Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 30

Agurs sentenser

1Her følger nogle ord af Agur, Jakes søn, henvendt til Itiel og Ukal.[a]

Jeg er bare et almindeligt menneske
    uden nogen særlig indsigt.
Jeg er ikke nogen vismand
    og kan ikke udgrunde Guds tanker.
Hvem er steget op til himlen og steget ned igen?
    Hvem har kontrol over vinden?
        Hvem har magt over havets bølger?
Er det måske et menneske, der har grundlagt jorden
    og fastsat dens grænser?
I så fald hvad hedder han, og hvad hedder hans søn?
    Fortæl mig det, hvis du kender ham.

Alt, hvad Gud siger, er sandt,
    han beskytter dem, der søger tilflugt hos ham.
Lav ikke om på hans ord,
    for at han ikke skal dømme dig som løgner.

Herre, jeg beder dig om to ting,
    som skal kendetegne mit liv.
For det første: Bevar mig fra falskhed og løgn.
    For det andet: Bevar mig fra fattigdom såvel som fra rigdom.
        Giv mig blot de daglige fornødenheder.
For hvis jeg bliver rig,
    bliver jeg måske selvtilfreds
        og tror ikke længere, jeg har brug for dig,
og hvis jeg bliver fattig,
    stjæler jeg måske og vanærer derved dit navn.

10 Anklag ikke en slave over for hans herre på et falsk grundlag,
    ellers vil slaven forbande dig, og du må bøde for det.

11 Der findes dem, som forbander deres far
    og ikke påskønner deres mor.
12 I egne øjne er de helt uskyldige
    på trods af deres mange synder.
13 De har himmelvendte blikke
    og går rundt med næsen i sky.
14 Deres tænder er knivskarpe,
    og de fortærer de hjælpeløse.

15 Iglen har to døtre, der hedder:
    „Giv mig dit” og „Giv mig dat”.

Der er fire ting, som aldrig får nok
    og altid vil have mere:
16 De dødes rige og det ufrugtbare moderliv,
    den udtørrede, tørstige jord og ilden, der breder sig uhæmmet.

17 Hvis du ser på din far med foragt i blikket,
    og hvis du ser på din mor med trodsige øjne,
skal ravnene hakke dine øjne ud,
    og gribbene skal æde dem.

18 Der er fire ting, jeg ikke fatter:
19 Hvordan en ørn kan flyve så højt,
    hvordan en slange kan krybe hen over klippen,
hvordan et skib finder vej over havet,
    og hvordan en ung mand bliver forgabt i en pige.

20 Jeg forstår heller ikke den utro kvinde:
Først stiller hun sin sult,
    så tørrer hun sig om munden og siger:
        „Jeg har da ikke gjort noget forkert!”

21 Fire ting er ikke til at bære:
22 En slave, der bliver konge,
    en tåbe, der bliver rig,
23 en bitter kvinde, der bliver gift,
    og en slavepige, der overtager sin frues plads.

24 Fire skabninger på jorden er små,
    men kan udføre store bedrifter:
25 Myrerne er små og svage,
    men samler dog vinterforråd om sommeren.
26 Klippegrævlinger er ikke særlig stærke,
    men kan dog bygge deres bolig i klippen.
27 Græshopper har ingen leder,
    men flyver alligevel i tæt formation.
28 Firben kan med lethed fanges,
    men trænger dog ind i kongens palads.

29 Der er fire slags konger på jorden,
    og de optræder alle med selvbevidst værdighed:
30 Løven, dyrenes konge, der ikke viger tilbage for noget,
31     kamphanen, der ikke lader sig kue,
bjerggeden, der skuer ud over sletten,
    og kongen, der fører an i slaget.

32 Hvis du har været så dum at ophøje dig selv,
    eller hvis du har lagt ondskabsfulde planer,
        så hold op med det samme.
33 For ligesom mælk, der kærnes, bliver til smør,
    og et slag på næsen får blodet frem,
        sådan vil stadige provokationer ende med ufred.

Notas al pie

  1. 30,1 Teksten er uklar.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Мудрые изречения 30

Высказывания Агура

1Высказывания Агура, сына Иаке, массаита[a].

Этот человек сказал Итиилу, Итиилу и Ухалу[b]:

«Я самый невежественный из людей;
    я разума человеческого не имею.
Мудрости я не учился;
    нет у меня познания Святого.
Кто восходил на небо и нисходил?
    Кто ветер собрал в ладони?
Кто воду в Свой плащ завернул?
    Кто утвердил пределы земли?
Как имя Ему? И как имя Сыну Его?
    Скажи мне, если знаешь!

Всякое слово Всевышнего чисто;
    щит Он уповающим на Него.
К словам Его не прибавляй,
    иначе Он упрекнёт тебя,
    и окажешься ты лгуном.

Двух вещей я прошу у Тебя, Вечный,
    не откажи мне, пока я жив:
удали от меня пустословие и ложь,
    и не давай мне ни бедности, ни богатства,
    но хлебом насущным меня питай,
чтобы мне не пресытиться и не отвергнуть Тебя,
    сказав: „А кто такой Вечный?“,
и чтобы мне не обеднеть и красть не начать,
    бесчестя тем имя моего Бога.

10 Не клевещи на раба перед хозяином его,
    чтобы его проклятие не пало на тебя, и ты не пострадал.

11 Есть такие, что проклинают своих отцов
    и не благословляют матерей.
12 Есть такие, что в глазах своих чисты,
    хотя от грязи своей не отмыты.
13 Есть такие – о, как надменны глаза их,
    как взгляды презрительны!
14 Есть такие, чьи зубы, словно мечи,
    чьи клыки, как ножи,
чтоб пожирать бедняков с земли
    и нищих среди смертных.

15 У пиявки две дочери.
    „Дай! – кричат они. – Дай!“
Вот три вещи, что ненасытны,
    даже четыре, что никогда „довольно“ не скажут:
16         мир мёртвых,
        бесплодное чрево,
        земля, что вечно жаждет воды,
        и огонь, что „довольно!“ не скажет.

17 Глаз, глумящийся над отцом
    и презирающий послушание матери,
выдолбят вороны из долины,
    птенцы орлиные расклюют.

18 Вот три вещи, необъяснимые для меня,
    даже четыре, которых не понимаю:
19         путь орла в небесах,
        путь змеи на скале,
        путь корабля среди моря
        и путь мужчины к девушке.

20 Таков путь неверной жены:
    поела, вытерла рот и говорит:
    „Я ничего дурного не сделала“.

21 Под тремя вещами дрожит земля,
    даже четырёх она не в силах вынести:
22         раба, когда он делается царём,
        невежу, насытившегося пищей,
23         ненавистную женщину, выходящую замуж,
        и служанку, занявшую место хозяйки.

24 Четверо малы на земле,
    но мудрее мудрецов:
25         муравьи – народец не сильный,
        а делают летом запасы;
26         даманы[c] – народец не крепкий,
        а жилища делают в скалах;
27         саранча – нет у ней царя,
        но вся выступает строем;
28         ящерка – её можно схватить рукой,
        но она[d] бывает даже в царских дворцах.

29 Вот трое, чей шаг величав,
    даже четверо, чья величава поступь:
30         лев, могучий среди зверей, что ни перед кем с пути не свернёт,
31         петух перед курами,[e]
        козёл впереди стада
        и царь во главе своего войска.

32 Если ты был так глуп, что занёсся,
    или если задумывал зло, –
    рукою уста закрой!
33 Ведь если взбивать молоко, получится масло,
    если ударить по носу, польётся кровь,
    а если гнев разжечь, вспыхнет вражда».

Notas al pie

  1. 30:1 Массаит   – т. е. потомок Массы, сына Исмаила (см. Нач. 25:14). Но это слово можно перевести и как «изречение». То же в 31:1.
  2. 30:1 Или: «…сказал: „Я устал, Всевышний! Я устал, Всевышний! Я изнемог!“»
  3. 30:26 Даман   – млекопитающее размером с кролика, внешне напоминающее грызунов. Обитает, преимущественно, в горных районах.
  4. 30:28 Или: «паук… но он».
  5. 30:31 Или: «боевой конь в упряжи».