Bibelen på hverdagsdansk

Salme 118

Lovsang som tak for sejr[a]

1Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid.
Syng med, Israels menighed:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”
Syng med, Arons præsteslægt:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”
Syng med, alle I, der kender Herren:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”

I min nød bad jeg til Herren,[b]
    han svarede og satte mig fri.
Herren er med mig, så jeg vil intet frygte.
    Hvad kan mennesker gøre mig?
Herren hjælper mig,
    han besejrer alle mine fjender.
Det er bedre at stole på Herren
    end at sætte sin lid til mennesker.
Det er bedre at søge hjælp hos ham
    end at stole på stormænd og fyrster.
10 Jeg var omringet af fjendtlige hære,
    men i Herrens kraft slog jeg dem tilbage.
11 De kom imod mig fra alle sider,
    men i Herrens kraft sejrede jeg over dem.
12 De sværmede om mig som bier,
    de blussede op som ild i en bunke kvas,
        men i Herrens kraft slog jeg dem tilbage.
13 Jeg blev angrebet hårdt og var ved at bukke under,
    men Herren kom mig til undsætning.
14 Herren hjalp mig og gav mig styrke,
    han gav mig sejr over mine fjender.
15 Der høres jubel og sejrsråb i de gudfrygtiges telte:
    „Herren gav os sejr!
16 Herren er stor og mægtig!
    Det var ham, der gav os sejren!”
17 Jeg er ikke død, jeg lever stadig.
    Jeg vil fortælle, hvad Herren har gjort.
18 Selv om Herren satte mig på en hård prøve,
    skånede han dog mit liv.
19 Luk helligdommens porte op,
    så jeg kan gå ind og lovsynge Herren.
20 De porte fører ind til Guds nærhed,
    kun de gudfrygtige kan gå derind.
21 Jeg takker dig, Herre,
    for du hørte min bøn og gav mig sejr.

22 Den sten, bygmestrene kasserede,
    er blevet selve hjørnestenen.[c]
23 Det er Herren, der har gjort det,
    og det er forunderligt at se.
24 Det er Herrens dag i dag,
    kom, lad os juble og fryde os.
25 Herre, hjælp os, når vi er i nød,
    red os og giv os fremgang!

26 Velsignet være den, som kommer i Herrens navn.
    Vi velsigner jer fra Herrens hus.
27 Herren er vor Gud, og han har givet os glæde.
    Lad folk komme i festligt optog
        til alterets horn med flettede grene.[d]
28 Du er min Gud, og jeg vil takke dig.
    Jeg vil fortælle om din storhed og magt.

29 Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid!

Notas al pie

  1. 118,0 Denne sang blev normalt brugt ved Løvhyttefesten.
  2. 118,5 I vers 5-21 er det sandsynligvis kongen (David?), der taler og takker Herren for sejr over fjendens hære.
  3. 118,22 I vers 22-25 er det sandsynligvis folket, der synger. Meningen er uklar, men kongen sammenlignes åbenbart med en byggesten, der er blevet smidt væk, men så løftes op af Herren og får hæderspladsen. Måske var det et ordsprog. Det er også en profetisk henvisning til Messias.
  4. 118,27 Eller: „Kom og bind offerdyret til alterets horn.” Teksten er uklar.

New International Reader's Version

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.

Let the people of Israel say,
    “His faithful love continues forever.”
Let the priests of Aaron say,
    “His faithful love continues forever.”
Let those who have respect for the Lord say,
    “His faithful love continues forever.”

When I was in great trouble, I cried out to the Lord.
    He answered me and set me free from my trouble.
The Lord is with me. I will not be afraid.
    What can mere human beings do to me?
The Lord is with me. He helps me.
    I win the battle over my enemies.

It is better to go to the Lord for safety
    than to trust in mere human beings.
It is better to go to the Lord for safety
    than to trust in human leaders.

10 The nations were all around me.
    But by the Lord’s power I destroyed them.
11 They were around me on every side.
    But by the Lord’s power I destroyed them.
12 They attacked me like swarms of bees.
    But they were burned up as quickly as thorns in a fire.
    By the Lord’s power I destroyed them.

13 I was pushed back and about to be killed.
    But the Lord helped me.
14 The Lord gives me strength and makes me secure.
    He has saved me.

15 Shouts of joy ring out in the tents of godly people.
    They praise him for his help in battle.
They shout, “The Lord’s powerful right hand has done mighty things!
16     The Lord’s powerful right hand has won the battle!
    The Lord’s powerful right hand has done mighty things!”

17 I will not die but live.
    I will talk about what the Lord has done.
18 The Lord has really punished me.
    But he didn’t let me die.

19 Open for me the gates where the godly can go in.
    I will enter and give thanks to the Lord.
20 This is the gate of the Lord.
    Only those who do what is right can go through it.
21 Lord, I will give thanks to you, because you answered me.
    You have saved me.

22 The stone the builders didn’t accept
    has become the most important stone of all.
23 The Lord has done it.
    It is wonderful in our eyes.
24 The Lord has done it on this day.
    Let us be joyful today and be glad.

25 Lord, save us.
    Lord, give us success.
26 Blessed is the one who comes in the name of the Lord.
    From the temple of the Lord we bless you.
27 The Lord is God.
    He has been good to us.
Take branches in your hands. Join in the march on the day of the feast.
    March up to the corners of the altar.

28 You are my God, and I will praise you.
    You are my God, and I will honor you.

29 Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.