Bibelen på hverdagsdansk

Salme 108

Hjælp mod fjenden

1En sang af David.

Jeg er fuld af tillid til dig, Gud,
    jeg vil synge og spille til din ære.
Jeg vil gribe min harpe og lyre,
    når befrielsens sol står op.[a]
Jeg vil takke dig, Herre, blandt folkeslagene,
    jeg vil synge din pris for de fremmede.
Din trofasthed fylder universet,
    din godhed når til skyerne.
Herre, lad din storhed fylde himmelrummet,
    lad din herlighed komme over hele jorden.

Hør min bøn og gør brug af din magt,
    så dit elskede folk kan blive reddet.

Gud har talt fra sin helligdom:
„Med glæde vil jeg udstykke Sikem,
    jeg vil udmåle Sukkots dal.
Gilead tilhører mig,
    Manasse er min ejendom.
Kongerne kommer fra Juda,
    og dygtige krigere fra Efraim.
10 Moabitterne skal tjene mig
    og edomitterne være mine slaver.
        Jeg vinder sejr over filistrene.”

11 Hvem tager med os til den befæstede by?
    Hvem vil gå med os mod Edom?
12 Herre, har du forkastet os?
    Hvorfor drager du ikke med os i krig?
13 Hjælp os dog mod vore fjender,
    for menneskers hjælp er intet værd.
14 Med Guds hjælp vinder vi sejr,
    for han vil trampe vore fjender ned.

Notas al pie

  1. 108,3 Mere ordret: „Rejs dig ved morgenrøden.” Da solens lys driver nattens mørke på flugt, er morgenrøden et billede på det øjeblik, befrielsen kommer.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 108

Psalm 108

Lovprisning, bön om seger med Guds kraft

(Ps 57:8-12; 60:7-14)

1En sång, en psalm av David.

2Gud, mitt hjärta är orubbligt.

Jag vill sjunga och spela

av hela min själ till din ära[a].

3Vakna upp, harpa och lyra!

Jag vill väcka morgonrodnaden.

4Herre, jag vill prisa dig bland folken,

inför alla människor vill jag sjunga lovsång till dig.

5Din nåd är stor, högre än himlen når den,

din trofasthet upp till skyarna.

6Gud, du är upphöjd över himlen!

Visa din höghet över hela jorden!

7Befria dina älskade,

rädda oss med din starka hand, hjälp oss.

8Gud har talat i sin helgedom:

”Jag ska triumfera,

dela ut Shekem och mäta upp Suckotdalen.

9Gilead är mitt och Manasse är mitt,

Efraim är min hjälm och Juda min spira.

10Moab är mitt tvättfat,

mot Edom ska jag kasta min sko,

och över filistéerna ska jag höja ett segerrop.”

11Vem kan leda mig till den befästa staden?

Vem kan leda mig till Edom?

12Har inte du, Gud, förkastat oss

och inte längre velat gå ut med våra härar?

13Hjälp oss nu mot fienden,

för människor kan inte rädda.

14Med Gud på vår sida ska vi vinna,

för han kommer att trampa ner våra fiender.

Notas al pie

  1. 108:2 …av hela min själ till din ära ordagrant: ja, min ära. Det hebreiska ordet syftar på någonting tungt, högt, magnifikt, vördnadsväckande och kan här kanske också tolkas som helhjärtenhet: Jag vill sjunga och spela av hela min själ/av hela mitt hjärta.