Bibelen på hverdagsdansk

Salme 101

Et kongeligt løfte om retfærdighed

1En sang af David.

Jeg priser dig, Herre, for din trofasthed,
    jeg vil synge om din godhed og retfærdighed.

Jeg ønsker at leve et ulasteligt liv,
    og derfor har jeg brug for din hjælp.
Alt, hvad jeg gør i mit kongelige palads,
    vil jeg gøre af et oprigtigt hjerte.

Jeg vil ikke tage del i ondskab,
    jeg hader dem, der gør oprør imod dig.
Jeg vil stræbe efter ubetinget ærlighed,
    ikke tolerere falskhed og ondskab.
De, der nedgør andre bag deres ryg,
    vil jeg sørge for, bliver straffet.
Jeg tager afstand fra stolte mennesker,
    hovmodige folk kan jeg ikke holde ud.
Men de gudfrygtige, der lever i landet, er velkomne hos mig.
    Jeg vil kun have ærlige folk i min tjeneste.
Bedragere skal ikke få plads under mit tag,
    løgnagtige folk bliver ikke lukket ind.
Jeg vil gøre det af med de onde dag efter dag,
    fjerne alle forbrydere fra Herrens by.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 101

Zabbuli ya Dawudi.

1Nnaayimbanga ku kwagala kwo n’obutuukirivu bwo;
    nnaayimbiranga ggwe, Ayi Mukama.
Nneegenderezanga, mu bulamu bwange ne nkola eby’obutuukirivu,
    naye olijja ddi gye ndi?

Nnaabeeranga mu nnyumba yange
    nga siriiko kya kunenyezebwa.
Sijjanga kwereetereza kintu
    kyonna ekibi.

Nkyayira ddala ebikolwa by’abo abava mu kkubo lyo;
    sijjanga kubyeteekako.
Sijjanga kuba mukuusa;
    ekibi nnaakyewaliranga ddala.

Oyo alyolyoma muliraanwa we mu kyama,
    nnaamuzikiririzanga ddala; amaaso ag’amalala n’omutima ogw’amalala
    sijja kubigumiikirizanga.

Abeesigwa abali mu nsi yaffe nnaabasanyukiranga,
    balyoke babeerenga nange;
akola eby’obutuukirivu
    y’anamperezanga.

Atayogera mazima
    taabeerenga mu nnyumba yange.
Omuntu alimba
    sirimuganya kwongera kubeera nange.

Buli nkya nnaazikirizanga
    abakola ebibi bonna mu nsi,
bwe ntyo abakozi b’ebibi ne mbamalirawo ddala
    mu kibuga kya Mukama.