Bibelen på hverdagsdansk

Ruths Bog 4:1-22

Boaz gifter sig med Ruth

1Boaz var i mellemtiden gået hen til byporten og havde sat sig der. Da den slægtning, han havde omtalt, kom forbi, kaldte han på ham: „Kom og sæt dig her! Der er noget, jeg vil snakke med dig om!” Det gjorde han så. 2Boaz tilkaldte derefter ti af byens ledere og bad dem om at være vidner. „Sæt jer her!” sagde han, og de satte sig ned. 3Så sagde Boaz til sin slægtning: „Du kender No’omi, som vendte tilbage fra Moabs land. Hun tænker på at sælge det jordstykke, som tilhørte vores slægtning Elimelek. 4Jeg syntes lige, jeg ville nævne det for dig, så du kan købe jordstykket, hvis du er interesseret; og disse ansete mænd kan være vidner. Lad mig vide med det samme, om du ønsker at købe jorden, for hvis du ikke er interesseret, så vil jeg købe den. Jeg er jo den næste i rækken efter dig.”

Manden svarede: „Godt, jeg køber jorden!”

5Så sagde Boaz: „Hvis du køber jorden fra No’omi, må du naturligvis også gifte dig med enken Ruth fra Moab, så hun kan give sin afdøde mand en arving, og så hans jord senere går i arv til hendes børn.”

6„Det kan jeg ikke gøre!” svarede manden. „Så ville det jo ikke blive min slægts jord. Køb du hellere både jorden og kvinden!”

7På den tid var det skik, at en person trak sin sandal af og gav den til den anden part som en bekræftelse på, at handelen var afgjort. 8Da manden sagde: „Køb du hellere det hele!” trak han derfor sin sandal af og gav den til Boaz.

9Derefter sagde Boaz til vidnerne og de omkringstående: „I er i dag vidner på, at jeg køber den jord, som tilhørte Elimelek og hans sønner. 10Samtidig gifter jeg mig med moabitten Ruth, Malons enke. På den måde kan hun få en søn, der kan videreføre den afdødes slægt, sådan at hans navn vil blive husket både i slægten og i byen her.”

11De ti ledere, der sad i byporten, svarede: „Ja, det er vi vidner på! Må Herren gøre denne kvinde, som du nu har taget til dig, lige så frugtbar som vores stamfar Jakobs koner, Rakel og Lea. Må du få lykke og fremgang her i Betlehem, 12og må de efterkommere, som Herren giver dig sammen med denne kvinde, blive lige så talrige som efterkommerne fra din forfar Peretz, som Tamar fødte Juda.”

13Så giftede Boaz sig med Ruth, og hun flyttede hjem til ham. Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn.

14Da sagde byens kvinder til No’omi: „Lovet være Herren, som har givet dig et barnebarn! Må han vinde ære i Israel. 15Må han bringe din sjæl trøst og forsørge dig i din alderdom, for han er din svigerdatters søn, hende, der elsker dig så højt og har været mere trofast imod dig end syv sønner!”

16Så tog No’omi drengen i sine arme, og hun passede ham, som var han hendes eget barn. 17Nabokonerne sagde: „Nu har No’omi fået en søn!” Og de kaldte ham Obed. Han blev senere far til Isaj, som blev far til kong David.

18-22Dette er Peretz’ stamtavle: Peretz blev far til Hetzron, som blev far til Ram. Ram blev far til Amminadab, som blev far til Nahshon, som igen blev far til Salma. Salma blev far til Boaz, som blev far til Obed, som igen blev far til Isaj—og Isaj blev far til kong David.

Nouă Traducere În Limba Română

Rut 4:1-22

Boaz se căsătorește cu Rut

1Boaz s‑a suit la poarta cetății și s‑a așezat acolo. Tocmai atunci trecea cel ce avea drept de răscumpărare, cel despre care vorbise Boaz.

Boaz i‑a zis:

– Prietene, întoarce‑te și așază‑te aici!

Acesta s‑a întors și s‑a așezat.

2Boaz a adus și zece bărbați dintre bătrânii2 Șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale. Ei aveau rol de (1) judecători în cadrul comunității locale (Deut. 19:12; 21:1-9, 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau de (2) lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7). cetății și a zis:

– Așezați‑vă aici.

Ei s‑au așezat.

3Apoi i‑a zis celui cu drept de răscumpărare:

– Naomi, care s‑a întors din câmpiile Moabului, a scos la vânzare parcela de pământ care era a fratelui nostru, Elimelek. 4M‑am gândit să te anunț și să‑ți spun: cumpăr‑o acum de față cu locuitorii și de față cu bătrânii poporului meu. Dacă vrei deci s‑o răscumperi, răscumpăr‑o, dar dacă nu vrei s‑o răscumperi, atunci spune‑mi, ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta cu drept de răscumpărare, iar după tine urmez eu.

Acesta a răspuns:

– O voi răscumpăra eu.

5Boaz a zis:

– În ziua în care vei cumpăra parcela de la Naomi, va trebui s‑o răscumperi și pe moabita Rut5 Sau: va trebui să răscumperi și parcela moabitei Rut., soția celui ce a murit, ca să păstrezi numele mortului în cadrul moștenirii lui.

6Atunci cel ce avea drept de răscumpărare i‑a răspuns:

– Nu pot s‑o răscumpăr pentru mine, ca nu cumva să‑mi ruinez propria moștenire. Răscumpăr‑o tu. Poți lua tu dreptul meu de răscumpărare, căci eu nu pot s‑o răscumpăr.

7Pe vremuri, în Israel, pentru a întări toate rânduielile privitoare la răscumpărare și la schimbarea dreptului de răscumpărare, unul își scotea sandaua și i‑o dădea celuilalt. Aceasta slujea drept mărturie în Israel.

8Deci cel ce avea drept de răscumpărare i‑a zis lui Boaz:

– Cumpăr‑o tu.

Apoi și‑a scos sandaua.

9Atunci Boaz le‑a zis bătrânilor și întregului popor:

– Astăzi sunteți martori că am cumpărat de la Naomi tot ce a aparținut lui Elimelek, lui Chilion și lui Mahlon. 10De asemenea, pe moabita Rut, văduva lui Mahlon, am cumpărat‑o de soție, ca să păstrez numele mortului în cadrul moștenirii lui, astfel încât să nu se șteargă numele acestuia dintre frații lui și din cetatea sa. Voi sunteți martori astăzi!

11Tot poporul care era la poartă și bătrânii i‑au răspuns:

– Suntem martori. S‑o facă Domnul pe femeia care intră în casa ta ca pe Rahela și ca pe Lea care, împreună, au zidit Casa lui Israel. Să‑ți sporească puterea în Efrata și să‑ți faci un nume în Betleem! 12Fie familia ta, prin sămânța pe care ți‑o va da Domnul din această tânără, ca familia lui Pereț care i s‑a născut lui Iuda din Tamar.

Linia genealogică a lui David

(1 Cron. 2:5-15; Mt. 1:3-6; Lc. 3:31-33)

13Boaz a luat‑o pe Rut și ea a devenit soția lui. El a intrat la ea13 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale. și Domnul a dat rod pântecului ei, astfel că aceasta a născut un fiu. 14Femeile i‑au zis lui Naomi: „Binecuvântat să fie Domnul, Cel Ce nu te‑a lăsat astăzi fără un răscumpărător. Fie ca numele lui să ajungă vestit în Israel! 15El îți va fi o înviorare pentru suflet și un sprijin la bătrânețe, căci l‑a născut nora ta care te iubește și care prețuiește pentru tine mai mult decât șapte fii.“

16Naomi a luat copilul, l‑a pus în poală și i‑a fost acestuia ca o doică. 17Vecinele i‑au pus numele Obed, zicând: „I s‑a născut un fiu lui Naomi.“ El a fost tatăl lui Ișai, tatăl lui David.

18Aceștia sunt descendenții lui Pereț:

din Pereț s‑a născut Hețron,

19din Hețron s‑a născut Ram,

din Ram s‑a născut Aminadab,

20din Aminadab s‑a născut Nahșon,

din Nahșon s‑a născut Salmon,

21din Salmon s‑a născut Boaz,

din Boaz s‑a născut Obed,

22din Obed s‑a născut Ișai,

iar din Ișai s‑a născut David.