Bibelen på hverdagsdansk

Salme 119

Guds bud

1Velsignede er de, som gør Guds vilje,[a]
    alle de, som adlyder Herrens love.
Velsignede er de, som holder fast ved hans bud,
    og søger ham af hele deres hjerte.
Vi ved, at han ønsker, vi skal følge hans vej,
    derfor vælger vi at gøre hans vilje.
Vi kender dine befalinger, Herre,
    som du forventer, vi følger til punkt og prikke.
Hvor ville jeg dog inderligt ønske,
    at jeg kunne følge dine bud uden at vakle.
Ved at fokusere på alle dine befalinger
    undgår jeg at blive gjort til skamme.
Vore hjerter bryder ud i tak,
    når vi forstår dine retfærdige love.
Vær tålmodig med mig,
    for jeg ønsker at adlyde dine bud.

Lydighed

Jeg opfordrer de unge til at følge dit ord,
    for det hjælper dem til at blive på din vej.
10 Jeg søger dig af hele mit hjerte,
    lad mig ikke fare vild fra dine bud.
11 Jeg gemmer dit ord i mit hjerte
    for ikke at synde imod dig.
12 Jeg lover og priser dig, Herre,
    lær mig alle dine lovbud.
13 Jeg gentager igen og igen
    alle de bud, du har givet mig.
14 Jeg glæder mig over dine befalinger,
    som var de alverdens rigdomme.
15 Jeg grunder over dine formaninger
    og holder fast ved dine forskrifter.
16 Jeg glæder mig over din vejledning
    og vil aldrig glemme dit ord.

At følge Guds lov giver glæde og styrke

17 Lad mig få øjnene op for din godhed,
    så jeg kan tjene dig hele mit liv.
18 Luk mine øjne op, så jeg kan se
    de vidunderlige ting i din lov.
19 Livet her på jorden er kort,
    og jeg har brug for dine love til at lede mig.
20 Længslen efter at kende dig ligger i mit hjerte,
    mind mig om dine love hver eneste dag.
21 Lovløse mennesker, der gør oprør mod dig,
    vil blive dømt for deres egenrådige stolthed.
22 Lad dem ikke hovere over mig,
    fordi jeg adlyder dine bud.
23 Lederne i samfundet bagtaler mig,
    men jeg vil tjene dig og handle på dit ord.
24 Lovene, du har givet mig, gør mig glad,
    og jeg ønsker at følge din vejledning.

Guds lov giver styrke i modgang

25 Jeg er nedslået og fortvivlet.
    Giv mig nyt mod ved dit ord.
26 Jeg fortalte dig det hele, og du hjalp mig.
    Lær du mig nu dine principper.
27 Jeg vil gerne forstå hensigten med dine bud,
    og jeg beundrer dine gode love.
28 Jeg føler mig så udkørt og trist.
    Styrk mig ved dit ord.
29 Jeg vil altid være ærlig over for dig,
    lad din lov forvandle min karakter.
30 Jeg har valgt at være trofast,
    sat mig for at følge dine lovbud.
31 Jeg klynger mig til dit ord,
    for jeg ved, du ikke skuffer mig, Herre.
32 Jeg vil ivrigt adlyde alle dine bud,
    for du har givet mig viljen til at gøre det.

Længslen efter at leve i lydighed mod Guds lov

33 Lær mig at følge dine love, Herre,
    så jeg altid er lydig imod dem.
34 Lad mig vokse i forståelsen af din lov,
    så jeg kan holde den af hele mit hjerte.
35 Led mig fremad på lydighedens vej,
    for at følge dine bud er min lyst.
36 Lad mit hjertes ønske være at følge dit ord
    i stedet for at stræbe efter penge og profit.
37 Livet uden dig er ikke andet end tomhed,
    men at følge dit ord giver mig indhold i livet.
38 Lad mig hvile i troen på dine løfter,
    som gælder alle, der adlyder dig.
39 Lad dem, der håner mig, blive til skamme,
    for jeg ved, at dine bud er gode.
40 Længslen efter dine love ligger i mit hjerte,
    hjælp mig til altid at efterleve dem.

Tillid til Guds hjælp og indgriben

41 Du har lovet at redde mig, Herre.
    Vis mig nu din trofasthed og grib ind.
42 Det er dit ord, jeg har sat min lid til.
    Giv mig et svar til dem, der håner mig.
43 Det, at du redder mig og griber ind,
    vil bevise, at det, jeg har sagt om dig, er sandt.
44 Da vil jeg altid holde din lov,
    både nu og til evig tid.
45 Det giver mig en vældig frimodighed,
    at jeg bygger mit liv på dine love.
46 Derfor skammer jeg mig ikke over dit ord,
    men forkynder det frimodigt selv for konger.
47 Det er en stor glæde at kende dine bud.
    Åh, hvor jeg elsker dem.
48 Dagligt rækker jeg hænderne ud efter dem.
    Det fryder mig at kunne meditere over dem.

Guds trøst under vanskelige forhold

49 Herre, jeg tjener dig i tillid til dine løfter,
    for det er dem, der giver mig håb.
50 Hver gang jeg kommer ud for modstand,
    giver dit ord mig nyt mod på livet.
51 Hån og spot hagler ned over mig,
    men jeg holder fast ved dit ord.
52 Herre, jeg holder mig dine bud for øje,
    de har stået deres prøve, og de giver mig trøst.
53 Harmen vælder op i mig,
    når de gudløse gør nar af dine bud.
54 Hvor jeg end opholder mig,
    hylder jeg dine befalinger med glæde.
55 Herre, selv om natten tænker jeg på dig,
    også da vil jeg adlyde dine bud.
56 Hver dag vil jeg følge dine bud,
    for det giver mig glæde i livet.

At handle på Guds bud

57 Jeg bygger mit liv på dig, Herre,
    og jeg har besluttet at følge dine bud.
58 Jeg beder dig af hele mit hjerte:
    vær nådig imod mig, som du har lovet.
59 Jeg har gjort status over mit liv
    og har valgt at rette mig efter dit ord.
60 Jeg vil ikke vente eller tøve,
    men straks gøre det, du siger, jeg skal.
61 Jeg vil aldrig glemme din lov,
    selv om de gudløse prøver at få mig i fælden.
62 Jeg kan stå op midt om natten
    for at takke dig for dine gode love.
63 Jeg er ven med alle, der tjener dig
    og overholder dine forordninger.
64 Jorden er fuld af din trofasthed, Herre,
    lær mig at forstå dine bud til bunds.

Guds bud og samvittigheden

65 Du har holdt dit løfte, Herre.
    Du har velsignet mig som din tjener.
66 Dine befalinger og bud er gode,
    lær mig at forstå dem og bruge dem ret.
67 Der var engang, hvor jeg gik mine egne veje,
    men du ydmygede mig, og nu følger jeg dit ord.
68 Du er god og gør altid det gode.
    Hjælp mig at adlyde dine befalinger.
69 Det kan godt være, de gudløse bagtaler mig,
    men jeg vil helhjertet holde din lov.
70 De er både tykhovedede og stivnakkede,
    men at adlyde dit ord giver mig glæde.
71 Det var godt, at du ydmygede mig,
    så jeg kunne lære at overholde dine bud.
72 Dit ord er mere værd for mig
    end guld og sølv i dynger.

En ren samvittighed

73 Dine hænder formede min krop.
    Giv mig nu forstand til at fatte dine bud.
74 De gudfrygtige hilser mig med glæde,
    for jeg har sat min lid til dit ord.
75 Dine domme er retfærdige, det ved jeg,
    du ydmygede mig for mit eget bedste.
76 Din nåde og barmhjertighed rejste mig op igen,
    akkurat som du havde lovet din tjener.
77 Din nåde gav mig nyt livsmod,
    for jeg elsker trods alt dine bud.
78 De hovmodige spottere bliver gjort til skamme,
    for de bagtaler mig uden grund.
        Men jeg vil grunde over dine befalinger.
79 De der kender dine bud og adlyder dig,
    dem vil jeg gerne have fællesskab med.
80 Din lov vil jeg følge af hele mit hjerte,
    så behøver jeg aldrig at skamme mig.

Bøn om hjælp og genoprettelse

81 Herre, jeg længes efter, at du redder mig.
    Jeg har sat min lid til dine løfter.
82 Hvornår griber du ind og hjælper mig?
    Jeg er snart træt af at vente.
83 Herre, jeg er som en indtørret, tilrøget lædersæk,
    men dine bud glemmer jeg aldrig.
84 Hvor mange dage skal der gå?
    Hvornår vil du straffe mine forfølgere?
85 Hovmodige mennesker, som hader din lov,
    har gravet en faldgrube for mig.
86 Hele din lov er troværdig og pålidelig,
    åh, hjælp mig mod de gudløses angreb.
87 Herre, de har næsten gjort det af med mig,
    men jeg vil ikke svigte dine bud.
88 Hold mig i live på grund af din trofasthed,
    så jeg kan adlyde de befalinger, du har givet mig.

Herrens evige ord

89 Dit ord, Herre, står ved magt til evig tid,
    det er fast forankret i Himlen.
90 Din trofasthed rækker fra slægt til slægt,
    du har grundfæstet jorden, så den ikke kan rokkes.
91 Dine love står fast til denne dag,
    for du er universets Herre.
92 Dit ord gav mig den trøst, jeg havde brug for,
    ellers var jeg for længst gået til grunde.
93 Dine love vil jeg aldrig glemme,
    for det er dem, der holder mig i live.
94 Dig tilhører jeg, for du er min Gud.
    Hjælp mig, for jeg ønsker at følge dine bud.
95 De gudløse lurer på at slå mig ihjel,
    men jeg har altid dine love i tanke.
96 De fleste ting har deres begrænsning,
    men dine befalinger har uanede dybder.

Kærlighed til Guds ord

97 Jeg elsker dine bud, Herre.
    Dagen igennem er de i mine tanker.
98 Jeg mediterer over dit ord hver dag,
    det giver mig et fortrin frem for mine fjender.
99 Jeg har altid dine bud i mine tanker,
    de gør mig visere end mine vejledere.
100 Ja, jeg er klogere end de gamle og erfarne,
    for jeg adlyder dine befalinger.
101 Jeg holder mig væk fra enhver form for ondskab,
    for jeg ønsker at adlyde dit ord.
102 Jeg går ikke vild, men følger dine bud,
    for du er den, der underviser mig.
103 Jeg elsker at smage på dit ord,
    det er sødere på tungen end honning.
104 Jo mere indsigt jeg får i dine bud,
    des mere hader jeg løgnens vej.

Guds ords lys

105 Dit ord er en lygte for min fod,
    et lys på vejen foran mig.
106 Dine love er gode og retfærdige,
    jeg har lovet mig selv altid at overholde dem.
107 Der er mange, som er imod mig, Herre,
    men du giver mig nyt mod, som du har lovet.
108 Du fortjener min lovsang og tak, Herre,
    fortsæt med at lære mig din vilje.
109 Dine bud vil jeg aldrig glemme,
    også selv om det bringer mig i livsfare.
110 De gudløse sætter fælder for mig,
    men jeg viger ikke en tomme fra dit ord.
111 Dine love er mit evige eje,
    de fylder mit hjerte med glæde.
112 Det er min faste beslutning at adlyde dit ord,
    indtil jeg drager mit sidste suk.

Helhjertet lydighed

113 Dem, der følger dig halvhjertet, hader jeg,
    men jeg elsker din lov af hele mit hjerte.
114 Du er min tilflugt og mit skjold,
    dit ord er det, der giver mig håb.
115 Der er ingen, der kan hindre mig i at adlyde Gud,
    de, der vil prøve, tager jeg afstand fra.
116 Du har lovet at give mig styrke til at leve efter dit ord.
    Jeg er overbevist om, at du ikke skuffer mig.
117 Den hjælp og støtte, jeg får fra dig,
    betyder, at jeg fortsat kan adlyde dine bud.
118 Du forkaster dem, der foragter dit ord,
    de er falske og fulde af løgn.
119 Du lader alle de gudløse ende som aske.
    Er det da mærkeligt, at jeg elsker dit ord?
120 Dine domme er retfærdige og kan ikke appelleres,
    derfor bæver jeg for dig i ærefrygt.

Om at følge Guds bud under modstand

121 Jeg forsøger altid at gøre det rigtige.
    Lad ikke mine fjender få bugt med mig.
122 Jag de stolte og overmodige mennesker væk,
    så de ikke har mulighed for at skade mig.
123 Jeg er træt af at vente på, at du redder mig,
    selv om jeg ved, at du altid holder dine løfter.
124 Jeg ved, at din kærlighed omslutter mig,
    lær mig at kende din vilje.
125 Jeg er din tjener, giv mig forstand
    til at fatte dine formaninger.
126 Jeg græmmes, når de gudløse overtræder dine bud.
    Herre, hvornår griber du ind?
127 Jeg foretrækker din lov
    frem for guld og grønne skove.
128 Jeg hader løgn og bedrag,
    men elsker at adlyde dine bud.

Velsignelsen ved at adlyde Guds vilje

129 Din vejledning er vidunderlig,
    jeg ønsker at rette mig efter den.
130 Dit ord bringer lys, når det bliver forstået,
    selv begyndere kan fatte det.
131 Dit ord skaber en længsel i mig,
    jeg kan aldrig få nok af det.
132 Din nåde og barmhjertighed gør mig godt,
    du er god mod alle, som elsker dig.
133 Dit ord viser mig den vej, jeg skal gå,
    så jeg ikke bliver overrumplet af det onde.
134 Der er mennesker, som vil føre mig på vildspor.
    Hjælp mig til at holde fast ved dine bud.
135 Du velsigner mig med dit nærvær.
    Hjælp mig at tjene dig bedre.
136 Der er mange, der ikke holder dine bud,
    derfor strømmer tårerne ned over mine kinder.

Ordet står fast for evigt

137 Du er en god Gud, Herre,
    alle dine love er retfærdige.
138 Dine principper er fuldkomne,
    og din trofasthed er stor.
139 Der er mange, som ignorerer din vejledning,
    og det skærer mig i hjertet at se det.
140 Dit ord er ædelt som renset sølv,
    derfor elsker jeg det så højt.
141 Der er ikke noget særligt ved mig,
    men jeg forsømmer ikke at adlyde dine bud.
142 Din retfærdighed varer evigt,
    din lov vil altid være sand.
143 Det sker, at jeg tynges af bekymring og uro,
    men dine bud gør mig glad igen.
144 Din lov står altid ved magt,
    lad mig forstå den bedre dag for dag.

En bøn om redning fra fjenderne

145 Jeg beder dig inderligt om hjælp, Herre.
    Svar mig, og jeg vil adlyde dine bud.
146 Jeg råber til dig: „Red mig,
    så jeg kan adlyde dine bud.”
147 Jeg er oppe før daggry for at råbe om hjælp,
    for jeg sætter min lid til løfterne i dit ord.
148 Jeg ligger vågen om natten
    og mediterer over dit ord.
149 Jeg beder dig, Herre, hør min bøn,
    vær mig nådig og red mit liv.
150 Jeg gruer for, hvad mine fjender vil gøre,
    for de er ligeglade med din lov.
151 Jeg ved dog, at du er mig nær, Herre,
    alle dine bud er grundet på sandheden.
152 Jeg har for længe siden lært,
    at dit ord står urokkeligt fast.

Guds løfter giver nyt mod

153 Vær nådig og fri mig fra mine lidelser,
    for jeg har ikke taget let på din lov.
154 Ved at høre dine løfter får jeg nyt mod.
    Kæmp på min side og red mig.
155 Ved at gøre oprør mod dig og dine bud,
    har de gudløse mistet håbet om frelse.
156 Hvor er din nåde dog stor, Herre,
    du har magt til at redde mit liv.
157 Vel er mine fjender og modstandere mange,
    men jeg holder fast ved dine lovbud.
158 Ved synet af de gudløse bliver jeg fyldt med foragt,
    for de gør oprør mod dine bud og befalinger.
159 Vis mig din kærlighed og red mit liv,
    Tænk dog på, hvor højt jeg elsker dine love.
        Giv mig liv, for du elsker mig med trofast kærlighed!
160 Værdien af dit ord er ubeskrivelig,
    det er troværdigt og står fast for evigt.

Lydighed og tryghed

161 Der er magtfulde mænd, som angriber mig uden grund,
    men jeg vil holde fast ved dit ord i mit hjerte.
162 Din vejledning fylder mig med glæde,
    som en, der har vundet en stor gevinst.
163 Det er løgn og bedrag, jeg hader,
    men jeg elsker dit ord.
164 Dag efter dag vil jeg takke dig
    for dine retfærdige lovbud.
165 De, der elsker din lov, lever trygt,
    intet kan rokke dem.
166 Der er en forvisning i mit hjerte om, at du vil redde mig,
    og jeg vil blive ved med at adlyde dine bud.
167 Dine befalinger har jeg altid for øje,
    jeg elsker dem af hele mit hjerte.
168 Du ved, at jeg har adlydt dine bud,
    for mit liv ligger udbredt for dig.

Råb om frelse

169 Jeg beder om hjælp, Herre, lyt til mit råb.
    Lad dit ord give mig råd og vejledning.
170 Ja, jeg beder så inderligt om nåde,
    grib ind og red mig, som du har lovet.
171 Jeg vil lovprise dig, Herre,
    for du har lært mig at forstå dine bud.
172 Jeg vil synge en sang om dit ord,
    for alle dine love er gode og retfærdige.
173 Jeg venter på, at du griber ind,
    for jeg har valgt at gøre din vilje.
174 Jeg længes efter, at du redder mig, Herre,
    og jeg glæder mig over dine lovbud.
175 Jeg ønsker at leve i lovprisning til dig.
    Lad dit ord være min støtte på livsvejen.
176 Jeg er som et får, der er faret vild.
    Kom og red mig, for jeg har holdt fast ved dine bud.

Notas al pie

  1. 119,1 Denne salme er akrostisk ved, at hvert vers inden for hvert af de 22 afsnit begynder med samme bogstav i alfabetet.

Amplified Bible

Psalm 119

Meditations and Prayers Relating to the Law of God.

[a]Aleph.

1How blessed and favored by God are those whose way is blameless [those with personal integrity, the upright, the guileless],
Who walk in the law [and who are guided by the precepts and revealed will] of the Lord.

Blessed and favored by God are those who keep His testimonies,
And who [consistently] seek Him and long for Him with all their heart.

They do no unrighteousness;
They walk in His ways.

You have ordained Your precepts,
That we should follow them with [careful] diligence.

Oh, that my ways may be established
To observe and keep Your statutes [obediently accepting and honoring them]!

Then I will not be ashamed
When I look [with respect] to all Your commandments [as my guide].

I will give thanks to You with an upright heart,
When I learn [through discipline] Your righteous judgments [for my transgressions].

I shall keep Your statutes;
Do not utterly abandon me [when I fail].

Beth.


How can a young man keep his way pure?
By keeping watch [on himself] according to Your word [conforming his life to Your precepts].
10 
With all my heart I have sought You, [inquiring of You and longing for You];
Do not let me wander from Your commandments [neither through ignorance nor by willful disobedience].
11 
Your word I have treasured and stored in my heart,
That I may not sin against You.
12 
Blessed and reverently praised are You, O Lord;
Teach me Your statutes.
13 
With my lips I have told of
All the ordinances of Your mouth.
14 
I have rejoiced in the way of Your testimonies,
As much as in all riches.
15 
I will meditate on Your precepts
And [thoughtfully] regard Your ways [the path of life established by Your precepts].
16 
I will delight in Your statutes;
I will not forget Your word.

Gimel.

17 
Deal bountifully with Your servant,
That I may live and keep Your word [treasuring it and being guided by it day by day].
18 
Open my eyes [to spiritual truth] so that I may behold
Wonderful things from Your law.
19 
I am a stranger on the earth;
Do not hide Your commandments from me.
20 
My soul is crushed with longing
For Your ordinances at all times.
21 
You rebuke the presumptuous and arrogant, the cursed ones,
Who wander from Your commandments.
22 
Take reproach and contempt away from me,
For I observe Your testimonies.
23 
Even though princes sit and talk to one another against me,
Your servant meditates on Your statutes.
24 
Your testimonies also are my delight
And my counselors.

Daleth.

25 
My earthly life clings to the dust;
Revive and refresh me according to Your word.
26 
I have told of my ways, and You have answered me;
Teach me Your statutes.
27 
Make me understand the way of Your precepts,
So that I will meditate (focus my thoughts) on Your wonderful works.
28 
My soul dissolves because of grief;
Renew and strengthen me according to [the promises of] Your word.
29 
Remove from me the way of falsehood and unfaithfulness,
And graciously grant me Your law.
30 
I have chosen the faithful way;
I have placed Your ordinances before me.
31 
I cling tightly to Your testimonies;
O Lord, do not put me to shame!
32 
I will run the way of Your commandments [with purpose],
For You will give me a heart that is willing.

He.

33 
Teach me, O Lord, the way of Your statutes,
And I will [steadfastly] observe it to the end.
34 
Give me understanding [a teachable heart and the ability to learn], that I may keep Your law;
And observe it with all my heart.
35 
Make me walk in the path of Your commandments,
For I delight in it.
36 
Incline my heart to Your testimonies
And not to dishonest gain and envy.
37 
Turn my eyes away from vanity [all those worldly, meaningless things that distract—let Your priorities be mine],
And restore me [with renewed energy] in Your ways.
38 
Establish Your word and confirm Your promise to Your servant,
As that which produces [awe-inspired] reverence for You.
39 
Turn away my reproach which I dread,
For Your ordinances are good.
40 
I long for Your precepts;
Renew me through Your righteousness.

Vav.

41 
May Your lovingkindness also come to me, O Lord,
Your salvation according to Your promise;
42 
So I will have an answer for the one who taunts me,
For I trust [completely] in Your word [and its reliability].
43 
And do not take the word of truth utterly out of my mouth,
For I wait for Your ordinances.
44 
I will keep Your law continually,
Forever and ever [writing Your precepts on my heart].
45 
And I will walk at liberty,
For I seek and deeply long for Your precepts.
46 
I will also speak of Your testimonies before kings
And shall not be ashamed.
47 
For I shall delight in Your commandments,
Which I love.
48 
And I shall lift up my hands to Your commandments,
Which I love;
And I will meditate on Your statutes.

Zayin.

49 
Remember [always] the word and promise to Your servant,
In which You have made me hope.
50 
This is my comfort in my affliction,
That Your word has revived me and given me life.
51 
The arrogant utterly ridicule me,
Yet I do not turn away from Your law.
52 
I have remembered [carefully] Your ancient ordinances, O Lord,
And I have taken comfort.
53 
Burning indignation has seized me because of the wicked,
Who [b]reject Your law.
54 
Your statutes are my songs
In the house of my pilgrimage.
55 
O Lord, I remember Your name in the night,
And keep Your law.
56 
This has become mine [as the gift of Your grace],
That I observe Your precepts [accepting them with loving obedience].

Heth.

57 
The Lord is my portion;
I have promised to keep Your words.
58 
I sought Your favor with all my heart;
Be merciful and gracious to me according to Your promise.
59 
I considered my ways
And turned my feet to [follow and obey] Your testimonies.
60 
I hurried and did not delay
To keep Your commandments.
61 
The cords of the wicked have encircled and ensnared me,
But I have not forgotten Your law.
62 
At midnight I will rise to give thanks to You
Because of Your righteous ordinances.
63 
I am a companion of all who [reverently] fear You,
And of those who keep and honor Your precepts.
64 
The earth, O Lord, is full of Your lovingkindness and goodness;
Teach me Your statutes.

Teth.

65 
You have dealt well with Your servant,
O Lord, according to Your promise.
66 
Teach me good judgment (discernment) and knowledge,
For I have believed and trusted and relied on Your commandments.
67 
Before I was afflicted I went astray,
But now I keep and honor Your word [with loving obedience].
68 
You are good and do good;
Teach me Your statutes.
69 
The arrogant have forged a lie against me,
But I will keep Your precepts with all my heart.
70 
Their heart is insensitive like fat [their minds are dull and brutal],
But I delight in Your law.
71 
It is good for me that I have been afflicted,
That I may learn Your statutes.
72 
The law from Your mouth is better to me
Than thousands of gold and silver pieces.

Yodh.

73 
Your hands have made me and established me;
Give me understanding and a teachable heart, that I may learn Your commandments.
74 
May those who [reverently] fear You see me and be glad,
Because I wait for Your word.
75 
I know, O Lord, that Your judgments are fair,
And that in faithfulness You have disciplined me.
76 
O may Your lovingkindness and graciousness comfort me,
According to Your word (promise) to Your servant.
77 
Let Your compassion come to me that I may live,
For Your law is my delight.
78 
Let the arrogant be ashamed and humiliated, for they sabotage me with a lie;
But I will meditate on Your precepts.
79 
May those who fear You [with submissive wonder] turn to me,
Even those who have known Your testimonies.
80 
May my heart be blameless in Your statutes,
So that I will not be ashamed.

Kaph.

81 
My soul languishes and grows weak for Your salvation;
I wait for Your word.
82 
My eyes fail [with longing, watching] for [the fulfillment of] Your promise,
Saying, “When will You comfort me?”
83 
For I have become like a wineskin [blackened and shriveled] in the smoke [in which it hangs],
Yet I do not forget Your statutes.
84 
How many are the days of Your servant [which he must endure]?
When will You execute judgment on those who persecute me?
85 
The arrogant (godless) have dug pits for me,
Men who do not conform to Your law.
86 
All Your commandments are faithful and trustworthy.
They have persecuted me with a lie; help me [Lord]!
87 
They had almost destroyed me on earth,
But as for me, I did not [c]turn away from Your precepts.
88 
According to Your steadfast love refresh me and give me life,
So that I may keep and obey the testimony of Your mouth.

Lamedh.

89 
Forever, O Lord,
Your word is settled in heaven [standing firm and unchangeable].
90 
Your faithfulness continues from generation to generation;
You have established the earth, and it stands [securely].
91 
They continue this day according to Your ordinances,
For all things [all parts of the universe] are Your servants.
92 
If Your law had not been my delight,
Then I would have perished in my time of trouble.
93 
I will never forget Your precepts,
For by them You have revived me and given me life.
94 
I am Yours, save me [as Your own];
For I have [diligently] sought Your precepts and required them [as my greatest need].
95 
The wicked wait for me to destroy me,
But I will consider Your testimonies.
96 
I have seen that all [human] perfection has its limits [no matter how grand and perfect and noble];
Your commandment is exceedingly broad and extends without limits [into eternity].

Mem.

97 
Oh, how I love Your law!
It is my meditation all the day.
98 
Your commandments make me wiser than my enemies,
For Your words are always with me.
99 
I have better understanding and deeper insight than all my teachers [because of Your word],
For Your testimonies are my meditation.
100 
I understand more than the aged [who have not observed Your precepts],
Because I have observed and kept Your precepts.
101 
I have restrained my feet from every evil way,
That I may keep Your word.
102 
I have not turned aside from Your ordinances,
For You Yourself have taught me.
103 
How sweet are Your words to my taste,
Sweeter than honey to my mouth!
104 
From Your precepts I get understanding;
Therefore I hate every false way.

Nun.

105 
Your word is a lamp to my feet
And a light to my path.
106 
I have sworn [an oath] and have confirmed it,
That I will keep Your righteous ordinances.
107 
I am greatly afflicted;
Renew and revive me [giving me life], O Lord, according to Your word.
108 
Accept and take pleasure in the freewill offerings of my mouth, O Lord,
And teach me Your ordinances.
109 
My life is continually [d]in my hand,
Yet I do not forget Your law.
110 
The wicked have laid a snare for me,
Yet I do not wander from Your precepts.
111 
I have taken Your testimonies as a heritage forever,
For they are the joy of my heart.
112 
I have inclined my heart to perform Your statutes
Forever, even to the end.

Samekh.

113 
I hate those who are double-minded,
But I love and treasure Your law.
114 
You are my hiding place and my shield;
I wait for Your word.
115 
Leave me, you evildoers,
That I may keep the commandments of my God [honoring and obeying them].
116 
Uphold me according to Your word [of promise], so that I may live;
And do not let me be ashamed of my hope [in Your great goodness].
117 
Uphold me that I may be safe,
That I may have regard for Your statutes continually.
118 
You have turned Your back on all those who wander from Your statutes,
For their deceitfulness is useless.
119 
You have removed all the wicked of the earth like dross [for they have no value];
Therefore I love Your testimonies.
120 
My flesh trembles in [reverent] fear of You,
And I am afraid and in awe of Your judgments.

Ayin.

121 
I have done justice and righteousness;
Do not leave me to those who oppress me.
122 
Be the guarantee for Your servant for good [as Judah was the guarantee for Benjamin];
Do not let the arrogant oppress me.
123 
My eyes fail [with longing, watching] for [the fulfillment of] Your salvation,
And for [the fulfillment of] Your righteous word.
124 
Deal with Your servant according to Your [gracious] lovingkindness,
And teach me Your statutes.
125 
I am Your servant; give me understanding [the ability to learn and a teachable heart]
That I may know Your testimonies.
126 
It is time for the Lord to act;
They have broken Your law.
127 
Therefore I love Your commandments more than gold,
Yes, more than refined gold.
128 
Therefore I esteem as right all Your precepts concerning everything;
I hate every false way.

Pe.

129 
Your testimonies are wonderful;
Therefore my soul keeps them.
130 
The unfolding of Your [glorious] words give light;
Their unfolding gives understanding to the simple (childlike).
131 
I opened my mouth and panted [with anticipation],
Because I longed for Your commandments.
132 
Turn to me and be gracious to me and show me favor,
As is Your way to those who love Your name.
133 
Establish my footsteps in [the way of] Your word;
Do not let any human weakness have power over me [causing me to be separated from You].
134 
Redeem me from the oppression of man;
That I may keep Your precepts.
135 
Make Your face shine [with pleasure] upon Your servant,
And teach me Your statutes.
136 
My eyes weep streams of water
Because people do not keep Your law.

Tsadhe.

137 
Righteous are You, O Lord,
And upright are Your judgments.
138 
You have commanded Your testimonies in righteousness
And in great faithfulness.
139 
My zeal has [completely] consumed me,
Because my enemies have forgotten Your words.
140 
Your word is very pure (refined);
Therefore Your servant loves it.
141 
I am small and despised,
But I do not forget Your precepts.
142 
Your righteousness is an everlasting righteousness,
And Your law is truth.
143 
Trouble and anguish have found me,
Yet Your commandments are my delight and my joy.
144 
Your righteous testimonies are everlasting;
Give me understanding [the ability to learn and a teachable heart] that I may live.

Qoph.

145 
I cried with all my heart; answer me, O Lord!
I will observe Your statutes.
146 
I cried to You; save me
And I will keep Your testimonies.
147 
I rise before dawn and cry [in prayer] for help;
I wait for Your word.
148 
My eyes anticipate the night watches and I awake before the call of the watchman,
That I may meditate on Your word.
149 
Hear my voice according to Your [steadfast] lovingkindness;
O Lord, renew and refresh me according to Your ordinances.
150 
Those who follow after wickedness approach;
They are far from Your law.
151 
You are near, O Lord,
And all Your commandments are truth.
152 
Of old I have known from Your testimonies
That You have founded them forever.

Resh.

153 
Look upon my agony and rescue me,
For I do not forget Your law.
154 
Plead my cause and redeem me;
Revive me and give me life according to [the promise of] Your word.
155 
Salvation is far from the wicked,
For they do not seek Your statutes.
156 
Great are Your tender mercies and steadfast love, O Lord;
Revive me and give me life according to Your ordinances.
157 
Many are my persecutors and my adversaries,
Yet I do not turn away from Your testimonies.
158 
I see the treacherous and loathe them,
Because they do not respect Your law.
159 
Consider how I love Your precepts;
Revive me and give me life, O Lord, according to Your lovingkindness.
160 
The sum of Your word is truth [the full meaning of all Your precepts],
And every one of Your righteous ordinances endures forever.

Shin.

161 
Princes persecute me without cause,
But my heart stands in [reverent] awe of Your words [so I can expect You to help me].
162 
I rejoice at Your word,
As one who finds great treasure.
163 
I hate and detest falsehood,
But I love Your law.
164 
[e]Seven times a day I praise You,
Because of Your righteous ordinances.
165 
Those who love Your law have great peace;
Nothing makes them stumble.
166 
I hope and wait [with complete confidence] for Your salvation, O Lord,
And I do Your commandments.
167 
My soul keeps Your testimonies [hearing and accepting and obeying them];
I love them greatly.
168 
I keep Your precepts and Your testimonies,
For all my ways are [fully known] before You.

Tav.

169 
Let my [mournful] cry come before You, O Lord;
Give me understanding [the ability to learn and a teachable heart] according to Your word [of promise].
170 
Let my supplication come before You;
Deliver me according to Your word.
171 
Let my lips speak praise [with thanksgiving],
For You teach me Your statutes.
172 
Let my tongue sing [praise for the fulfillment] of Your word,
For all Your commandments are righteous.
173 
Let Your hand be ready to help me,
For I have chosen Your precepts.
174 
I long for Your salvation, O Lord,
And Your law is my delight.
175 
Let my soul live that it may praise You,
And let Your ordinances help me.
176 
I have gone astray like a lost sheep;
Seek Your servant, for I do not forget Your commandments.

Notas al pie

  1. Psalm 119:1 This long Psalm (176 verses) consists of separate units, each of which has its first word beginning with a consecutive letter of the Hebrew alphabet as a memory aid. The first verse begins with the first letter of the alphabet, aleph (first letter of the word blessed), and the last unit of the Psalm (vv 169-176) begins with tav, the last letter of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 119:53 Lit forsake.
  3. Psalm 119:87 Lit forsake.
  4. Psalm 119:109 I.e. in danger.
  5. Psalm 119:164 The number seven sometimes represents a continuing action or a sufficiently high number of actions (cf Matt 18:21).