Bibelen på hverdagsdansk

Salme 114

Herren hjælper sit folk

1Da Israels folk forlod Egypten,
    hvor de havde levet blandt et fremmed folk,
blev de Herrens ejendomsfolk,
    de blev hans eget, hellige folk.
Havets vandmasser flygtede fra dem,
    Jordanfloden holdt sig ærbødigt tilbage.[a]
Bjergene sprang rundt som væddere,
    bakkerne var kåde som lam.
Hvad går der af dig, hav, siden du flygter?
    Jordanflod, hvorfor holder du dig tilbage?
Hvorfor springer I bjerge som væddere?
    Bakker, hvorfor er I kåde som lam?
Når jorden står overfor den Almægtige, må den skælve,
    ryste af angst for Israels Gud,
han, som gav drikkevand fra en ørkensten,
    gjorde klippevæg til kildevæld.

Notas al pie

  1. 114,3 Først overgangen over Det Røde Hav (2.Mos. 14,21), dernæst overgangen over Jordanfloden (Jos. 3,13-16).

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 114

Psalmul 114

Când a ieşit Israel din Egipt
    şi Casa lui Iacov – din poporul cu limbă încâlcită,
Iuda a devenit Lăcaşul Lui cel sfânt
    şi Israel – tărâmul stăpânirii Lui.
Marea a văzut şi a fugit,
    Iordanul s-a dat înapoi,
munţii au sărit ca nişte berbeci
    şi dealurile – ca nişte miei.

Ce ai, mare, de fugi?
    Iordane, de ce dai înapoi?
Munţilor, de ce săriţi ca nişte berbeci,
    şi voi, dealurilor, ca nişte miei?

Cutremură-te, pământule, înaintea Stăpânului,
    înaintea Dumnezeului lui Iacov,
Cel Care transformă stânca în iaz
    şi cremenea – în izvoare de apă!