Bibelen på hverdagsdansk

Salme 104

Skabningens Herre

1Min sjæl, pris Herren.
    Min Gud, du er vidunderlig stor.
Du udstråler kongelig værdighed,
    du er omgivet af et strålende lys.
Du udspændte himlen som en teltdug
    og byggede din bolig på hvælvingens bue.
Du bruger en tordensky som stridsvogn
    og farer af sted på vindens vinger.
Du bruger stormvinde som dine sendebud
    og gør lynene til dine tjenere.
Du grundfæstede jorden,
    den står urokkeligt fast.
Havets vandmasser dækkede den som en klædning
    og gik hen over bjergenes tinder.
Ved din befaling kom vandene i bevægelse,
    de styrtede væk ved din tordenrøst,
de strømmede over bjerge og gennem dale,
    for at komme til det sted, du havde beredt for dem.
Havene fik en grænse at holde sig bagved,
    så de aldrig skulle dække hele jorden igen.
10 Du lod kilder risle frem i dalene
    og bække bane sig vej mellem bjergene,
11 så dyrene kan få vand at drikke,
    vildæslerne slukke deres tørst.
12 Ved bredden bygger fuglene rede,
    fra trækronerne høres deres sang.
13 Fra himlen sender du regn over bjergene,
    du velsigner jorden med væde.
14 Du får græs til at spire frem som føde for kvæget,
    du gør det muligt for mennesker at dyrke deres afgrøder.
15 Vin, som giver os glæde,
    olivenolie, som får vore ansigter til at stråle,
        brød, som giver os styrke og helse.
16 Herren passer de træer, han har plantet,
    Libanons cedre får rigeligt med regn.
17 Fuglene bygger rede i træernes grene,
    storkene bor i fyrretræernes toppe.
18 Højt på bjerget holder stenbukken til,
    mellem klipper er grævlingens skjul.
19 Du skabte månen til at markere årets gang,
    solen står op og går ned på den fastsatte tid.
20 Du skabte nattens mørke,
    hvor de vilde dyr kommer frem.
21 De unge løver brøler efter bytte,
    fanger de dyr, Gud har givet dem til føde.
22 De trækker sig tilbage, når solen står op,
    går hjem til deres huler og lægger sig.
23 Da begynder mennesket sin daglige dont,
    bliver ved med at arbejde, til dagen er forbi.

24 Oh, Gud, hvor er din visdom stor!
    Jorden er fuld af dine skabninger.
        Hvilken mangfoldighed du har skabt.

25 Foran mig ligger det mægtige hav,
    det vrimler af liv i alle former og farver.
26 Skibene pløjer sig gennem de store have,
    Livjatan, som du skabte, boltrer sig i bølgerne.
27 Hele skabningen er afhængig af dig,
    du giver dem føde i rette tid.
28 Du giver, og de tager imod,
    når du åbner din hånd, bliver de mætte.
29 Men vender du ryggen til dem,
    bliver de skrækslagne.
Tager du deres livsånde bort,
    dør de og bliver til støv.
30 Din livgivende Ånd har skabende kraft,
    du fornyer alt liv på jorden.

31 Gid Herrens herlighed må vare for evigt!
    Gid han altid må glæde sig over sit skaberværk!
32 Når han ser på jorden, skælver den.
    Når han rører ved bjergene, bryder de i brand.
33 Jeg vil synge for Herren, så længe jeg lever,
    prise Gud til mit sidste åndedrag.
34 Må han finde behag i min lovsang,
    for han er kilden til al min glæde.

35 Gid der ingen syndere var tilbage,
    ingen gudløse på hele jorden.
Min sjæl, pris Herren!
    Halleluja!

New Russian Translation

Psalms 104

Псалом 104

(1 Пар. 16:8-22)

1Благодарите Господа, призывайте Его имя;

возвещайте среди народов о Его делах.

2Воспойте Ему, пойте Ему хвалу,

рассказывайте о всех Его чудесах.

3Хвалитесь Его святым именем;

пусть веселятся сердца ищущих Господа.

4Ищите Господа и силу Его,

ищите лица Его всегда.

5Помните чудеса, которые Он сотворил,

знамения Его и суды, что Он произнес.

6О потомки Авраама, слуги Его,

о сыновья Иакова, избранные Его.

7Он – Господь, наш Бог;

суды Его по всей земле.

8Он помнит Свой завет вечно,

слово, данное Им для тысяч поколений, –

9завет, что Он заключил с Авраамом,

и клятву Его Исааку.

10Утвердил Он это Иакову в Закон

и Израилю вечным заветом,

11сказав: «Я отдам тебе ханаанскую землю

в удел твоего наследия»[a].

12Когда они были малочисленны и незначительны,

и были чужеземцами на этой земле,

13то скитались от народа к народу

и из царства в царство.

14Он никому не давал их притеснять

и укорял за них царей:

15«Не трогайте помазанников Моих

и пророкам Моим не делайте зла»[b].

16Он послал голод на землю,

сломил хлебный стебель.

17Он послал перед ними человека:

в рабство был продан Иосиф.

18Стеснили оковами его ноги,

надели на шею железное ярмо,

19пока не исполнилось слово Господне[c],

пока слово Господне не доказало его правоту.

20Царь приказал, и развязали его,

владыка народов освободил его.

21Он сделал его господином над своим домом

и правителем над всем своим владением,

22чтобы он наставлял[d] его приближенных, как хотел,

и старейшин его учил мудрости[e].

23Тогда пришел Израиль в Египет,

поселился Иаков в земле Хама.

24И умножил Бог Свой народ

и сделал его сильнее его врагов.

25Возбудил в сердцах врагов ненависть к Своему народу

и хитрость против Его рабов[f].

26Он послал Моисея, Своего слугу,

и Аарона, которого избрал.

27Они показали среди них Его чудеса

и Его знамения – в земле Хама.

28Он послал тьму, и стало темно,

и они[g] не воспротивились Его слову.

29Обратил воды их в кровь

и погубил в них рыбу.

30Земля их закишела множеством лягушек,

которые были даже в покоях царей.

31Он произнес слово, и налетели тучи мух,

комары заполнили все их земли.

32Он послал на них град вместо дождя

и пылающий огонь – на их землю.

33Побил виноград и инжир,

поломал деревья в их земле.

34Сказал, и пришла саранча,

целые тучи без числа,

35и съели всю траву в их земле

и плоды на их полях.

36Затем Он поразил всех первенцев в их земле –

первые плоды их мужской силы[h].

37Он вывел Израиль с серебром и золотом,

и не было ни одного среди родов, кто бы споткнулся.

38Египет обрадовался их уходу,

потому что страх перед ними напал на него[i].

39Бог простер облако, чтобы укрыть их,

и огонь, чтобы светить ночью[j].

40Народ попросил, и Он послал перепелов,

и насытил людей хлебом с небес[k].

41Рассек скалу, и полились воды,

рекой потекли в пустыне[l].

42Ведь Он вспомнил Свое святое слово

к Аврааму, Своему слуге[m].

43Он вывел Свой народ в радости,

избранных Своих в веселии.

44Дал им земли народов,

и они унаследовали то, над чем трудились другие,

45чтобы соблюдали Его установления

и хранили Его законы.

Аллилуйя!

Notas al pie

 1. 104:9-11 См. Быт. 15:18-21; 26:3-4; 28:13-14.
 2. 104:12-15 См. Быт. 12:10-20 и 20 главу, в которых описываются эти события.
 3. 104:19 Слово Господне – или: «его слово».
 4. 104:22 Или: «удерживал в известных пределах».
 5. 104:16-22 См. Быт. 37–50 главы, в которых описываются эти и другие события из жизни Иосифа.
 6. 104:23-25 См. Исх. 1:1-14.
 7. 104:28 То есть Моисей и Аарон.
 8. 104:26-36 См. Исх. 3; 4; 7–12.
 9. 104:38 Вышеперечисленные события описываются в Исх. 1–14 главы.
 10. 104:39 См. Исх. 13:21-22.
 11. 104:40 См. Исх. 16 глава.
 12. 104:41 См. Исх. 17:1-7.
 13. 104:42 См. Быт. 12:1-3; 15 и 17 главы.