Bibelen på hverdagsdansk

Prædikeren 6

1Jeg har bemærket endnu en meningsløs uretfærdighed, som tynger menneskeheden: Gud giver nogle mennesker stor rigdom og ære, så de får alt, hvad de ønsker. Men giver han dem ikke mulighed for at nyde det, og andre overtager det hele, da er det smerteligt og meningsløst.

Hvis en mand så fik 100 børn og levede et langt liv, men ikke var i stand til at nyde sin velstand, så mener jeg, det havde været bedre for ham at være dødfødt. For selv om et fosters død ikke giver mening, og det forsvinder ud i glemslens mørke uden at få et navn, og selv om det aldrig så dagens lys eller fik lov at leve blot en enkelt dag, så hviler det i fred i modsætning til den rige mand, der ikke kan nyde sin rigdom. Om så han levede 2000 år uden at kunne nyde livet, hvad var det hele da værd?

Mennesker arbejder for at overleve, men det er, som om de aldrig har nok. Alle skal dø en gang, og i den henseende er den vise og verdenskloge ikke bedre stillet end tåben. Det er bedre at glæde sig over, hvad man rent faktisk har, end at fantasere om, hvad man ikke kan få, for det er lige så meningsløst som at prøve at fange vinden.

10 Alt, hvad der sker, er forudbestemt, og vi ved, at det er omsonst at argumentere med Gud om ens skæbne. 11 Jo mere man argumenterer, jo mindre mening giver det. Så hvad nytte er det til?

12 Hvem kan i øvrigt sige, hvad der er bedst for et menneske i de få og meningsløse år, vi lever som skygger på jorden? Hvem kan fortælle, hvad fremtiden vil bringe, når vi engang er døde?

New International Reader's Version

Ecclesiastes 6

1I’ve seen another evil thing on this earth. And it’s a heavy load on human beings. God gives some people wealth, possessions and honor. They have everything their hearts desire. But God doesn’t let them enjoy those things. Instead, strangers enjoy them. This doesn’t have any meaning. It’s a very evil thing.

A man might have a hundred children. He might live a long time. But suppose he can’t enjoy his wealth. And suppose he isn’t buried in the proper way. Then it doesn’t matter how long he lives. I’m telling you that a baby that is born dead is better off than that man is. That kind of birth doesn’t have any meaning. The baby dies in darkness and leaves this world. And in darkness it is forgotten. It didn’t even see the sun. It didn’t know anything at all. But it has more rest than that man does. And that’s true even if he lives for 2,000 years but doesn’t get to enjoy his wealth. All people die and go to the grave, don’t they?

People eat up everything they work to get.
    But they are never satisfied.
What advantage do wise people have
    over those who are foolish?
What do poor people gain
    by knowing how to act toward others?
Being satisfied with what you have
    is better than always wanting more.
That doesn’t have any meaning either.
    It’s like chasing the wind.

10 God has already planned what now exists.
    He has already decided what a human being is.
No one can argue with someone
    who is stronger.
11 The more words people use,
    the less meaning there is.
    And that doesn’t help anyone.

12 Who knows what’s good for a person? They live for only a few meaningless days. They pass through life like a shadow. Who can tell them what will happen on earth after they are gone?