Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 24

1Vær ikke misundelig på onde mennesker,
    stræb ikke efter at være sammen med dem.
De har ondt i sinde
    og taler altid om ugerninger.

Det kræver indsigt at etablere et hjem
    og visdom at bygge det op.
Fyld rummene med kundskab
    som kostbare og smukke skatte.

En kriger, der også ejer visdom, er stærk,
    klogskab er en fordel i kampen,
for der skal lægges planer, før man går i krig.
    Jo flere rådgivere, jo større chance for at vinde.

Visdom ligger uden for tåbernes rækkevidde,
    de har intet at sige, når en sag skal afgøres.

Den, som altid planlægger ondt,
    bliver kendt som en lumsk person.
Tåbens ondskabsfulde tanker er synd,
    den arrogante får et dårligt ry.

10 Hvis du svigter under pres,
    viser det, at du mangler styrke.

11 Red dem, der er på vej til døden,
    frels dem, inden det er for sent.
12 Sig ikke, at du intet vidste om det,
    for Gud kender dine tanker.
Han, som vogter din sjæl, ved det hele
    og han gengælder enhver efter deres gerninger.

13 Spis honning, min søn, for det er godt,
    det smager så herligt og sødt.
14         Visdom er honning for sjælen.
Får du visdom, er der håb for din fremtid,
    et håb, der ikke vil skuffe dig.

15 Lig ikke på lur for at angribe retskafne mennesker,
    forbryd dig ikke ved at ødelægge deres hjem.
16 Den gudfrygtige rejser sig igen, når han er faldet,
    men den gudløse bliver liggende, hvor han blev fældet.
17 Glæd dig ikke, når Herren straffer dine fjender,
    vær ikke skadefro, når de får problemer,
18 for det bryder Herren sig ikke om,
    og måske standser han så sin straf.

19 Lad være at ærgre dig over de ondes fremgang,
    misund dem ikke, når det går dem godt,
20 for de har hverken fremtid eller håb,
    pludselig dør de, og det er forbi med dem.

21 Min søn, vis ærefrygt for Herren og for kongen,
    og hold dig væk fra dem, der gør oprør,
22 for pludselig kommer straffen over dem,
    og hverken Guds eller kongens straf er til at spøge med.

Flere vise ordsprog

23 Følgende ordsprog er forfattet af forskellige vise mænd:

Partiskhed hos en dommer er forfærdelig.
24 Hvis han frikender den skyldige,
    bliver han forbandet og set ned på.
25 Men hvis han dømmer retfærdigt,
    bliver han æret og set op til.

26 Et ærligt svar er tegn på sandt venskab.

27 Du må have økonomien i orden,
    før du tænker på at stifte familie.

28 Lad være at anklage nogen uden grund,
    kom ikke med en falsk forklaring i retten.
29 Tænk ikke: „Nu skal han få betalt!
    Han har selv været ude om det!”

30 Jeg kom forbi en doven mands mark,
    og en vingård, der tilhørte en tåbe,
31 der var tidsler og ukrudt overalt,
    og muren var styrtet sammen.
32 Jeg så det, tænkte over det,
    og tog ved lære deraf:
33 „Bare en lille en på øjet,
    bare lidt mere søvn,
        en lille lur med foldede hænder.”
34 Mens du har travlt med at hvile dig,
    bliver du overlistet af fattigdom.

New International Version - UK

Proverbs 24

Saying 20

1Do not envy the wicked,
    do not desire their company;
for their hearts plot violence,
    and their lips talk about making trouble.

Saying 21

By wisdom a house is built,
    and through understanding it is established;
through knowledge its rooms are filled
    with rare and beautiful treasures.

Saying 22

The wise prevail through great power,
    and those who have knowledge muster their strength.
Surely you need guidance to wage war,
    and victory is won through many advisors.

Saying 23

Wisdom is too high for fools;
    in the assembly at the gate they must not open their mouths.

Saying 24

Whoever plots evil
    will be known as a schemer.
The schemes of folly are sin,
    and people detest a mocker.

Saying 25

10 If you falter in a time of trouble,
    how small is your strength!
11 Rescue those being led away to death;
    hold back those staggering towards slaughter.
12 If you say, ‘But we knew nothing about this,’
    does not he who weighs the heart perceive it?
Does not he who guards your life know it?
    Will he not repay everyone according to what they have done?

Saying 26

13 Eat honey, my son, for it is good;
    honey from the comb is sweet to your taste.
14 Know also that wisdom is like honey for you:
    if you find it, there is a future hope for you,
    and your hope will not be cut off.

Saying 27

15 Do not lurk like a thief near the house of the righteous,
    do not plunder their dwelling-place;
16 for though the righteous fall seven times, they rise again,
    but the wicked stumble when calamity strikes.

Saying 28

17 Do not gloat when your enemy falls;
    when they stumble, do not let your heart rejoice,
18 or the Lord will see and disapprove
    and turn his wrath away from them.

Saying 29

19 Do not fret because of evildoers
    or be envious of the wicked,
20 for the evildoer has no future hope,
    and the lamp of the wicked will be snuffed out.

Saying 30

21 Fear the Lord and the king, my son,
    and do not join with rebellious officials,
22 for those two will send sudden destruction on them,
    and who knows what calamities they can bring?

Further sayings of the wise

23 These also are sayings of the wise:

To show partiality in judging is not good:
24 whoever says to the guilty, ‘You are innocent,’
    will be cursed by peoples and denounced by nations.
25 But it will go well with those who convict the guilty,
    and rich blessing will come on them.

26 An honest answer
    is like a kiss on the lips.

27 Put your outdoor work in order
    and get your fields ready;
    after that, build your house.

28 Do not testify against your neighbour without cause –
    would you use your lips to mislead?
29 Do not say, ‘I’ll do to them as they have done to me;
    I’ll pay them back for what they did.’

30 I went past the field of a sluggard,
    past the vineyard of someone who has no sense;
31 thorns had come up everywhere,
    the ground was covered with weeds,
    and the stone wall was in ruins.
32 I applied my heart to what I observed
    and learned a lesson from what I saw:
33 a little sleep, a little slumber,
    a little folding of the hands to rest –
34 and poverty will come on you like a thief
    and scarcity like an armed man.