Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 12

1Den, der elsker at blive vejledt, er klog,
    det er tåbeligt at hade irettesættelse.
Den gode bliver accepteret af Gud,
    den, der har onde bagtanker, bliver dømt.
Den onde lider altid af rodløshed,
    den gudfrygtiges rødder stikker dybt.
En dygtig kone er sin mands glæde og stolthed,
    en dårlig kone tager livsmodet fra ham.
Den gudfrygtige udtænker gode planer,
    den gudløse udklækker løgn.
Onde menneskers anklager bringer død med sig,
    den retskafne reddes af sine kloge ord.
De gudløse går til grunde, og deres slægt ophører,
    de gudfrygtiges slægt skal bestå.
Man beundrer et klogt menneske,
    men foragter en fordærvet tankegang.
Bedre at være beskeden, når man er velhavende,
    end at være overlegen, når man intet ejer.
10 Den retskafne har omsorg endog for sine dyr,
    den onde er selv i bedste fald grusom.
11 Den, der arbejder støt og trofast, har ressourcer nok,
    den, der kun bygger luftkasteller, mangler sund fornuft.
12 De onde misunder hinandens bytte,
    den retskafne nyder frugten af sit arbejde.
13 Den uærlige fanges i et spind af løgne,
    den ærlige undgår den slags problemer.
14 Fornuftig tale fører gode ting med sig,
    et godt stykke arbejde resulterer i belønning.
15 Den kloge tager gerne imod kritik,
    en tåbe klapper sig selv på skulderen.
16 En fornuftig person tager en fornærmelse i stiv arm,
    en tåbe taber hovedet med det samme.
17 Et ærligt menneske fortæller sandheden,
    den upålidelige fylder alle med løgn.
18 Skarpe ord skærer som en kniv i hjertet,
    kloge ord bringer lægedom til sjælen.
19 Ærlighed består tidens prøve,
    løgn og bedrag afsløres hurtigt.
20 De, der planlægger ondt, er fulde af bedrag,
    de, der stifter fred, bliver fyldt med glæde.
21 De retskafne rammes ikke af noget ondt,
    de ondsindede har masser af problemer.
22 Herren afskyr dem, der lyver,
    men glæder sig over dem, man kan stole på.
23 Den kloge praler ikke med sin viden,
    en tåbe udbasunerer sin dumhed.
24 Den, der arbejder trofast og godt, bliver en leder,
    den dovne er i lommen på andre.
25 Bekymring og ængstelse gør én nedtrykt,
    et opmuntrende ord gør glad.
26 De retskafne vælger deres venner med omhu,
    de gudløses adfærd leder dem på afveje.
27 Den dovne ender med at sulte,
    den flittige samler sig ressourcer.
28 Den gudfrygtiges vej fører til et godt liv,
    den gudløses vej fører til død.

Japanese Living Bible

箴言 知恵の泉 12

1人の言うことを聞く気がある人は、
知識を得ることができます。
叱責に耳をふさぐ者は愚か者です。
主は正しい人を祝福し、悪人を罰します。
悪いことをして成功する者はいません。
成功するのは正しい人だけです。
良い妻は夫の誇り。
悪い妻は夫に肩身のせまい思いをさせ、
事ごとに足を引っ張ります。
正しい人の考えは正直一筋ですが、
悪人はうそと偽りでこり固まっています。
悪人は人を責め、神を恐れる人は人をかばいます。
悪人の家は必ず滅び、
正しい人の家は最後まで存続します。
見識のある人は、だれからも称賛され、
ひねくれ者はみんなに軽蔑されます。
高慢で働きもせず、食べるにも事欠くより、
目立たない仕事でもまじめに働き、
食にありつくほうがまさっています。
10 正しい人は自分の家畜にまで細かく気を配ります。
しかし神を恐れない人は、
うわべは親切そうでも思いやりがありません。
11 こつこつ働けば生活は楽になります。
怠けて遊んでいるのは愚か者だけです。
12 曲がった者は仲間の分け前まで欲しがり、
正しい人は自分の物をなげうってでも人を助けます。
13 うそをつくとあとで苦しみますが、
正直者にはそんな心配はありません。
14 ほんとうのことを言う人も、
こつこつ働く人も必ず報われます。
15 愚か者は忠告を無視し、
知恵ある人は人のことばに耳を傾けます。
16 愚か者はすぐ怒り、
知恵ある人は侮辱されても冷静です。
17 正しい人かどうかは正直さでわかり、
不誠実な人はうそと欺きでわかります。
18 批評好きは人を傷つけますが、
知恵ある人のことばは慰め、いやします。
19 真実はいつまでも変わらず、
うそで塗り固めたものはすぐにはがれ落ちます。
20 悪いことを企む者は、
人をだますことで頭がいっぱいです。
しかし、良いことをする人は、
いつも喜びに満たされています。
21 正しい人はどんな災いにも会わず、
悪者には苦しみがつきまといます。
22 主は約束を守る人を愛しますが、
約束を破る人はきらいです。
23 知恵ある人は知っていても黙っていますが、
愚か者は言いふらして、愚かさをさらけ出します。
24 勤勉な人は指導者になり、
怠け者はいつまでたっても成功しません。
25 どんなに沈んでいる人も、
励ましのひと言で心が軽くなります。
26 正しい人は友の助言を求めますが、
悪者は軽率に突き進んで失敗します。
27 無精者は、捕らえた獲物を料理するのも面倒がります。
しかし勤勉な人は、見つけた物は少しもむだにせず、
うまく利用します。
28 神を信じる人はいのちの道を歩いているので、
死を恐れることがありません。