Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 17

1Bedre at spise tørt brød i fred
    end festmad i splid og spektakel.
En klog slave får autoritet over sin herres uvorne unger,
    og han får del i arven, som var han en søn af familien.
En smeltning kan afgøre kvaliteten af sølv eller guld,
    men kun Herren kender et menneskes hjerte.
En ballademager tiltrækkes af destruktive planer,
    og en løgner lytter gerne til svig og bedrag.
At foragte de fattige er at håne deres Skaber,
    den, der er skadefro, vil selv komme i ulykke.
Bedsteforældre er stolte af deres børnebørn,
    ligesom børn er stolte af deres forældre.
En tåbe bør holde sig fra store ord,
    og den ædle bør holde sig fra løgn.
Bestikkelse virker som en trylleformular,
    for den kan åbne et utal af døre.
Den, der bærer over med en forurettelse, skaber gode relationer,
    men at hænge sig i andres fejl kan skille selv de bedste venner.
10 En fornuftig person lærer mere af en enkelt irettesættelse,
    end en tåbe lærer af 100 afstraffelser.
11 Onde mennesker er altid i oprør,
    men de vil få en velfortjent straf.
12 Hellere møde en bjørn, hvis unger er taget fra den,
    end en tåbe, der slår om sig med tåbeligheder.
13 Den, der gengælder godt med ondt,
    vil blive forfulgt af uheld.
14 At indlede et skænderi er som at åbne for en sluse,
    du må hellere få lukket igen, før der bliver rigtig krig.
15 At dømme en uskyldig og frikende en skyldig,
    begge dele vækker afsky hos Herren.
16 Hvad skal en tåbe bruge penge til?
    Kan man købe visdom, når man er uden forstand?
17 En ven er altid en ven,
    og slægtninge har man som en hjælp i nøden.
18 Det er dumt at stå inde for en fremmed mands lån
    og stille garanti for en andens gæld.
19 De, der elsker at skændes, skaber altid problemer,
    de overvurderer sig selv, og det ender galt.
20 Den, der har falske motiver, klarer sig skidt,
    og den, der lever i bedrag, falder med et brag.
21 Et tåbeligt barn giver sine forældre sorg,
    en oprørsk unge giver ingen glæde.
22 Et glad hjerte giver en sund krop,
    nedtrykthed dræner ens livsmod.
23 Onde mennesker tager imod bestikkelse
    og kæmper imod al retfærdighed.
24 Den fornuftige har visdom for øje,
    men tåbens blik fortaber sig i det fjerne.
25 Et tåbeligt barn bringer sin far sorg
    og gør sin mor skuffet og bitter.
26 Det er forkert, at give de uskyldige bøder
    og straffe de mennesker, som er ærlige.
27 Den kloge overvejer nøje sine ord,
    den forstandige holder hovedet koldt.
28 En tåbe, der tier, kan gå for at være fornuftig,
    den, der holder sin mund, betragtes som forstandig.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 17

1Mai bine o coajă de pâine uscată, mâncată în pace şi în linişte,
    decât o casă plină de petreceri[a] şi cu ceartă.

Un sclav înţelept va domni peste un fiu care aduce ruşine
    şi va avea parte de moştenire ca unul din fraţi.

Creuzetul este pentru argint şi cuptorul pentru aur,
    dar Cel Ce testează inima este Domnul.

Cel ce face răul ascultă de buzele înşelătoare
    şi cel mincinos dă atenţie limbii răutăcioase.

Cine îl batjocoreşte pe sărac Îl dispreţuieşte pe Creatorul lui;
    cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.

Nepoţii sunt cununa bătrânilor,
    iar părinţii sunt slava copiilor lor.

Cuvintele alese nu se potrivesc celui nebun,
    cu atât mai puţin buzele mincinoase pentru un nobil.

Mita este o piatră preţioasă în ochii celui ce o oferă;
    orice face, el reuşeşte.

Cine acoperă o jignire caută dragostea,
    dar cine o aminteşte mereu dezbină pe cei mai buni prieteni.

10 O mustrare pătrunde mai mult pe cel priceput
    decât o sută de lovituri pe cel prost.

11 Cel rău este înclinat doar spre revoltă;
    un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.

12 Mai bine să întâlneşti o ursoaică prădată de puii ei,
    decât un prost în nesăbuinţa lui.

13 Dacă un om întoarce rău pentru bine,
    nici răul nu-i va părăsi casa.

14 Începutul unei certe este ca ruperea unui stăvilar de apă;
    de aceea, opreşte cearta înainte de a se înteţi!

15 Cel ce îndreptăţeşte pe cel rău şi cel ce condamnă pe cel drept
    sunt amândoi o urâciune înaintea Domnului.

16 Ce folos au banii în mâna celui prost?
    Ca să cumpere înţelepciunea? Dar n-are minte …

17 Prietenul iubeşte oricând,
    iar fratele s-a născut să fie alături în necaz.

18 Omul nechibzuit dă garanţie
    şi girează pentru semenul său.

19 Cine iubeşte cearta iubeşte păcatul;
    cine construieşte o poartă înaltă îşi atrage distrugerea.

20 Cel cu inima necinstită nu are parte de bine
    şi cel cu limba înşelătoare cade în necaz.

21 Cine naşte un prost va avea întristare
    şi tatăl unui nebun nu va avea bucurie.

22 O inimă veselă este un bun leac,
    dar un duh mâhnit usucă oasele.

23 Cel rău acceptă mita pe ascuns,
    ca să corupă căile dreptăţii.

24 Înţelepciunea este înaintea omului priceput,
    dar ochii prostului o caută la capătul pământului.

25 Un fiu prost aduce întristare tatălui său
    şi amărăciune celei ce l-a născut.

26 Nu este bine să pedepseşti pe cel nevinovat,
    nici să loveşti pe cei nobili din cauza integrităţii lor.

27 Un om înzestrat cu ştiinţă îşi înfrânează cuvintele
    şi cel înţelept are un duh calm.[b]

28 Chiar şi un prost este considerat înţelept dacă tace
    şi priceput dacă-şi ţine gura.

Notas al pie

  1. Proverbe 17:1 TM: jertfe
  2. Proverbe 17:27 Sau: Cine îşi înfrânează cuvintele este un om înzestrat cu ştiinţă / şi cine are un duh calm este un om înţelept