Bibelen på hverdagsdansk

Salme 109

Bøn under forfølgelse

1Til korlederen: En sang af David.

Gud, jeg lovsynger dig.
    Forbliv ikke tavs og afvisende,
mens onde mennesker lyver om mig,
    bagtaler mig med deres falske anklager.
De taler ondskabsfuldt om mig,
    hader mig, skønt jeg intet har gjort.
Jeg elsker dem og går i forbøn for dem,
    men alligevel anklager de mig groft.
De gengælder mig ondt for godt,
    belønner min venlighed med had.

Lad en anklager stå frem
    og føre sag mod min fjende i retten.
Lad ham blive kendt skyldig,
    lad hans selviske bønner blive afsløret.
Gør hans livstid kort,
    lad en anden overtage hans lederfunktion.
Lad hans børn blive faderløse
    og hans hustru enke.
10 Lad dem tigge sig til dagligt brød
    og blive jaget fra hus og hjem.
11 Lad hans kreditorer overtage hans ejendom,
    lad fremmede røve hans formue.
12 Lad ingen vise ham barmhjertighed
    eller have ondt af hans efterladte børn.
13 Lad hans slægt dø ud,
    så hans navn for altid er glemt.
14 Husk hans forfædres ondskab,
    tilgiv ikke hans mors synd.
15 Herre, husk altid på hans synder,
    men lad hans slægt blive glemt.
16 Han havde ikke tanke for andres vel,
    men forfulgte de fattige, pinte de fortvivlede til døde.
17 Han elskede at forbande,
    så lad ham være forbandet.
Han brød sig ikke om din velsignelse,
    så lad være med at velsigne ham.
18 At forbande andre var en livsstil for ham,
    det gennemtrængte ham fuldstændigt.
19 Lad hans forbandelser ramme ham selv og dække ham
    som det tøj, han har på, det bælte, han bærer.
20 Det skal være din straf mod de fjender,
    der udslynger løgne og dødstrusler imod mig.

21 Herre, frels mig for din æres skyld.
    Lad mig opleve din nåde og godhed.
22 For jeg er i stor nød,
    mit hjerte hamrer af angst.
23 Mit liv er kortvarigt som en skygge, der forsvinder,
    det bliver viftet væk som en flue.
24 Jeg er så udmattet af at faste, at mine knæ ryster,
    jeg er kun skind og ben.
25 Folk ser på mig med foragt,
    de ryster på hovedet, når de ser mig.
26 Hjælp mig, min Herre og Gud,
    red mig, for du er trofast.
27 Så vil de se, at det er dig, der griber ind.
    De vil forstå, Herre, at det var dig, der reddede mig.
28 Lad dem bare forbande,
    for du velsigner mig.
Deres angreb vil mislykkes,
    så de ydmyges, mens jeg fryder mig.
29 Lad mine fjender blive gjort skamfulde,
    lad ydmygelsen omgive dem som en kappe.
30 Da vil jeg takke dig, Herre, af hele mit hjerte.
    Jeg vil prise dig i alles påhør.
31 For du er på de svages side,
    du forsvarer dem overfor deres fjender.

New Living Translation

Psalm 109

Psalm 109

For the choir director: A psalm of David.

O God, whom I praise,
    don’t stand silent and aloof
while the wicked slander me
    and tell lies about me.
They surround me with hateful words
    and fight against me for no reason.
I love them, but they try to destroy me with accusations
    even as I am praying for them!
They repay evil for good,
    and hatred for my love.

They say,[a] “Get an evil person to turn against him.
    Send an accuser to bring him to trial.
When his case comes up for judgment,
    let him be pronounced guilty.
    Count his prayers as sins.
Let his years be few;
    let someone else take his position.
May his children become fatherless,
    and his wife a widow.
10 May his children wander as beggars
    and be driven from[b] their ruined homes.
11 May creditors seize his entire estate,
    and strangers take all he has earned.
12 Let no one be kind to him;
    let no one pity his fatherless children.
13 May all his offspring die.
    May his family name be blotted out in the next generation.
14 May the Lord never forget the sins of his fathers;
    may his mother’s sins never be erased from the record.
15 May the Lord always remember these sins,
    and may his name disappear from human memory.
16 For he refused all kindness to others;
    he persecuted the poor and needy,
    and he hounded the brokenhearted to death.
17 He loved to curse others;
    now you curse him.
He never blessed others;
    now don’t you bless him.
18 Cursing is as natural to him as his clothing,
    or the water he drinks,
    or the rich food he eats.
19 Now may his curses return and cling to him like clothing;
    may they be tied around him like a belt.”

20 May those curses become the Lord’s punishment
    for my accusers who speak evil of me.
21 But deal well with me, O Sovereign Lord,
    for the sake of your own reputation!
Rescue me
    because you are so faithful and good.
22 For I am poor and needy,
    and my heart is full of pain.
23 I am fading like a shadow at dusk;
    I am brushed off like a locust.
24 My knees are weak from fasting,
    and I am skin and bones.
25 I am a joke to people everywhere;
    when they see me, they shake their heads in scorn.

26 Help me, O Lord my God!
    Save me because of your unfailing love.
27 Let them see that this is your doing,
    that you yourself have done it, Lord.
28 Then let them curse me if they like,
    but you will bless me!
When they attack me, they will be disgraced!
    But I, your servant, will go right on rejoicing!
29 May my accusers be clothed with disgrace;
    may their humiliation cover them like a cloak.
30 But I will give repeated thanks to the Lord,
    praising him to everyone.
31 For he stands beside the needy,
    ready to save them from those who condemn them.

Notas al pie

  1. 109:6 Hebrew lacks They say.
  2. 109:10 As in Greek version; Hebrew reads and seek.