt

137 Du er en god Gud, Herre,
    alle dine love er retfærdige.
138 Dine principper er fuldkomne,
    og din trofasthed er stor.
139 Der er mange, som ignorerer din vejledning,
    og det skærer mig i hjertet at se det.
140 Dit ord er ædelt som renset sølv,
    derfor elsker jeg det så højt.
141 Der er ikke noget særligt ved mig,
    men jeg forsømmer ikke at adlyde dine bud.
142 Din retfærdighed varer evigt,
    din lov vil altid være sand.
143 Det sker, at jeg tynges af bekymring og uro,
    men dine bud gør mig glad igen.
144 Din lov står altid ved magt,
    lad mig forstå den bedre dag for dag.

En bøn om redning fra fjenderne

145 Jeg beder dig inderligt om hjælp, Herre.
    Svar mig, og jeg vil adlyde dine bud.
146 Jeg råber til dig: „Red mig,
    så jeg kan adlyde dine bud.”
147 Jeg er oppe før daggry for at råbe om hjælp,
    for jeg sætter min lid til løfterne i dit ord.
148 Jeg ligger vågen om natten
    og mediterer over dit ord.
149 Jeg beder dig, Herre, hør min bøn,
    vær mig nådig og red mit liv.
150 Jeg gruer for, hvad mine fjender vil gøre,
    for de er ligeglade med din lov.
151 Jeg ved dog, at du er mig nær, Herre,
    alle dine bud er grundet på sandheden.
152 Jeg har for længe siden lært,
    at dit ord står urokkeligt fast.

Guds løfter giver nyt mod

153 Vær nådig og fri mig fra mine lidelser,
    for jeg har ikke taget let på din lov.
154 Ved at høre dine løfter får jeg nyt mod.
    Kæmp på min side og red mig.
155 Ved at gøre oprør mod dig og dine bud,
    har de gudløse mistet håbet om frelse.
156 Hvor er din nåde dog stor, Herre,
    du har magt til at redde mit liv.
157 Vel er mine fjender og modstandere mange,
    men jeg holder fast ved dine lovbud.
158 Ved synet af de gudløse bliver jeg fyldt med foragt,
    for de gør oprør mod dine bud og befalinger.
159 Vis mig din kærlighed og red mit liv,
    Tænk dog på, hvor højt jeg elsker dine love.
        Giv mig liv, for du elsker mig med trofast kærlighed!
160 Værdien af dit ord er ubeskrivelig,
    det er troværdigt og står fast for evigt.

Lydighed og tryghed

161 Der er magtfulde mænd, som angriber mig uden grund,
    men jeg vil holde fast ved dit ord i mit hjerte.
162 Din vejledning fylder mig med glæde,
    som en, der har vundet en stor gevinst.
163 Det er løgn og bedrag, jeg hader,
    men jeg elsker dit ord.
164 Dag efter dag vil jeg takke dig
    for dine retfærdige lovbud.
165 De, der elsker din lov, lever trygt,
    intet kan rokke dem.
166 Der er en forvisning i mit hjerte om, at du vil redde mig,
    og jeg vil blive ved med at adlyde dine bud.
167 Dine befalinger har jeg altid for øje,
    jeg elsker dem af hele mit hjerte.
168 Du ved, at jeg har adlydt dine bud,
    for mit liv ligger udbredt for dig.

Råb om frelse

169 Jeg beder om hjælp, Herre, lyt til mit råb.
    Lad dit ord give mig råd og vejledning.
170 Ja, jeg beder så inderligt om nåde,
    grib ind og red mig, som du har lovet.
171 Jeg vil lovprise dig, Herre,
    for du har lært mig at forstå dine bud.
172 Jeg vil synge en sang om dit ord,
    for alle dine love er gode og retfærdige.
173 Jeg venter på, at du griber ind,
    for jeg har valgt at gøre din vilje.
174 Jeg længes efter, at du redder mig, Herre,
    og jeg glæder mig over dine lovbud.
175 Jeg ønsker at leve i lovprisning til dig.
    Lad dit ord være min støtte på livsvejen.
176 Jeg er som et får, der er faret vild.
    Kom og red mig, for jeg har holdt fast ved dine bud.

Notas al pie

  1. 119,1 Denne salme er akrostisk ved, at hvert vers inden for hvert af de 22 afsnit begynder med samme bogstav i alfabetet.

La Bible du Semeur

Psaumes 119

La Loi de l’Eternel est parfaite[a]

1Heureux les hommes qui ont une conduite intègre
et suivent dans leur vie la Loi de l’Eternel.
Heureux les hommes qui suivent ses préceptes
et cherchent à lui plaire de tout leur cœur.
Ils ne commettent pas le mal,
ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés.
Tu as promulgué tes décrets
pour qu’on les respecte avec soin.
Que j’aie assez de fermeté
pour observer tes ordonnances!
Alors je n’aurai pas de honte
lorsque je considérerai tous tes commandements.
Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur
en étudiant tes justes articles de droit.
J’observerai fidèlement tes ordonnances.
Ne m’abandonne pas complètement!

Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure?
C’est en se conformant à ta parole.
10 Je veux te plaire de tout mon cœur,
ne permets pas que je dévie de tes commandements!
11 Je garde ta parole tout au fond de mon cœur
pour ne pas pécher contre toi.
12 Béni sois-tu, ô Eternel!
Enseigne-moi tes ordonnances!
13 Mes lèvres énumèrent
toutes les lois que tu as prononcées.
14 J’ai de la joie à suivre tes préceptes
autant que si je possédais tous les trésors.
15 Je veux méditer sur tes directives,
et fixer mes regards sur les voies que tu traces.
16 Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris
et je ne veux jamais oublier ta parole.

17 Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre:
je me conformerai à ta parole!
18 Ouvre mes yeux pour que je voie
de ta Loi les merveilles!
19 Je suis étranger sur la terre:
ne me cache pas tes commandements!
20 Je brûle en tout temps du désir
de connaître tes lois.
21 Tu menaces ces orgueilleux maudits
qui s’écartent de tes commandements.
22 Délivre-moi du déshonneur et du mépris,
car j’observe tes lois!
23 Quand même des puissants délibéreraient contre moi,
ton serviteur encore méditerait tes ordonnances.
24 Tes préceptes font mes délices,
ils sont mes conseillers.

25 Je suis collé à la poussière,
sauve ma vie selon ce que tu as promis!
26 Je t’ai exposé ma conduite, et tu m’as répondu;
apprends-moi tes commandements!
27 Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets
pour que je réfléchisse à tes prodiges!
28 Je suis accablé de chagrin,
relève-moi conformément à ta parole!
29 Détourne-moi du chemin du mensonge
et, dans ta grâce, fais que je vive selon ta Loi!
30 J’ai choisi le chemin de la fidélité,
je me conforme à tes décrets.
31 Je me tiens attaché à tes édits;
épargne-moi la honte, ô Eternel!
32 Je veux courir sur le chemin de tes commandements,
car tu m’en donnes une large compréhension.

33 O Eternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances,
et je le suivrai jusqu’au bout.
34 Donne-moi du discernement et j’obéirai à ta Loi;
je la suivrai de tout mon cœur.
35 Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements,
car je m’y plais!
36 Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements
plutôt que vers le profit matériel!
37 Détourne mes regards des choses vaines,
et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées[b]!
38 Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis
en faveur de ceux qui te craignent!
39 Ecarte loin de moi la honte qui m’effraie;
tes lois ne sont-elles pas bonnes?
40 J’ai une vraie passion pour tes commandements,
dans ta justice, sauve ma vie!

41 Que ton amour, ô Eternel, s’étende jusqu’à moi,
et ton salut selon ce que tu as promis,
42 et je pourrai répondre à celui qui m’outrage,
car j’ai mis ma confiance en ta parole.
43 Ne laisse pas ma bouche s’écarter de la vérité,
car je me fonde sur tes lois.
44 J’observerai ta Loi
sans cesse et pour toujours,
45 alors je pourrai vivre dans la vraie liberté,
car j’ai à cœur de suivre tes préceptes.
46 Je parlerai de tes édits devant des rois
sans éprouver de honte.
47 Je ferai mes délices de tes commandements,
que j’aime.
48 Je tends les mains vers tes commandements que j’aime.
Je veux méditer sur tes ordonnances.

49 Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur
et qui m’a donné l’espérance.
50 Dans ma misère, mon réconfort,
c’est que ta parole me fera vivre.
51 Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure;
je ne dévie pas de ta Loi.
52 Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis,
ô Eternel, j’en suis réconforté.
53 Je suis vivement indigné en voyant les méchants
qui délaissent ta Loi.
54 Je fais de tes préceptes le sujet de mes chants
dans mon lieu de séjour.
55 La nuit, ô Eternel, je pense à toi,
j’observerai ta Loi.
56 La part qui me revient
c’est de me conformer à tes commandements.

57 Mon lot, ô Eternel, je le redis,
c’est d’obéir à tes paroles.
58 Je t’implore de tout mon cœur;
oh! fais-moi grâce selon ce que tu as promis!
59 J’ai réfléchi à ma conduite
et je règle mes pas sur tes commandements.
60 Je m’empresse sans différer
d’obéir à tes lois.
61 Les filets des méchants m’ont enserré
sans que j’oublie ta Loi.
62 Au cœur de la nuit, je me lève afin de te louer
à cause de tes justes lois.
63 Je suis l’ami de tous ceux qui te craignent,
de ceux qui obéissent à tes décrets.
64 Eternel, ton amour remplit la terre.
Enseigne-moi tes ordonnances!

65 Tu as traité avec bonté ton serviteur,
conformément à ta parole, ô Eternel!
66 Enseigne-moi le bon sens et la connaissance,
car je me fie à tes commandements.
67 Avant d’être humilié, je faisais fausse route,
mais maintenant, je me conforme à ta parole.
68 Que tu es bon et bienfaisant:
enseigne-moi tes ordonnances!
69 Des orgueilleux inventent contre moi des mensonges,
mais moi, de tout mon cœur, je suis fidèle à tes décrets.
70 Leur cœur est insensible.
Mais quant à moi, ta Loi fait mes délices.
71 Il m’était bon d’être affligé
afin d’apprendre tes préceptes.
72 La Loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse
que mille objets d’or et d’argent.

73 Tes mains m’ont façonné et affermi,
accorde-moi l’intelligence pour que j’apprenne tes commandements!
74 En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent,
car je me fie à ta parole.
75 Je sais, ô Eternel, que tes décrets sont justes:
si tu m’as affligé, c’est par fidélité.
76 Que ton amour soit ma consolation
conformément à ta promesse envers ton serviteur!
77 Témoigne-moi ta compassion pour que je vive,
puisque ta Loi fait mes délices.
78 Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison!
Moi, je médite sur tes commandements.
79 Qu’ils reviennent à moi ceux qui te craignent[c]!
ceux qui connaissent tes édits,
80 Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes,
afin que je ne sois pas dans la honte.

81 Je languis après ton salut,
je fais confiance à ta parole.
82 Mes yeux s’épuisent à guetter ta parole.
Je me demande: «Quand viendras-tu me consoler?»
83 Je suis semblable à une outre enfumée[d],
pourtant je ne délaisse pas tes ordonnances.
84 Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre?
Quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent?
85 Des orgueilleux m’ont creusé une trappe
au mépris de ta Loi.
86 Tous tes commandements sont dignes de confiance.
Mais on me persécute en disant des mensonges: viens donc à mon secours!
87 Encore un peu et ils me terrassaient,
mais je n’ai pas abandonné tes ordonnances.
88 Sauve ma vie dans ton amour
afin que j’obéisse à tes commandements!

89 Eternel, ta parole est fondée dans le ciel
et pour toujours,
90 et ta fidélité demeure d’âge en âge:
tu as fondé la terre, elle subsiste.
91 Selon tes ordres, tout subsiste aujourd’hui,
et tout, dans l’univers, se tient à ton service.
92 Si je n’avais pas fait de ta Loi mes délices,
j’aurais péri suite à mon affliction.
93 Jamais, je n’oublierai tes ordonnances,
car c’est par elles que tu me vivifies.
94 Je suis à toi: viens me sauver!
Car je m’applique à suivre tes préceptes.
95 Des méchants préparent ma perte,
moi, je reste attentif à tes édits.
96 J’ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites;
mais ton commandement est d’une très large portée.

97 Oh! que j’aime ta Loi!
Je la médite tout le jour.
98 Ton commandement me rend sage, plus que mes ennemis,
car il m’accompagne toujours.
99 Je suis plus avisé que tous mes maîtres,
car je médite tes édits.
100 Et j’ai plus de discernement que les vieillards,
parce que j’obéis à tes commandements.
101 Mes pas évitent tous les sentiers du mal
pour obéir à ta parole.
102 Je ne m’écarte pas des lois que tu établis,
car tu m’enseignes.
103 Que ta parole est douce à mon palais!
Elle est meilleure que le miel.
104 J’ai du discernement grâce à tes ordonnances;
c’est pourquoi je déteste tout sentier mensonger.

105 Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas,
elle est une lumière éclairant mon chemin.
106 J’ai promis solennellement – et je tiendrai promesse –
d’obéir à tes justes lois.
107 Je suis bien affligé;
ô Eternel, sauve ma vie conformément à ta parole.
108 Accueille avec faveur, ô Eternel, ma prière comme une offrande
et enseigne-moi tes décrets!
109 Ma vie est sans cesse en danger,
mais je n’oublie rien de ta Loi.
110 Des méchants m’ont tendu des pièges,
mais je ne dévie pas de tes commandements.
111 Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux:
et ils font la joie de mon cœur.
112 J’ai pris la décision d’appliquer tes décrets,
pour toujours, jusqu’au bout.

113 Je hais les indécis,
et c’est ta Loi que j’aime.
114 Tu es mon refuge et mon bouclier,
je fais confiance à ta parole.
115 Eloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal!
J’obéirai aux commandements de mon Dieu!
116 Soutiens-moi selon ta promesse, et je vivrai;
que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion.
117 Sois mon appui pour que je sois sauvé,
je porterai toujours mon attention sur tes décrets.
118 Ceux qui s’écartent de tes ordonnances, tu les rejettes tous,
car leur dessein n’est que mensonge.
119 Tu ôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre,
c’est pourquoi j’aime tes édits.
120 L’effroi que tu m’inspires me fait frémir;
je crains tes jugements.

121 Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice;
ne m’abandonne pas aux hommes qui m’oppriment!
122 Prends en charge ton serviteur: pour faire son bonheur;
ne laisse pas des gens orgueilleux m’opprimer!
123 Mes yeux s’épuisent à guetter ton secours
et selon ta promesse, la manifestation de ta justice.
124 Agis envers ton serviteur conformément à ton amour:
enseigne-moi tes ordonnances!
125 Je suis ton serviteur: accorde-moi l’intelligence
afin que j’assimile tes décrets.
126 C’est le moment d’agir, ô Eternel,
car on viole ta Loi!
127 C’est pourquoi, j’aime tes commandements
plus que l’or, oui, plus que l’or fin.
128 Oui, c’est pourquoi je trouve justes toutes tes ordonnances,
et je déteste tout sentier de mensonge.

129 Tes lois sont des merveilles,
aussi je les observe.
130 Quand on découvre tes paroles, c’est la lumière;
les gens sans expérience y trouvent le discernement.
131 J’ouvre la bouche et je soupire,
tant je désire tes commandements.
132 Regarde-moi et fais-moi grâce
selon ce qui est juste[e] pour ceux qui t’aiment!
133 Veuille affermir mes pas par ta parole[f]
et qu’aucun mal ne puisse m’asservir.
134 Libère-moi de l’oppression des hommes
et moi, je me conformerai à tes commandements.
135 Montre-toi favorable envers ton serviteur:
enseigne-moi tes ordonnances!
136 Mes yeux répandent des flots de larmes,
car on n’observe pas ta Loi.

137 Eternel, tu es juste,
et tes décrets sont conformes à la droiture.
138 Tu as fondé tes ordonnances sur la justice,
et elles sont très sûres.
139 Pour moi, je suis saisi de la plus vive indignation
à l’égard de mes ennemis, car ils négligent tes paroles.
140 Ta parole est pleinement éprouvée,
c’est pourquoi ton serviteur l’aime.
141 Je suis petit et méprisé,
mais je n’oublie pas tes préceptes.
142 Ta justice est juste à jamais,
ta Loi est vérité.
143 Je suis dans la détresse, l’angoisse me saisit,
mais tes commandements font mes délices.
144 La justice de tes édits est éternelle,
donne-moi du discernement et je vivrai.

145 Je t’invoque de tout mon cœur: Eternel, réponds-moi,
et j’observerai tes décrets.
146 Oui, je t’invoque, veuille me secourir;
Et moi, je me conformerai à tes édits.
147 Je me lève avant l’aube pour implorer ton aide,
je fais confiance à ta parole.
148 Avant la fin des veilles de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés
pour méditer sur tes paroles.
149 Dans ton amour, écoute-moi!
O Eternel, sauve ma vie conformément à ta justice!
150 Des gens aux desseins criminels[g] me serrent de tout près,
ils se tiennent loin de ta Loi.
151 Mais toi, Eternel, tu es proche;
tous tes commandements sont vérité.
152 Depuis longtemps, tes ordonnances m’ont appris
que tu les as établies pour toujours.

153 Considère mon affliction, délivre-moi
puisque je n’oublie pas ta Loi.
154 Défends ma cause, délivre-moi
et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis!
155 Le salut est loin des méchants
car ils négligent tes décrets.
156 Ta compassion est grande, ô Eternel,
sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice!
157 Mes ennemis, ceux qui me persécutent sont innombrables,
mais je ne dévie pas de tes édits.
158 Je vois avec dégoût des traîtres
qui n’obéissent pas à ta parole.
159 Mais considère combien j’aime tes ordonnances!
O Eternel, dans ton amour, sauve ma vie!
160 Ta parole dans sa totalité est vérité,
et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel.

161 Sans raison, des puissants me persécutent,
mais je ne tremble qu’à ta parole.
162 Je fais ma joie de ta parole
comme celui qui trouve un grand trésor,
163 mais je hais le mensonge, je le déteste,
et c’est ta Loi que j’aime.
164 Sept fois par jour, je redis tes louanges
à cause de tes justes lois.
165 Grande est la paix de celui qui aime ta Loi:
aucun obstacle ne le fait trébucher.
166 Je compte sur toi, Eternel, pour me sauver,
et j’exécute tes commandements.
167 J’obéis à tes ordonnances
car je les aime intensément.
168 Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances,
car toute ma conduite, tu la connais.

169 Que mon appel à l’aide, ô Eternel, parvienne jusqu’à toi!
Donne-moi du discernement conformément à ta promesse!
170 Que ma supplication parvienne jusqu’à toi!
Délivre-moi selon ce que tu as promis!
171 Que la louange jaillisse de mes lèvres,
car tu m’enseignes tes décrets.
172 Oui, que ma langue célèbre ta parole:
tous tes commandements sont justes.
173 Par ta puissance, viens à mon aide,
car j’ai choisi de suivre tes directives.
174 Je désire ardemment que tu me sauves, ô Eternel!
Ta Loi fait mes délices.
175 Oh! que je vive pour te louer!
Et que tes lois me soient en aide!
176 Je suis errant comme une brebis égarée; oh! viens chercher ton serviteur!
car je n’oublie aucun de tes commandements.

Notas al pie

  1. 119 Le psaume est composé de 22 strophes de 8 versets qui, pour chaque strophe, commencent tous avec la même lettre; les strophes se suivent dans l’ordre de l’alphabet hébreu.
  2. 119.37 Les manuscrits de Qumrân et deux manuscrits du texte hébreu traditionnel ont: fais-moi vivre selon ta parole (c’est-à-dire comme tu l’as promis). Les mots voie et parole se ressemblent en hébreu.
  3. 119.79 Selon la proposition de lecture indiquée en marge par les copistes. Le texte lui-même a: que ceux qui te craignent se tournent de nouveau vers moi pour connaître tes édits.
  4. 119.83 Une outre dont la peau est sèche, ridée, racornie. En Orient, on suspendait les outres de moût au-dessus des foyers pour hâter la fermentation; les outres utilisées pour cela se racornissaient et devenaient impropres à un autre usage. On les mettait donc au rebut.
  5. 119.132 Autre traduction: selon la règle que tu as fixée.
  6. 119.133 Autre traduction: pour que je suive ta parole.
  7. 119.150 Plusieurs manuscrits hébreux et versions anciennes portent: ceux qui me persécutent.