Bibelen på hverdagsdansk

Salme 103

Guds nåde og trofasthed

1En sang af David.

Min sjæl, pris Herren,
    alt i mig skal ophøje hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren,
    glem ikke hans velgerninger.

Han tilgiver alle mine synder
    og helbreder alle mine sygdomme.
Han frier mig fra dødens gab,
    velsigner mig med sin nåde og godhed.
Han mætter mig med gode gaver,
    jeg får min livskraft igen som ørnen.

Han lader retfærdigheden ske fyldest,
    så de undertrykte får deres ret.
Han åbenbarede sine planer for Moses,
    Israels folk var vidner til hans undere.
Herren er barmhjertig og nådig
    med tålmodig og trofast kærlighed.
Han fortsætter ikke med at anklage os,
    bliver ikke ved med at være vred.
10 Han giver os ikke løn som forskyldt,
    straffer os ikke i forhold til vore synder.
11 Så højt som himlen er over jorden,
    så stor er hans nåde mod dem, der har ærefrygt.
12 Så langt som østen er fra vesten,
    har han fjernet vore synder fra os.
13 Som en far er barmhjertig mod sine børn,
    er Herren barmhjertig mod dem, der ærer ham.
14 Han forstår, hvor skrøbelige vi er,
    han ved, at vi kun er som støv.
15 Vores liv på jorden er som græsset,
    som markblomster, der hurtigt forsvinder.
16 Blæsten gør en ende på blomsten,
    man skulle tro, den aldrig havde været der.

17 Men Herrens trofasthed er evig,
    den omslutter dem, der ærer ham.
Hans godhed bliver alle generationer til del,
18     hvis de holder hans pagt og adlyder hans bud.
19 Herren sidder på sin trone i Himlen,
    alt er underlagt hans herredømme.
20 Lovpris Herren, alle hans engle,
    I vældige krigere, som adlyder hans ordrer
        og udfører alle hans befalinger.
21 Ja, pris Herren, I englehære,
    som tjener ham og udfører hans vilje.
22 Pris Herren, alle hans skabninger,
    hvor I end befinder jer i hans rige.
Min sjæl, pris Herren.

New International Version

Psalm 103

Psalm 103

Of David.

Praise the Lord, my soul;
    all my inmost being, praise his holy name.
Praise the Lord, my soul,
    and forget not all his benefits—
who forgives all your sins
    and heals all your diseases,
who redeems your life from the pit
    and crowns you with love and compassion,
who satisfies your desires with good things
    so that your youth is renewed like the eagle’s.

The Lord works righteousness
    and justice for all the oppressed.

He made known his ways to Moses,
    his deeds to the people of Israel:
The Lord is compassionate and gracious,
    slow to anger, abounding in love.
He will not always accuse,
    nor will he harbor his anger forever;
10 he does not treat us as our sins deserve
    or repay us according to our iniquities.
11 For as high as the heavens are above the earth,
    so great is his love for those who fear him;
12 as far as the east is from the west,
    so far has he removed our transgressions from us.

13 As a father has compassion on his children,
    so the Lord has compassion on those who fear him;
14 for he knows how we are formed,
    he remembers that we are dust.
15 The life of mortals is like grass,
    they flourish like a flower of the field;
16 the wind blows over it and it is gone,
    and its place remembers it no more.
17 But from everlasting to everlasting
    the Lord’s love is with those who fear him,
    and his righteousness with their children’s children—
18 with those who keep his covenant
    and remember to obey his precepts.

19 The Lord has established his throne in heaven,
    and his kingdom rules over all.

20 Praise the Lord, you his angels,
    you mighty ones who do his bidding,
    who obey his word.
21 Praise the Lord, all his heavenly hosts,
    you his servants who do his will.
22 Praise the Lord, all his works
    everywhere in his dominion.

Praise the Lord, my soul.