Bibelen på hverdagsdansk

Salme 103

Guds nåde og trofasthed

1En sang af David.

Min sjæl, pris Herren,
    alt i mig skal ophøje hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren,
    glem ikke hans velgerninger.

Han tilgiver alle mine synder
    og helbreder alle mine sygdomme.
Han frier mig fra dødens gab,
    velsigner mig med sin nåde og godhed.
Han mætter mig med gode gaver,
    jeg får min livskraft igen som ørnen.

Han lader retfærdigheden ske fyldest,
    så de undertrykte får deres ret.
Han åbenbarede sine planer for Moses,
    Israels folk var vidner til hans undere.
Herren er barmhjertig og nådig
    med tålmodig og trofast kærlighed.
Han fortsætter ikke med at anklage os,
    bliver ikke ved med at være vred.
10 Han giver os ikke løn som forskyldt,
    straffer os ikke i forhold til vore synder.
11 Så højt som himlen er over jorden,
    så stor er hans nåde mod dem, der har ærefrygt.
12 Så langt som østen er fra vesten,
    har han fjernet vore synder fra os.
13 Som en far er barmhjertig mod sine børn,
    er Herren barmhjertig mod dem, der ærer ham.
14 Han forstår, hvor skrøbelige vi er,
    han ved, at vi kun er som støv.
15 Vores liv på jorden er som græsset,
    som markblomster, der hurtigt forsvinder.
16 Blæsten gør en ende på blomsten,
    man skulle tro, den aldrig havde været der.

17 Men Herrens trofasthed er evig,
    den omslutter dem, der ærer ham.
Hans godhed bliver alle generationer til del,
18     hvis de holder hans pagt og adlyder hans bud.
19 Herren sidder på sin trone i Himlen,
    alt er underlagt hans herredømme.
20 Lovpris Herren, alle hans engle,
    I vældige krigere, som adlyder hans ordrer
        og udfører alle hans befalinger.
21 Ja, pris Herren, I englehære,
    som tjener ham og udfører hans vilje.
22 Pris Herren, alle hans skabninger,
    hvor I end befinder jer i hans rige.
Min sjæl, pris Herren.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 103

Psalm 103

Lovprisning för Herrens godhet

1Av David.

Lova[a]Herren, min själ!

Hela mitt innersta ska prisa hans heliga namn.

2Lova Herren, min själ,

och glöm inte allt det goda han har gjort.

3Han förlåter mig alla mina synder.

Han helar mig från alla sjukdomar.

4Han räddar mig från graven.

Han kröner mig med nåd och barmhärtighet.

5Han fyller mitt liv med allt som är gott,

och jag blir ung igen som en örn.

6Herren handlar rättfärdigt

och skaffar de förtryckta rättvisa.

7Han lät Mose få veta hans förehavanden,

och Israels folk hans gärningar.

8Herren är barmhärtig och nådig,

sen till vrede och rik på nåd.

9Han går inte ständigt till rätta,

hans vrede varar inte för evigt.

10Han handlar inte med oss som våra synder förtjänar,

han lönar oss inte efter våra missgärningar.

11Så hög som himlen är över jorden

så stor är hans nåd mot dem som fruktar honom.

12Så långt bort som öster är från väster

kastar han våra överträdelser från oss.

13Som en far förbarmar sig över barnen

så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.

14För han vet hur vi är skapade,

han minns att vi bara är stoft.

15Människans dagar är som gräset,

hon blomstrar som en blomma på ängen;

16när vinden drar fram över den är den borta,

och dess plats kommer inte ihåg den mer.

17Men Herrens nåd varar från evighet till evighet

mot dem som fruktar honom,

och hans rättfärdighet till kommande generationer,

18till dem som håller hans förbund

och tänker på hans befallningar och följer dem.

19Herren har rest sin tron i himlen,

och han regerar över allt.

20Lova Herren, ni hans änglar, ni mäktiga,

som lyder och utför hans befallningar.

21Lova Herren, alla hans härskaror

som tjänar honom och gör hans vilja.

22Lova Herren, alla hans verk,

överallt där han härskar.

Lova Herren, min själ!

Notas al pie

  1. 103:1,2,20-22 Mer ordagrant: välsigna.