Bibelen på hverdagsdansk

Salme 106

Herrens trofasthed imod sit folk

1Halleluja!
Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid.
Hvem har tal på alle hans undere?
    Hvordan kan vi nogensinde takke ham nok?
Velsignede er de, der gør det gode,
    de, der altid handler ret.

Husk på mig, Herre, når du velsigner dit folk,
    giv også mig del i dine goder.
Lad mig se dit folk få fremgang,
    lad mig glædes sammen med dine udvalgte,
        juble med det folk, som tilhører dig.
Vi har svigtet dig, som vore forfædre gjorde,
    vi har begået fejl og handlet forkert.
Vore forfædre ænsede ikke dine undere i Egypten,
    de glemte hurtigt din trofasthed imod dem,
        i stedet gjorde de oprør imod dig ved Det Røde Hav.
Alligevel frelste Herren sit folk for sin æres skyld
    og for at vise sin magt for verden.
Han truede Det Røde Hav, så det tørrede ud,
    og folket kunne gå tørskoet over.
10 Han frelste dem fra deres fjender,
    friede dem fra egypternes had.
11 Vandet skyllede hen over forfølgerne,
    så de druknede alle som en.
12 Da troede folket på Guds løfter
    og brød ud i lovsang til ham.

13 Men de glemte snart, hvad Herren havde gjort,
    de holdt op med at søge hans vilje.
14 I ørkenen krævede de kød at spise,
    de udfordrede Guds tålmodighed.
15 Han gav dem, hvad de forlangte,
    men straffede dem også for deres oprør.
16 Nogle i lejren blev misundelige på Moses
    og på Aron, Guds udvalgte præst.
17 Som straf åbnede jorden sig og opslugte Datan,
    lukkede sig over Abiram og de medsammensvorne.
18 Ild for ned fra himlen
    og fortærede dem, der gjorde oprør.
19 Ved Horebs bjerg støbte de en tyrekalv,
    de tilbad en afgud af metal.
20 De byttede Guds herlighed bort
    for et billede af et dyr, der æder græs.
21 De glemte den Gud, der førte dem ud af Egypten,
    han, som reddede dem på forunderlig vis.
22 Tænk på de mirakler, han udførte,
    de fantastiske undere ved Det Røde Hav.
23 Gud var lige ved at udrydde sit oprørske folk,
    men hans tjener Moses gik i forbøn for dem,
        så de ikke blev tilintetgjort af hans vrede.
24 De nægtede at gå ind i det frugtbare land,
    for de troede ikke på Guds løfte.
25 De sad bare i deres telte og surmulede
    og ville slet ikke høre på Herrens ord.
26 Derfor svor han højt og helligt,
    at oprørerne skulle dø i ørkenen.
27 Deres efterkommere skulle spredes blandt folkeslagene
    og gøres til flygtninge i fremmede lande.
28 Dernæst tilbad de Ba’al i Peor,
    de holdt fest og ofrede til livløse afguder.
29 Deres opførsel krænkede Herren dybt,
    og han lod en pest bryde ud iblandt dem.
30 Men Pinehas tog mod til sig og greb ind,
    og det gjorde, at plagen holdt op.
31 Pinehas viste sig som en gudfrygtig mand,
    og det vil han altid blive husket for.
32 Ved Meribas kilder gjorde de oprør igen,
    og Moses faldt i unåde hos Herren.
33 De gjorde ham nemlig så oprørt,
    at han talte i vrede og handlede overilet.
34 De undlod også at tilintetgøre de folkeslag,
    som Herren havde befalet dem at udrydde.
35 De giftede sig tilmed ind i deres familier,
    lærte sig deres ugudelige skikke,
36 så de dyrkede de fremmedes afguder
    og derved blev skyld i deres egen ulykke.
37 De ofrede både deres sønner og døtre
    til de fremmede folkeslags guder.
38 Fordi de myrdede uskyldige børn
    og ofrede dem til afguderne,
        blev landet besmittet af det udgydte blod.
39 Guds folk var blevet urent i hans øjne,
    deres handlinger viste deres utroskab mod Herren.
40 Derfor blussede Guds vrede op imod dem,
    han følte afsky for sit ejendomsfolk.
41 Han overgav dem i fremmedes vold,
    deres fjender undertrykte dem.
42 De gjorde livet surt for dem
    og kuede dem på alle måder.
43 Gang på gang befriede Herren sit folk,
    men de blev ved med at gøre oprør
        og falde dybere og dybere i synd.
44 Alligevel kunne han ikke lukke øjnene for deres nød,
    han hørte deres råb om nåde.
45 Han havde jo indgået en pagt med sit folk,
    og hans trofasthed forbød ham at udslette dem helt.
46 Han sørgede for, at de fremmede herskere
    fik medlidenhed med dem.

47 Vor Herre og Gud, frels os!
    Bring os tilbage fra landflygtigheden,
så vi kan give dig taknemmelighedsofre
    og lovprise dit hellige navn.
48 Lovet være Herren, Israels Gud.
    Lad os prise ham nu og til evig tid.
Lad hele folket svare: Amen!
    Halleluja!

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 106

Пятая книга

1Славьте Вечного, потому что Он благ
    и милость Его – навеки!
Пусть скажут так избавленные Им,
    те, кого Он избавил от руки врага
и собрал из разных земель –
    с востока, с запада, с севера и с юга[a].

Одни из них блуждали в пустыне по безлюдным дорогам
    и не нашли города, в котором могли бы поселиться.
Они голодали и жаждали,
    и томилась их душа.
Но воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он освободил их от бедствий.
Повёл их прямым путём в город,
    где они могли поселиться.
Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей,
ведь Он утолил душу жаждущую
    и душу голодную насытил благами.

10 Другие сидели в кромешной тьме,
    несчастные узники в железных оковах,
11 потому что восстали против слов Всевышнего
    и пренебрегли советом Высочайшего.
12 Поэтому Он смирил их сердце тяжёлым трудом;
    они падали, и некому было помочь.
13 Тогда воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он спас их от бедствий.
14 Вывел их из кромешной тьмы,
    сломав их оковы.
15 Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей,
16 ведь Он сокрушил бронзовые ворота
    и сломал железные засовы.

17 А безрассудные страдали за свои грехи
    и за своё беззаконие.
18 От всякой пищи отвращалась душа их,
    и они приближались к воротам смерти.
19 Тогда воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он спас их от бедствий.
20 Послал Своё слово и излечил их,
    избавил их от гибели.
21 Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей;
22 да приносят Ему жертвы благодарения
    и говорят о делах Его с радостью.

23 Некоторые ходили на судах в море,
    трудились в больших водах.
24 Видели и они дела Вечного,
    Его чудеса в пучине.
25 Он говорил, и восстал штормовой ветер,
    поднимая высокие волны.
26 Корабли восходили до небес и низвергались в бездну;
    душа моряков таяла в бедствии.
27 Они кружились и шатались, как пьяные,
    и вся мудрость их исчезла.
28 Но воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он вывел их из бедствий.
29 Он превратил бурю в штиль,
    и умолкали морские волны.
30 Обрадовались люди, что волны утихли,
    и привёл Он их к желаемой гавани.
31 Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей;
32 да превозносят Его в народном собрании
    и хвалят Его в кругу старейшин.

33 Он превращает реки в пустыню,
    источники вод – в сушу,
34 а плодородную землю – в солончак
    за нечестие живущих на ней.
35 Он превращает пустыню в озеро
    и иссохшую землю – в источники вод.
36 Он поселяет в ней голодных,
    и они строят там город,
    в котором могут поселиться;
37 засевают поля и насаждают виноградники,
    которые приносят обильные плоды.
38 Он благословляет их, и они весьма размножаются;
    не позволяет Он их стадам уменьшаться.

39 Но когда народ убывает,
    когда он унижен из-за угнетения, бедствия и скорби,
40 тогда Всевышний изливает презрение на вождей
    и заставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
41 Бедного же Он возвышает из нищеты
    и умножает его род, как стадо овец.
42 Праведники видят это и радуются,
    а нечестивые закрывают свои уста.

43 Кто мудр – да уразумеет всё это
    и поймёт милость Вечного.

Notas al pie

  1. 106:3 Букв.: «с моря».