Bibelen på hverdagsdansk

Salme 117

Herrens godhed og trofasthed

1Pris Herren, alle nationer.
    Lovsyng ham, alle folkeslag.
For hans godhed mod os er stor,
    hans trofasthed varer for evigt.
Halleluja!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 117

Psalmul 117

Lăudaţi-L pe Domnul, toate neamurile!
    Daţi-I laudă, toate popoarele!
Căci măreaţă Îi este îndurarea faţă de noi
    şi credincioşia Domnului este veşnică.

Lăudaţi-L pe Domnul!