Bibelen på hverdagsdansk

Salme 101

Et kongeligt løfte om retfærdighed

1En sang af David.

Jeg priser dig, Herre, for din trofasthed,
    jeg vil synge om din godhed og retfærdighed.

Jeg ønsker at leve et ulasteligt liv,
    og derfor har jeg brug for din hjælp.
Alt, hvad jeg gør i mit kongelige palads,
    vil jeg gøre af et oprigtigt hjerte.

Jeg vil ikke tage del i ondskab,
    jeg hader dem, der gør oprør imod dig.
Jeg vil stræbe efter ubetinget ærlighed,
    ikke tolerere falskhed og ondskab.
De, der nedgør andre bag deres ryg,
    vil jeg sørge for, bliver straffet.
Jeg tager afstand fra stolte mennesker,
    hovmodige folk kan jeg ikke holde ud.
Men de gudfrygtige, der lever i landet, er velkomne hos mig.
    Jeg vil kun have ærlige folk i min tjeneste.
Bedragere skal ikke få plads under mit tag,
    løgnagtige folk bliver ikke lukket ind.
Jeg vil gøre det af med de onde dag efter dag,
    fjerne alle forbrydere fra Herrens by.

Nueva Versión Internacional

Salmos 101

Salmo de David.

1Quiero cantar al amor y a la justicia:
    quiero, Señor, cantarte salmos.
Quiero triunfar en el camino de perfección:
    ¿cuándo me visitarás?
Quiero conducirme en mi propia casa
    con integridad de corazón.
No me pondré como meta
    nada en que haya perversidad.

Las acciones de gente desleal las aborrezco;
    no tendrán nada que ver conmigo.
Alejaré de mí toda intención perversa;
    no tendrá cabida en mí la maldad.

Al que en secreto calumnie a su prójimo,
    lo haré callar para siempre;
al de ojos altivos y corazón soberbio
    no lo soportaré.

Pondré mis ojos en los fieles de la tierra,
    para que habiten conmigo;
solo estarán a mi servicio
    los de conducta intachable.

Jamás habitará bajo mi techo
    nadie que practique el engaño;
jamás prevalecerá en mi presencia
    nadie que hable con falsedad.

Cada mañana reduciré al silencio
    a todos los impíos que hay en la tierra;
extirparé de la ciudad del Señor
    a todos los malhechores.