Bibelen på hverdagsdansk

Salme 101

Et kongeligt løfte om retfærdighed

1En sang af David.

Jeg priser dig, Herre, for din trofasthed,
    jeg vil synge om din godhed og retfærdighed.

Jeg ønsker at leve et ulasteligt liv,
    og derfor har jeg brug for din hjælp.
Alt, hvad jeg gør i mit kongelige palads,
    vil jeg gøre af et oprigtigt hjerte.

Jeg vil ikke tage del i ondskab,
    jeg hader dem, der gør oprør imod dig.
Jeg vil stræbe efter ubetinget ærlighed,
    ikke tolerere falskhed og ondskab.
De, der nedgør andre bag deres ryg,
    vil jeg sørge for, bliver straffet.
Jeg tager afstand fra stolte mennesker,
    hovmodige folk kan jeg ikke holde ud.
Men de gudfrygtige, der lever i landet, er velkomne hos mig.
    Jeg vil kun have ærlige folk i min tjeneste.
Bedragere skal ikke få plads under mit tag,
    løgnagtige folk bliver ikke lukket ind.
Jeg vil gøre det af med de onde dag efter dag,
    fjerne alle forbrydere fra Herrens by.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 101

Psalmul 101

Al lui David. Un psalm.

Voi cânta îndurarea şi judecata,
    Ţie Îţi voi cânta, Doamne!
Voi fi cu luare aminte la calea integrităţii.
    Când vei veni la mine?
Voi umbla în integritatea inimii mele,
    în mijlocul casei mele.
Nu voi pune nici o nelegiuire
    înaintea ochilor mei!
Urăsc pe cei ce s-au abătut;
    el nu se va lipi de mine!
Inima pervertită se va îndepărta de mine.
    Nu vreau să cunosc răul!
Pe cel ce-şi bârfeşte semenul în ascuns
    îl voi reduce la tăcere;
pe cel cu ochii trufaşi şi cu inima îngâmfată
    nu-l voi suferi.

Ochii mei vor fi asupra credincioşilor din ţară,
    ca ei să locuiască cu mine;
cel ce umblă pe calea integrităţii
    îmi va sluji.
Cel ce săvârşeşte înşelăciunea
    nu va locui în casa mea;
cel ce spune minciuni
    nu va sta în preajma mea.
În fiecare dimineaţă îi voi nimici
    pe toţi cei răi din ţară,
ca să stârpesc din cetatea Domnului
    pe toţi aceia care săvârşesc nelegiuirea.