Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 30

Agurs sentenser

1Her følger nogle ord af Agur, Jakes søn, henvendt til Itiel og Ukal.[a]

Jeg er bare et almindeligt menneske
    uden nogen særlig indsigt.
Jeg er ikke nogen vismand
    og kan ikke udgrunde Guds tanker.
Hvem er steget op til himlen og steget ned igen?
    Hvem har kontrol over vinden?
        Hvem har magt over havets bølger?
Er det måske et menneske, der har grundlagt jorden
    og fastsat dens grænser?
I så fald hvad hedder han, og hvad hedder hans søn?
    Fortæl mig det, hvis du kender ham.

Alt, hvad Gud siger, er sandt,
    han beskytter dem, der søger tilflugt hos ham.
Lav ikke om på hans ord,
    for at han ikke skal dømme dig som løgner.

Herre, jeg beder dig om to ting,
    som skal kendetegne mit liv.
For det første: Bevar mig fra falskhed og løgn.
    For det andet: Bevar mig fra fattigdom såvel som fra rigdom.
        Giv mig blot de daglige fornødenheder.
For hvis jeg bliver rig,
    bliver jeg måske selvtilfreds
        og tror ikke længere, jeg har brug for dig,
og hvis jeg bliver fattig,
    stjæler jeg måske og vanærer derved dit navn.

10 Anklag ikke en slave over for hans herre på et falsk grundlag,
    ellers vil slaven forbande dig, og du må bøde for det.

11 Der findes dem, som forbander deres far
    og ikke påskønner deres mor.
12 I egne øjne er de helt uskyldige
    på trods af deres mange synder.
13 De har himmelvendte blikke
    og går rundt med næsen i sky.
14 Deres tænder er knivskarpe,
    og de fortærer de hjælpeløse.

15 Iglen har to døtre, der hedder:
    „Giv mig dit” og „Giv mig dat”.

Der er fire ting, som aldrig får nok
    og altid vil have mere:
16 De dødes rige og det ufrugtbare moderliv,
    den udtørrede, tørstige jord og ilden, der breder sig uhæmmet.

17 Hvis du ser på din far med foragt i blikket,
    og hvis du ser på din mor med trodsige øjne,
skal ravnene hakke dine øjne ud,
    og gribbene skal æde dem.

18 Der er fire ting, jeg ikke fatter:
19 Hvordan en ørn kan flyve så højt,
    hvordan en slange kan krybe hen over klippen,
hvordan et skib finder vej over havet,
    og hvordan en ung mand bliver forgabt i en pige.

20 Jeg forstår heller ikke den utro kvinde:
Først stiller hun sin sult,
    så tørrer hun sig om munden og siger:
        „Jeg har da ikke gjort noget forkert!”

21 Fire ting er ikke til at bære:
22 En slave, der bliver konge,
    en tåbe, der bliver rig,
23 en bitter kvinde, der bliver gift,
    og en slavepige, der overtager sin frues plads.

24 Fire skabninger på jorden er små,
    men kan udføre store bedrifter:
25 Myrerne er små og svage,
    men samler dog vinterforråd om sommeren.
26 Klippegrævlinger er ikke særlig stærke,
    men kan dog bygge deres bolig i klippen.
27 Græshopper har ingen leder,
    men flyver alligevel i tæt formation.
28 Firben kan med lethed fanges,
    men trænger dog ind i kongens palads.

29 Der er fire slags konger på jorden,
    og de optræder alle med selvbevidst værdighed:
30 Løven, dyrenes konge, der ikke viger tilbage for noget,
31     kamphanen, der ikke lader sig kue,
bjerggeden, der skuer ud over sletten,
    og kongen, der fører an i slaget.

32 Hvis du har været så dum at ophøje dig selv,
    eller hvis du har lagt ondskabsfulde planer,
        så hold op med det samme.
33 For ligesom mælk, der kærnes, bliver til smør,
    og et slag på næsen får blodet frem,
        sådan vil stadige provokationer ende med ufred.

Notas al pie

  1. 30,1 Teksten er uklar.

New International Reader's Version

Proverbs 30

The Sayings of Agur

1These sayings are the words of Agur, son of Jakeh. These sayings came from God.

This man said to Ithiel:

“I am weary, God.
    But I can still have success.
Surely I am only a dumb animal and not a man.
    I don’t understand as other men do.
I haven’t learned wisdom.
    And I don’t know the things the Holy One knows.
Who has gone up to heaven and come down?
    Whose hands have gathered up the wind?
Who has wrapped up the waters in a coat?
    Who has set in place all the boundaries of the earth?
What is his name? What is his son’s name?
    Surely you know!

“Every word of God is perfect.
    He is like a shield to those who trust in him.
    He keeps them safe.
Don’t add to his words.
    If you do, he will correct you.
    He will prove that you are a liar.

Lord, I ask you for two things.
    Don’t refuse me before I die.
Keep lies far away from me.
    Don’t make me either poor or rich,
    but give me only the bread I need each day.
If you don’t, I might have too much.
    Then I might say I don’t know you.
    I might say, ‘Who is the Lord?’
Or I might become poor and steal.
    Then I would bring shame to the name of my God.

10 “Don’t tell lies about a servant when you talk to their master.
    If you do, they will curse you, and you will pay for your lies.

11 “Some people curse their fathers.
    Others don’t bless their mothers.
12 Some are pure in their own eyes.
    But their dirty sins haven’t been washed away.
13 Some have eyes that are very proud.
    They look down on others.
14 Some people have teeth like swords.
    The teeth in their jaws are as sharp as knives.
They are ready to eat up the poor people of the earth.
    They are ready to eat up those who are the most needy.

15 “A leech has two daughters.
    They cry out, ‘Give! Give!’

“Three things are never satisfied.

Four things never say, ‘Enough!’

16 The first is the grave.

The second is a woman who can’t have a baby.

The third is land, which never gets enough water.

And the fourth is fire, which never says, ‘Enough!’

17 “One person makes fun of their father.
    Another doesn’t honor their mother when she is old.
The ravens of the valley will peck out their eyes.
    Then the vultures will eat them.

18 “Three things are too amazing for me.

There are four things I don’t understand.

19 The first is the way of an eagle in the sky.

The second is the way of a snake on a rock.

The third is the way of a ship on the ocean.

And the fourth is the way of a man with a young woman.

20 “This is the way of a woman who commits adultery.
    She eats and wipes her mouth.
    Then she says, ‘I haven’t done anything wrong.’

21 “Under three things the earth shakes.

Under four things it can’t stand up.

22 The first is a servant who becomes a king.

The second is a foolish and ungodly person who gets plenty to eat.

23 The third is a mean woman who gets married.

And the fourth is a servant who takes the place of the woman she works for.

24 “Four things on earth are small.

But they are very wise.

25 The first are ants, which aren’t very strong.

But they store up their food in the summer.

26 The second are hyraxes, which aren’t very powerful.

But they make their home among the rocks.

27 The third are locusts, which don’t have a king.

But they all march forward in ranks.

28 And the fourth are lizards, which your hand can catch.

But you will find them in kings’ palaces.

29 “Three things walk as if they were kings.

Four things move as kings do.

30 The first is a lion, which is mighty among the animals. It doesn’t back away from anything.

31 The second is a rooster, which walks proudly.

The third is a billy goat.

And the fourth is a king, who is secure against any who might oppose him.

32 “Do you do foolish things?
    Do you think you are better than others?
Do you plan evil?
    If you do, put your hand over your mouth and stop talking!
33 If you churn cream, you will produce butter.
    If you twist a nose, you will produce blood.
    And if you stir up anger, you will produce a fight.”