Bibelen på hverdagsdansk

Salme 118

Lovsang som tak for sejr[a]

1Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid.
Syng med, Israels menighed:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”
Syng med, Arons præsteslægt:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”
Syng med, alle I, der kender Herren:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”

I min nød bad jeg til Herren,[b]
    han svarede og satte mig fri.
Herren er med mig, så jeg vil intet frygte.
    Hvad kan mennesker gøre mig?
Herren hjælper mig,
    han besejrer alle mine fjender.
Det er bedre at stole på Herren
    end at sætte sin lid til mennesker.
Det er bedre at søge hjælp hos ham
    end at stole på stormænd og fyrster.
10 Jeg var omringet af fjendtlige hære,
    men i Herrens kraft slog jeg dem tilbage.
11 De kom imod mig fra alle sider,
    men i Herrens kraft sejrede jeg over dem.
12 De sværmede om mig som bier,
    de blussede op som ild i en bunke kvas,
        men i Herrens kraft slog jeg dem tilbage.
13 Jeg blev angrebet hårdt og var ved at bukke under,
    men Herren kom mig til undsætning.
14 Herren hjalp mig og gav mig styrke,
    han gav mig sejr over mine fjender.
15 Der høres jubel og sejrsråb i de gudfrygtiges telte:
    „Herren gav os sejr!
16 Herren er stor og mægtig!
    Det var ham, der gav os sejren!”
17 Jeg er ikke død, jeg lever stadig.
    Jeg vil fortælle, hvad Herren har gjort.
18 Selv om Herren satte mig på en hård prøve,
    skånede han dog mit liv.
19 Luk helligdommens porte op,
    så jeg kan gå ind og lovsynge Herren.
20 De porte fører ind til Guds nærhed,
    kun de gudfrygtige kan gå derind.
21 Jeg takker dig, Herre,
    for du hørte min bøn og gav mig sejr.

22 Den sten, bygmestrene kasserede,
    er blevet selve hjørnestenen.[c]
23 Det er Herren, der har gjort det,
    og det er forunderligt at se.
24 Det er Herrens dag i dag,
    kom, lad os juble og fryde os.
25 Herre, hjælp os, når vi er i nød,
    red os og giv os fremgang!

26 Velsignet være den, som kommer i Herrens navn.
    Vi velsigner jer fra Herrens hus.
27 Herren er vor Gud, og han har givet os glæde.
    Lad folk komme i festligt optog
        til alterets horn med flettede grene.[d]
28 Du er min Gud, og jeg vil takke dig.
    Jeg vil fortælle om din storhed og magt.

29 Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid!

Notas al pie

  1. 118,0 Denne sang blev normalt brugt ved Løvhyttefesten.
  2. 118,5 I vers 5-21 er det sandsynligvis kongen (David?), der taler og takker Herren for sejr over fjendens hære.
  3. 118,22 I vers 22-25 er det sandsynligvis folket, der synger. Meningen er uklar, men kongen sammenlignes åbenbart med en byggesten, der er blevet smidt væk, men så løftes op af Herren og får hæderspladsen. Måske var det et ordsprog. Det er også en profetisk henvisning til Messias.
  4. 118,27 Eller: „Kom og bind offerdyret til alterets horn.” Teksten er uklar.

New Living Translation

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, for he is good!
    His faithful love endures forever.

Let all Israel repeat:
    “His faithful love endures forever.”
Let Aaron’s descendants, the priests, repeat:
    “His faithful love endures forever.”
Let all who fear the Lord repeat:
    “His faithful love endures forever.”

In my distress I prayed to the Lord,
    and the Lord answered me and set me free.
The Lord is for me, so I will have no fear.
    What can mere people do to me?
Yes, the Lord is for me; he will help me.
    I will look in triumph at those who hate me.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in people.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in princes.

10 Though hostile nations surrounded me,
    I destroyed them all with the authority of the Lord.
11 Yes, they surrounded and attacked me,
    but I destroyed them all with the authority of the Lord.
12 They swarmed around me like bees;
    they blazed against me like a crackling fire.
    But I destroyed them all with the authority of the Lord.
13 My enemies did their best to kill me,
    but the Lord rescued me.
14 The Lord is my strength and my song;
    he has given me victory.
15 Songs of joy and victory are sung in the camp of the godly.
    The strong right arm of the Lord has done glorious things!
16 The strong right arm of the Lord is raised in triumph.
    The strong right arm of the Lord has done glorious things!
17 I will not die; instead, I will live
    to tell what the Lord has done.
18 The Lord has punished me severely,
    but he did not let me die.

19 Open for me the gates where the righteous enter,
    and I will go in and thank the Lord.
20 These gates lead to the presence of the Lord,
    and the godly enter there.
21 I thank you for answering my prayer
    and giving me victory!

22 The stone that the builders rejected
    has now become the cornerstone.
23 This is the Lord’s doing,
    and it is wonderful to see.
24 This is the day the Lord has made.
    We will rejoice and be glad in it.
25 Please, Lord, please save us.
    Please, Lord, please give us success.
26 Bless the one who comes in the name of the Lord.
    We bless you from the house of the Lord.
27 The Lord is God, shining upon us.
    Take the sacrifice and bind it with cords on the altar.
28 You are my God, and I will praise you!
    You are my God, and I will exalt you!

29 Give thanks to the Lord, for he is good!
    His faithful love endures forever.