Bibelen på hverdagsdansk

Salme 106

Herrens trofasthed imod sit folk

1Halleluja!
Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid.
Hvem har tal på alle hans undere?
    Hvordan kan vi nogensinde takke ham nok?
Velsignede er de, der gør det gode,
    de, der altid handler ret.

Husk på mig, Herre, når du velsigner dit folk,
    giv også mig del i dine goder.
Lad mig se dit folk få fremgang,
    lad mig glædes sammen med dine udvalgte,
        juble med det folk, som tilhører dig.
Vi har svigtet dig, som vore forfædre gjorde,
    vi har begået fejl og handlet forkert.
Vore forfædre ænsede ikke dine undere i Egypten,
    de glemte hurtigt din trofasthed imod dem,
        i stedet gjorde de oprør imod dig ved Det Røde Hav.
Alligevel frelste Herren sit folk for sin æres skyld
    og for at vise sin magt for verden.
Han truede Det Røde Hav, så det tørrede ud,
    og folket kunne gå tørskoet over.
10 Han frelste dem fra deres fjender,
    friede dem fra egypternes had.
11 Vandet skyllede hen over forfølgerne,
    så de druknede alle som en.
12 Da troede folket på Guds løfter
    og brød ud i lovsang til ham.

13 Men de glemte snart, hvad Herren havde gjort,
    de holdt op med at søge hans vilje.
14 I ørkenen krævede de kød at spise,
    de udfordrede Guds tålmodighed.
15 Han gav dem, hvad de forlangte,
    men straffede dem også for deres oprør.
16 Nogle i lejren blev misundelige på Moses
    og på Aron, Guds udvalgte præst.
17 Som straf åbnede jorden sig og opslugte Datan,
    lukkede sig over Abiram og de medsammensvorne.
18 Ild for ned fra himlen
    og fortærede dem, der gjorde oprør.
19 Ved Horebs bjerg støbte de en tyrekalv,
    de tilbad en afgud af metal.
20 De byttede Guds herlighed bort
    for et billede af et dyr, der æder græs.
21 De glemte den Gud, der førte dem ud af Egypten,
    han, som reddede dem på forunderlig vis.
22 Tænk på de mirakler, han udførte,
    de fantastiske undere ved Det Røde Hav.
23 Gud var lige ved at udrydde sit oprørske folk,
    men hans tjener Moses gik i forbøn for dem,
        så de ikke blev tilintetgjort af hans vrede.
24 De nægtede at gå ind i det frugtbare land,
    for de troede ikke på Guds løfte.
25 De sad bare i deres telte og surmulede
    og ville slet ikke høre på Herrens ord.
26 Derfor svor han højt og helligt,
    at oprørerne skulle dø i ørkenen.
27 Deres efterkommere skulle spredes blandt folkeslagene
    og gøres til flygtninge i fremmede lande.
28 Dernæst tilbad de Ba’al i Peor,
    de holdt fest og ofrede til livløse afguder.
29 Deres opførsel krænkede Herren dybt,
    og han lod en pest bryde ud iblandt dem.
30 Men Pinehas tog mod til sig og greb ind,
    og det gjorde, at plagen holdt op.
31 Pinehas viste sig som en gudfrygtig mand,
    og det vil han altid blive husket for.
32 Ved Meribas kilder gjorde de oprør igen,
    og Moses faldt i unåde hos Herren.
33 De gjorde ham nemlig så oprørt,
    at han talte i vrede og handlede overilet.
34 De undlod også at tilintetgøre de folkeslag,
    som Herren havde befalet dem at udrydde.
35 De giftede sig tilmed ind i deres familier,
    lærte sig deres ugudelige skikke,
36 så de dyrkede de fremmedes afguder
    og derved blev skyld i deres egen ulykke.
37 De ofrede både deres sønner og døtre
    til de fremmede folkeslags guder.
38 Fordi de myrdede uskyldige børn
    og ofrede dem til afguderne,
        blev landet besmittet af det udgydte blod.
39 Guds folk var blevet urent i hans øjne,
    deres handlinger viste deres utroskab mod Herren.
40 Derfor blussede Guds vrede op imod dem,
    han følte afsky for sit ejendomsfolk.
41 Han overgav dem i fremmedes vold,
    deres fjender undertrykte dem.
42 De gjorde livet surt for dem
    og kuede dem på alle måder.
43 Gang på gang befriede Herren sit folk,
    men de blev ved med at gøre oprør
        og falde dybere og dybere i synd.
44 Alligevel kunne han ikke lukke øjnene for deres nød,
    han hørte deres råb om nåde.
45 Han havde jo indgået en pagt med sit folk,
    og hans trofasthed forbød ham at udslette dem helt.
46 Han sørgede for, at de fremmede herskere
    fik medlidenhed med dem.

47 Vor Herre og Gud, frels os!
    Bring os tilbage fra landflygtigheden,
så vi kan give dig taknemmelighedsofre
    og lovprise dit hellige navn.
48 Lovet være Herren, Israels Gud.
    Lad os prise ham nu og til evig tid.
Lad hele folket svare: Amen!
    Halleluja!

New Living Translation

Psalm 106

Psalm 106

Praise the Lord!

Give thanks to the Lord, for he is good!
    His faithful love endures forever.
Who can list the glorious miracles of the Lord?
    Who can ever praise him enough?
There is joy for those who deal justly with others
    and always do what is right.

Remember me, Lord, when you show favor to your people;
    come near and rescue me.
Let me share in the prosperity of your chosen ones.
    Let me rejoice in the joy of your people;
    let me praise you with those who are your heritage.

Like our ancestors, we have sinned.
    We have done wrong! We have acted wickedly!
Our ancestors in Egypt
    were not impressed by the Lord’s miraculous deeds.
They soon forgot his many acts of kindness to them.
    Instead, they rebelled against him at the Red Sea.[a]
Even so, he saved them—
    to defend the honor of his name
    and to demonstrate his mighty power.
He commanded the Red Sea[b] to dry up.
    He led Israel across the sea as if it were a desert.
10 So he rescued them from their enemies
    and redeemed them from their foes.
11 Then the water returned and covered their enemies;
    not one of them survived.
12 Then his people believed his promises.
    Then they sang his praise.

13 Yet how quickly they forgot what he had done!
    They wouldn’t wait for his counsel!
14 In the wilderness their desires ran wild,
    testing God’s patience in that dry wasteland.
15 So he gave them what they asked for,
    but he sent a plague along with it.
16 The people in the camp were jealous of Moses
    and envious of Aaron, the Lord’s holy priest.
17 Because of this, the earth opened up;
    it swallowed Dathan
    and buried Abiram and the other rebels.
18 Fire fell upon their followers;
    a flame consumed the wicked.

19 The people made a calf at Mount Sinai[c];
    they bowed before an image made of gold.
20 They traded their glorious God
    for a statue of a grass-eating bull.
21 They forgot God, their savior,
    who had done such great things in Egypt—
22 such wonderful things in the land of Ham,
    such awesome deeds at the Red Sea.
23 So he declared he would destroy them.
    But Moses, his chosen one, stepped between the Lord and the people.
    He begged him to turn from his anger and not destroy them.

24 The people refused to enter the pleasant land,
    for they wouldn’t believe his promise to care for them.
25 Instead, they grumbled in their tents
    and refused to obey the Lord.
26 Therefore, he solemnly swore
    that he would kill them in the wilderness,
27 that he would scatter their descendants[d] among the nations,
    exiling them to distant lands.

28 Then our ancestors joined in the worship of Baal at Peor;
    they even ate sacrifices offered to the dead!
29 They angered the Lord with all these things,
    so a plague broke out among them.
30 But Phinehas had the courage to intervene,
    and the plague was stopped.
31 So he has been regarded as a righteous man
    ever since that time.

32 At Meribah, too, they angered the Lord,
    causing Moses serious trouble.
33 They made Moses angry,[e]
    and he spoke foolishly.

34 Israel failed to destroy the nations in the land,
    as the Lord had commanded them.
35 Instead, they mingled among the pagans
    and adopted their evil customs.
36 They worshiped their idols,
    which led to their downfall.
37 They even sacrificed their sons
    and their daughters to the demons.
38 They shed innocent blood,
    the blood of their sons and daughters.
By sacrificing them to the idols of Canaan,
    they polluted the land with murder.
39 They defiled themselves by their evil deeds,
    and their love of idols was adultery in the Lord’s sight.

40 That is why the Lord’s anger burned against his people,
    and he abhorred his own special possession.
41 He handed them over to pagan nations,
    and they were ruled by those who hated them.
42 Their enemies crushed them
    and brought them under their cruel power.
43 Again and again he rescued them,
    but they chose to rebel against him,
    and they were finally destroyed by their sin.
44 Even so, he pitied them in their distress
    and listened to their cries.
45 He remembered his covenant with them
    and relented because of his unfailing love.
46 He even caused their captors
    to treat them with kindness.

47 Save us, O Lord our God!
    Gather us back from among the nations,
so we can thank your holy name
    and rejoice and praise you.

48 Praise the Lord, the God of Israel,
    who lives from everlasting to everlasting!
Let all the people say, “Amen!”

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 106:7 Hebrew at the sea, the sea of reeds.
  2. 106:9 Hebrew sea of reeds; also in 106:22.
  3. 106:19 Hebrew at Horeb, another name for Sinai.
  4. 106:27 As in Syriac version; Hebrew reads he would cause their descendants to fall.
  5. 106:33 Hebrew They embittered his spirit.