Bibelen på hverdagsdansk

Salme 101

Et kongeligt løfte om retfærdighed

1En sang af David.

Jeg priser dig, Herre, for din trofasthed,
    jeg vil synge om din godhed og retfærdighed.

Jeg ønsker at leve et ulasteligt liv,
    og derfor har jeg brug for din hjælp.
Alt, hvad jeg gør i mit kongelige palads,
    vil jeg gøre af et oprigtigt hjerte.

Jeg vil ikke tage del i ondskab,
    jeg hader dem, der gør oprør imod dig.
Jeg vil stræbe efter ubetinget ærlighed,
    ikke tolerere falskhed og ondskab.
De, der nedgør andre bag deres ryg,
    vil jeg sørge for, bliver straffet.
Jeg tager afstand fra stolte mennesker,
    hovmodige folk kan jeg ikke holde ud.
Men de gudfrygtige, der lever i landet, er velkomne hos mig.
    Jeg vil kun have ærlige folk i min tjeneste.
Bedragere skal ikke få plads under mit tag,
    løgnagtige folk bliver ikke lukket ind.
Jeg vil gøre det af med de onde dag efter dag,
    fjerne alle forbrydere fra Herrens by.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 101

Psalm 101

En god kungs bön

1Av David. En psalm.

Jag vill sjunga om din nåd och rättvisa, Herre.

Jag vill sjunga en lovsång till dig!

2Jag vill leva ett klanderfritt liv.

När kommer du till min hjälp?

Jag vill leva med ett rent hjärta i mitt eget hem.

3Det som är ont och fördärvligt

vill jag inte sträva efter – 

jag hatar dem som handlar trolöst

och vill inte bli inblandad i något sådant.

4Falskhet vill jag hålla långt från mig,

och det onda vill jag inte veta av.

5Den som i hemlighet förtalar sina medmänniskor vill jag krossa.

Jag tänker inte tillåta högmod och stolthet.

6Min blick ska vara fäst vid de trofasta i landet,

och de ska få bo hos mig.

Den som lever ett klanderfritt liv

ska få vara i min tjänst.

7Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus,

och lögnaren blir inte accepterad hos mig.

8Varje morgon kommer jag att krossa de onda i landet

och utrota från Herrens stad alla som gör orätt.