Bibelen på hverdagsdansk

Salme 100

Lovsang på vej til templet

1En takkesang.

Råb af fryd for Herren,
    tilbed jeres Gud med glæde,
        kom til ham med jublende sang.
Forstå, at Herren er Gud,
    han skabte os, og vi er hans folk,
        vi er den fåreflok, han passer.
Træd ind ad tempelporten med takkesang,
    gå ind i hans forgård med glæde,
        lovpris hans navn og sig ham tak,
for Herren er god,
    hans nåde varer til evig tid,
        hans trofasthed fra slægt til slægt.

Japanese Living Bible

詩篇 100

1大地よ。主に向かって喜びの声を上げなさい。
喜びをもって主に仕え、
喜びの歌を歌いつつ、神の御前に進み出なさい。
主が神であるとはどんなことか、
悟ることができるように努めなさい。
主は私たちをお造りになりました。
私たちは神の民、その牧場の羊です。
感謝の思いも新たに神殿の門をくぐり、
賛美の歌声とともに宮の内庭に入りなさい。
さあ、感謝してほめたたえなさい。
主はいつも正しく、愛と思いやりに満ち、
いつまでも変わることのない真実を示されるからです。