Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 2

Fordelene ved at søge visdom

1Hvis du tror på, hvad jeg siger, min søn,
    og tager imod min vejledning,
hvis du adlyder visdommens ord
    og ærligt søger at få indsigt,
hvis du tørster efter kundskab
    og længes efter viden,
søger efter visdom som efter sølv,
    graver efter den, som var den guld,
så vil du få ærefrygt for Gud
    og bedre kunne forstå, hvem han er.

For den sande visdom kommer fra Herren,
    hos ham får man kundskab og indsigt.
Han giver gode råd til de oprigtige
    og beskytter dem, der lever ret.
Han våger over de retsindiges vej
    og tager de trofaste under sine vinger.
Hvis du lytter til ham, vil du forstå,
    hvad der er godt og rigtigt.

10 Den visdom og kundskab, du får,
    vil tilfredsstille dit hjertes længsel.
11 Dømmekraft vil hjælpe og beskytte dig,
    omtanke vil bevare dig fra at fare vild
12 og værne dig mod onde mennesker,
    folk, der altid lyver og bedrager,
13 dem, der nægter at følge Guds vej
    og sniger sig frem i mørket.
14 De glæder sig over ondskaben,
    fryder sig over forfærdelige ting.
15 De er uærlige i alt, hvad de gør,
    løgnagtige i alt, hvad de foretager sig.

16 Visdom redder dig fra en andens utro hustru,
    fra en løsagtig kvindes forførende ord,
17 en kvinde, som svigter sit troskabsløfte
    og forlader sin ungdoms elskede.
18 At gå ind i hendes hus er at gå døden i møde,
    vejen fører direkte ned i dødsrigets mørke.
19 Ingen, som besøger hende, vender tilbage,
    de har fjernet sig fra vejen til livet.

20 Derfor bør du følge de rette stier
    og holde dig til Guds vej.
21 De, der gør det rette, bliver boende i landet,
    de retsindige bliver ikke jaget bort.
22 Men de gudløse bliver fjernet fra landet,
    de troløse rykkes op med rode.

New International Reader's Version

Proverbs 2

Good Things Come From Wisdom

1My son, accept my words.
    Store up my commands inside you.
Let your ears listen to wisdom.
    Apply your heart to understanding.
Call out for the ability to be wise.
    Cry out for understanding.
Look for it as you would look for silver.
    Search for it as you would search for hidden treasure.
Then you will understand how to have respect for the Lord.
    You will find out how to know God.
The Lord gives wisdom.
    Knowledge and understanding come from his mouth.
He stores up success for honest people.
    He is like a shield to those who live without blame.
He guards the path of those who are honest.
    He watches over the way of his faithful ones.

You will understand what is right and honest and fair.
    You will understand the right way to live.
10 Your heart will become wise.
    Your mind will delight in knowledge.
11 Good sense will keep you safe.
    Understanding will guard you.

12 Wisdom will save you from the ways of evil men.
    It will save you from men who twist their words.
13 Men like that have left the straight paths
    to walk in dark ways.
14 They take delight in doing what is wrong.
    They take joy in twisting everything around.
15 Their paths are crooked.
    Their ways are not straight.

16 Wisdom will save you from a woman who commits adultery.
    It will save you from a sinful woman and her tempting words.
17 She has left the man she married when she was young.
    She has broken the promise she made in front of God.
18 Surely her house leads down to death.
    Her paths lead to the spirits of the dead.
19 No one who goes to her comes back
    or reaches the paths of life.

20 You will walk in the ways of good people.
    You will follow the paths of those who do right.
21 Honest people will live in the land.
    Those who are without blame will remain in it.
22 But sinners will be cut off from the land.
    Those who aren’t faithful will be torn away from it.