Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 31

Kong Lemuels sentenser

1Her følger nogle ord af kong Lemuel, gode råd, som hans mor lærte ham.

Lemuel, min søn, min elskede søn, du, som er svaret på mine bønner, hør godt efter, hvad jeg siger.

Brug ikke energi, penge og tid på at jagte kvinder,
    for det har ført konger før dig på vildspor.

Det er upassende for en konge at drikke sig fuld,
    ledere må ikke være afhængige af alkohol,
for da kommer de let til at gøre noget forkert,
    og de værner ikke længere om de svages ret.
Men giv gerne alkohol til de døende,
    og vin til dem, der lider.
Lad dem drikke, så de glemmer deres smerter
    og kan udholde deres lidelser.

Forsvar dem, der ikke kan tale deres egen sag,
    sørg for, at de hjælpeløse opnår retfærdighed.
Når du afsiger dine domme, da døm retfærdigt,
    og stil dig gerne på den svages side.

En ode til den ideelle hustru

10 At[a] finde den ideelle hustru er enhver mands drøm.
    Lykkes det, har han fundet en uvurderlig skat.
11 Bedre kan ingen mand ønske sig det,
    altid har hun hans fulde tillid.
12 Charmerende er hun tillige,
    støtter og opmuntrer ham livet igennem.
13 Dagene bruger hun flittigt,
    hun samler uld og hør og har travlt med at spinde.
14 Eksotiske retter forstår hun at frembringe,
    for hun har en bred horisont.
15 Før daggry står hun op for at lave mad til familien
    og fordele opgaverne mellem husets piger.
16 Går hun forbi et frugtbart jordstykke, køber hun det
    og planter en vingård for, hvad hun har tjent.
17 Hun går energisk i gang
    og arbejder med stor udholdenhed.
18 Indsatsen bærer frugt,
    og der er lys i hendes vindue til langt ud på natten.
19 Jævnligt sidder hun ved sin rok
    eller spinder dygtigt ved tenen.
21 Kulden er ikke noget problem,
    for hun er klar med det varme tøj.
20 Lider de fattige nød,
    er hun der straks med en hjælpende hånd.
23 Man ser hendes mand som en af byens ledere,
    for han er en mand, der aftvinger respekt.
22 Nydeligt er hun klædt i dragter af det fineste stof,
    hun syr selv sit tøj og væver sine tæpper.
25 Optimistisk ser hun fremtiden i møde,
    hun optræder værdigt og karakterfast.
24 Penge har hun nok af,
    for hun sælger af det pragtfulde tøj, hun fremstiller.
26 Råd og opmuntring giver hun gerne,
    hun taler med visdom og venlige ord.
27 Sit hus har hun styr på,
    hun kender ikke til lediggang.
28 Til hver en tid får hun ros af sine børn,
    og hendes mand lovpriser hende med følgende ord:
29 „Utallige kvinder er dygtige,
    men du overgår dem alle!”
30 Ydre skønhed falmer, og charme kan bedrage,
    men en kvinde, der følger Herren, er al beundring værd.
31 Ære og hæder fortjener hun fuldt ud,
    og hendes gerninger lovprises overalt i byen.

Notas al pie

  1. 31,10 Følgende lovprisning af den ædle og ideelle hustru er akrostisk, idet hvert af de 22 vers begynder med et af de 22 hebraiske bogstaver i alfabetisk rækkefølge. For at gøre det samme på dansk har vi rokeret lidt rundt på rækkefølgen af vers 20-25 og oversat teksten lidt friere end normalt.

Het Boek

Spreuken 31

1Koning Lemuël van Massa schreef de levenslessen op die zijn moeder hem leerde.

Wat zal ik je vertellen, mijn zoon, die uit mij geboren werd, om wie ik zoveel geloften deed?
Lever jezelf niet uit aan de vrouwen en zet je zinnen niet op oorlogvoering en het veroveren van koninkrijken.
Het is niet goed als koningen te veel wijn drinken, Lemuël, en drankzucht past niet bij hen,
want als de koning te veel drinkt, loopt hij gevaar de rechtvaardigheid uit het oog te verliezen, wat de onderdrukten kan benadelen.
Geef sterke drank maar aan iemand die in de put zit, wijn aan iemand die erg verdrietig is,
want wanneer zij drinken, vergeten zij hun armoede en zorgen.
Kies de kant van de onmondigen, van hen die buiten hun schuld gevaar lopen.
Spreek en vel een rechtvaardig vonnis, geef de onderdrukten en noodlijdenden hun recht.
10 Wie is zo gelukkig een goede vrouw te vinden? Zij is immers veel meer waard dan de duurste edelstenen?
11 Haar man vertrouwt volledig op haar en het zal hem aan niets ontbreken.
12 Zij benadeelt hem nooit, doet haar hele leven goed.
13 Ze zoekt wol en vlas, die ze met rappe handen verwerkt.
14 Zoals een koopman zijn handelsschepen uitzendt, zorgt zij dat zij over al het nodige beschikt, ook al moet dat van ver komen.
15 In de vroege morgen, wanneer het nog donker is, staat zij op en zorgt dat haar gezin en het personeel kunnen eten.
16 Als zij haar zinnen heeft gezet op een bepaalde akker, krijgt zij hem ook, met wat zij verdient plant ze een wijngaard.
17 Vlijtig gaat zij aan het werk, zij is met opgestroopte mouwen aan de slag.
18 Zij merkt dat haar werk vruchten afwerpt en het is dan ook vaak nacht voordat zij gaat slapen.
19 Snel schieten haar handen over haar spinnewiel, vaardig schikken zij het vlas.
20 Ze staat altijd klaar om een noodlijdende te helpen, iedereen kan op haar hulp rekenen.
21 Zij maakt zich geen zorgen om haar gezin wanneer de winter komt, want zij heeft voor mooie en warme kleding gezorgd.
22 Zij maakt voor zichzelf prachtige tapijten en draagt kleren van fijn linnen en prachtig gekleurde stoffen.
23 Haar man is een gezien figuur op de plaatsen, waar recht wordt gesproken en is een van de leiders van het land.
24 Zij maakt linnen kleding en verkoopt die en levert gordels aan de koopman.
25 Kracht en waardigheid stralen van haar af en zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet.
26 Uit haar woorden spreekt wijsheid en de wil om goed te doen.
27 Zij weet precies wat in haar huishouding gebeurt en op luiheid zul je haar niet betrappen.
28 Haar kinderen kijken tegen haar op en haar man prijst zich gelukkig en zegt:
29 ‘Er zijn veel goede vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal!’
30 Uiterlijke schoonheid is bedrieglijk en verdwijnt, maar een vrouw die ontzag heeft voor de Here, verdient bewondering en lof.
31 Haar goede daden zullen haar eer en erkenning opleveren, zelfs van hooggeplaatste mensen.