Bibelen på hverdagsdansk

Salme 106

Herrens trofasthed imod sit folk

1Halleluja!
Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid.
Hvem har tal på alle hans undere?
    Hvordan kan vi nogensinde takke ham nok?
Velsignede er de, der gør det gode,
    de, der altid handler ret.

Husk på mig, Herre, når du velsigner dit folk,
    giv også mig del i dine goder.
Lad mig se dit folk få fremgang,
    lad mig glædes sammen med dine udvalgte,
        juble med det folk, som tilhører dig.
Vi har svigtet dig, som vore forfædre gjorde,
    vi har begået fejl og handlet forkert.
Vore forfædre ænsede ikke dine undere i Egypten,
    de glemte hurtigt din trofasthed imod dem,
        i stedet gjorde de oprør imod dig ved Det Røde Hav.
Alligevel frelste Herren sit folk for sin æres skyld
    og for at vise sin magt for verden.
Han truede Det Røde Hav, så det tørrede ud,
    og folket kunne gå tørskoet over.
10 Han frelste dem fra deres fjender,
    friede dem fra egypternes had.
11 Vandet skyllede hen over forfølgerne,
    så de druknede alle som en.
12 Da troede folket på Guds løfter
    og brød ud i lovsang til ham.

13 Men de glemte snart, hvad Herren havde gjort,
    de holdt op med at søge hans vilje.
14 I ørkenen krævede de kød at spise,
    de udfordrede Guds tålmodighed.
15 Han gav dem, hvad de forlangte,
    men straffede dem også for deres oprør.
16 Nogle i lejren blev misundelige på Moses
    og på Aron, Guds udvalgte præst.
17 Som straf åbnede jorden sig og opslugte Datan,
    lukkede sig over Abiram og de medsammensvorne.
18 Ild for ned fra himlen
    og fortærede dem, der gjorde oprør.
19 Ved Horebs bjerg støbte de en tyrekalv,
    de tilbad en afgud af metal.
20 De byttede Guds herlighed bort
    for et billede af et dyr, der æder græs.
21 De glemte den Gud, der førte dem ud af Egypten,
    han, som reddede dem på forunderlig vis.
22 Tænk på de mirakler, han udførte,
    de fantastiske undere ved Det Røde Hav.
23 Gud var lige ved at udrydde sit oprørske folk,
    men hans tjener Moses gik i forbøn for dem,
        så de ikke blev tilintetgjort af hans vrede.
24 De nægtede at gå ind i det frugtbare land,
    for de troede ikke på Guds løfte.
25 De sad bare i deres telte og surmulede
    og ville slet ikke høre på Herrens ord.
26 Derfor svor han højt og helligt,
    at oprørerne skulle dø i ørkenen.
27 Deres efterkommere skulle spredes blandt folkeslagene
    og gøres til flygtninge i fremmede lande.
28 Dernæst tilbad de Ba’al i Peor,
    de holdt fest og ofrede til livløse afguder.
29 Deres opførsel krænkede Herren dybt,
    og han lod en pest bryde ud iblandt dem.
30 Men Pinehas tog mod til sig og greb ind,
    og det gjorde, at plagen holdt op.
31 Pinehas viste sig som en gudfrygtig mand,
    og det vil han altid blive husket for.
32 Ved Meribas kilder gjorde de oprør igen,
    og Moses faldt i unåde hos Herren.
33 De gjorde ham nemlig så oprørt,
    at han talte i vrede og handlede overilet.
34 De undlod også at tilintetgøre de folkeslag,
    som Herren havde befalet dem at udrydde.
35 De giftede sig tilmed ind i deres familier,
    lærte sig deres ugudelige skikke,
36 så de dyrkede de fremmedes afguder
    og derved blev skyld i deres egen ulykke.
37 De ofrede både deres sønner og døtre
    til de fremmede folkeslags guder.
38 Fordi de myrdede uskyldige børn
    og ofrede dem til afguderne,
        blev landet besmittet af det udgydte blod.
39 Guds folk var blevet urent i hans øjne,
    deres handlinger viste deres utroskab mod Herren.
40 Derfor blussede Guds vrede op imod dem,
    han følte afsky for sit ejendomsfolk.
41 Han overgav dem i fremmedes vold,
    deres fjender undertrykte dem.
42 De gjorde livet surt for dem
    og kuede dem på alle måder.
43 Gang på gang befriede Herren sit folk,
    men de blev ved med at gøre oprør
        og falde dybere og dybere i synd.
44 Alligevel kunne han ikke lukke øjnene for deres nød,
    han hørte deres råb om nåde.
45 Han havde jo indgået en pagt med sit folk,
    og hans trofasthed forbød ham at udslette dem helt.
46 Han sørgede for, at de fremmede herskere
    fik medlidenhed med dem.

47 Vor Herre og Gud, frels os!
    Bring os tilbage fra landflygtigheden,
så vi kan give dig taknemmelighedsofre
    og lovprise dit hellige navn.
48 Lovet være Herren, Israels Gud.
    Lad os prise ham nu og til evig tid.
Lad hele folket svare: Amen!
    Halleluja!

Korean Living Bible

시편 106

하나님의 자비와 이스라엘의 거역

1할렐루야,
여호와께 감사하라.
그는 선하시며
그의 사랑은 영원하다.
여호와께서 행하신 놀라운 일을
누가 다 말할 수 있으며
누가 그를 제대로
찬양할 수 있겠는가?
항상 공정하고
옳은 일을 행하는 자는
복 있는 사람이다.

여호와여, 주의 백성에게
은혜를 베푸실 때
나를 기억하시고
주께서 그들을 구원하실 때
나를 돌아보소서.
주의 백성이 번영하는 것을
내가 보게 하시고
나도 주의 나라의 기쁨을 누리고
주의 [a]백성이 된 것을
그들과 함께 자랑하게 하소서.
우리도 우리 조상들처럼 범죄하여
악을 행하였습니다.
우리 조상들이 이집트에 있을 때
주의 놀라운 일을 깨닫지 못하며
주께서 수없이 베푸신 사랑을
기억하지 않고
홍해에서 주를 거역하였습니다.

그러나 여호와께서
자기 이름을 위해
그들을 구원하셨으니
그의 위대한 능력을
알게 하기 위해서였다.
그가 홍해를 꾸짖자 물이 말랐으니 그가 자기 백성을 인도하여
사막을 지나듯이
바다를 지나가게 하셨다.
10 저가 그들을
원수들의 손에서 구출하셨고
11 그 원수들은 바닷물에 휩쓸려
하나도 살아 남지 못하였다.
12 그러자 그들이 그의 약속을 믿고
그를 찬송하였다.

13 그러나 그들은
여호와께서 행하신 일을
곧 잊어버리고
그의 가르침을 기다리지 않았으며
14 광야에서 지나친 것을 요구하여
하나님을 시험하였다.
15 여호와께서는
그들이 요구한 것을 주셨으나
그들에게 무서운 질병을 보내셨다.
16 그들이 여호와의 거룩한 종
모세와 아론을 질투하였으므로
17 땅이 갈라져 다단을 삼키고
아비람과 그 일당을 덮어 버렸으며
18 하늘에서 불이 내려와
이 악한 무리들을 소멸하였다.

19 그들이 [b]시내산에서
송아지를 만들고
주조된 우상을 숭배하며
20 자기들의 영광을 풀을 뜯어먹는
소의 형상으로 바꾸었다.
21 그들이 자기들을 구원하신
하나님을 잊었으니
그는 이집트에서
위대한 일을 행하시고
22 함 땅에서 기적을,
홍해에서 놀라운 일을
행하신 분이시다.
23 여호와께서 자기 백성을
멸망시키겠다고 말씀하셨을 때
그의 택한 종 모세가
하나님 앞에 중재자로 나서서
그의 분노를 돌이켜
그들을 멸망시키지 않도록 하였다.

24 그들은 좋은 땅을 거절하고
하나님의 약속을 믿지 않았으며
25 자기들의 천막에서 불평하고
여호와께 순종하지 않았다.
26 그러므로 저가 그들을
27 광야에서 죽게 하고
그들의 후손을 전세계에 흩어
외국 땅에서
죽게 하겠다고 맹세하였다.

28 그들이 브올에서
바알의 제사에 참여하여
생명 없는 신들에게
제사한 음식을 먹고
29 그들의 악한 행위로
여호와를 노하게 하였으므로
그들에게 무서운
전염병이 발생하였다.
30 그러나 비느하스가 일어나
범죄한 자들을 처형하였으므로
재앙이 그쳤다.
31 이 일이 그의 의로운 행위로
인정되었으니
오는 세대에 영원히 기억되리라.
32 그들이 므리바에서
여호와를 노하게 하자
모세가 궁지에 빠졌으니
33 그들이
하나님의 성령을 거역하므로
모세가 생각 없이
경솔한 말을 하였음이라.

34 여호와께서 명령하신 대로
그들이 이방 민족들을 죽이지 않고
35 그들과 어울려 못된 풍습을 배우며
36 그들의 우상을 섬겼으니
그것이 그들에게 덫이 되고 말았다.
37 그들이 자기 자녀들을
38 가나안 우상들에게 제물로 바쳐
죄 없는 자식들을 죽였으니
그 땅이 피로 더럽혀졌다.
39 그들은 더러운 행위로
자신을 더럽혔으며
[c]우상을 섬김으로 창녀짓을 하였다.

40 그러므로 여호와께서
자기 백성에게 노하시고
그들을 아주 싫어하셔서
41 이방 나라들에게 넘겨 주셨으니
그들의 원수들이
그들을 지배하였다.
42 그래서 그들은
자기 원수들에게 압박을 당하고
그들에게 굴종하였다.
43 여호와께서 여러 번
자기 백성을 구출하셨으나
그들은 계속 그를 거역하다가
결국 죄로 망하게 되었다.
44 그러나 여호와께서는
그들이 부르짖는 소리를 들으시고
그들의 고통을 돌아보시며
45 그들과 맺은 계약을 기억하시고
그의 크신 사랑으로
마음을 돌이키셔서
46 그들을 포로로 잡아간 자들이
그들을 불쌍히 여기도록 하셨다.

47 우리 하나님 여호와여,
우리를 구원하소서.
여러 나라에서 우리를 모아
우리가 주께 감사하고
주의 거룩한 이름을
찬양하게 하소서.

48 이스라엘의 하나님
여호와를 찬양하라!
[d]지금부터 영원히 그를 찬양하라! 모든 백성들아,
“아멘!” 하고 외쳐라.
[e]여호와를 찬양하라!

Notas al pie

  1. 106:5 또는 ‘기업이’
  2. 106:19 또는 ‘호렙산’ 에서
  3. 106:39 또는 ‘그 행위로’
  4. 106:48 또는 ‘영원부터 영원까지’
  5. 106:48 또는 ‘할렐루야’