Bibelen på hverdagsdansk

Salme 1

Velsignelsen ved at gøre Guds vilje

1Gud velsigner de mennesker,
    som ikke går efter gudløses råd,
står bag syndige handlinger,
    eller sidder og håner Herren,
men som ønsker at gøre hans vilje,
    og har hans ord i tanke både dag og nat.

De er som træer, der vokser ved vandløb
    og bærer frugt hver eneste høst,
og hvis blade altid er grønne.
    Alt, hvad de gør, lykkes for dem.

Anderledes er det med de gudløse.
    De er som avner, vinden blæser bort.
På dommens dag står de straf skyldige,
    de hører ikke hjemme blandt Guds folk.
Herren hjælper dem, der gør hans vilje,
    men de gudløses vej ender i afgrunden.

New Living Translation

Psalm 1

Book one (Psalms 1–41)

Psalm 1

Oh, the joys of those who do not
    follow the advice of the wicked,
    or stand around with sinners,
    or join in with mockers.
But they delight in the law of the Lord,
    meditating on it day and night.
They are like trees planted along the riverbank,
    bearing fruit each season.
Their leaves never wither,
    and they prosper in all they do.

But not the wicked!
    They are like worthless chaff, scattered by the wind.
They will be condemned at the time of judgment.
    Sinners will have no place among the godly.
For the Lord watches over the path of the godly,
    but the path of the wicked leads to destruction.