Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 11

1Herren afskyr overlagt bedrag,
    men glæder sig over oprigtig ærlighed.
Hovmod fører til fald,
    ydmyghed fører til visdom.
Retskafnes ærlighed fører til fremgang,
    de onde ødelægges af deres uærlighed.
Rigdom gavner intet på dommens dag,
    retskaffen levevis redder fra døden.
De godes retskaffenhed jævner vejen for dem,
    de onde rammes af deres egen ondskab.
De godes retsindighed bliver deres redning,
    de svigefulde snubler i deres griskhed.
Når de gudløse dør, dør alle deres forhåbninger,
    for alt, hvad de levede for, bliver til intet.
De gudfrygtige reddes ud af faren,
    de gudløse fanges i snaren.
Gudløses falske anklager bringer ødelæggelse,
    retskafne reddes ved deres visdom.
10 Når retskafne har fremgang, er der fest i byen,
    når onde bliver straffet, er der megen glæde.
11 De gudfrygtiges bønner får byen til at blomstre,
    de gudløses intriger lægger den i ruiner.
12 Den, der håner sin næste, er uden forstand,
    den kloge har lært at holde mund.
13 Den, der løber med sladder, snakker over sig,
    den trofaste kan holde på en hemmelighed.
14 Mangel på ledelse fører til lovløshed,
    vise rådgivere bringer redning.
15 Det er farligt at kautionere for en fremmed,
    den, der afslår at gøre det, undgår problemer.
16 En venlig kvinde vinder respekt,
    nådesløse mænd vinder kun rigdom.
17 Venlighed er sundt for sjælen,
    ubarmhjertighed ødelægger kroppen.
18 De ondes udbytte er kun blændværk,
    de retskafne får den sande belønning.
19 At holde fast ved retskaffenhed fører til livet,
    at elske ondskab styrter en i døden.
20 Herren afskyr folk med falske hjerter,
    men han glæder sig over ædle motiver.
21 De onde slipper bestemt ikke for straf,
    men de gudfrygtige går fri.
22 Som en guldring i en grisetryne
    er en smuk kvinde uden taktfølelse.
23 De gudfrygtige ønsker det, som er godt,
    de gudløse kan kun vente vrede og straf.
24 Den gavmilde øger sin rigdom,
    gnieren øger kun sin fattigdom.
25 Den, der giver til andre, får mere igen,
    den, der afhjælper nød, bliver selv hjulpet.
26 De, der nægter at hjælpe, bliver mødt med vrede,
    de, der deler med andre, bliver hyldet af folk.
27 Den, der søger efter det gode, finder velvilje,
    den, der leder efter problemer, finder dem også.
28 Den, der stoler på rigdom, visner som efterårets blade,
    den, der stoler på Gud, grønnes som forårets løv.
29 Den, der bringer sin familie i ulykke, mister sin arv,
    tåben ender som tjener for den kloge.
30 Den retskafne er som et livets træ,
    den vise redder manges liv.
31 Hvis retskafne mennesker får løn som forskyldt,
    hvordan skal det så gå de ugudelige syndere?

New International Version

Proverbs 11

1The Lord detests dishonest scales,
    but accurate weights find favor with him.

When pride comes, then comes disgrace,
    but with humility comes wisdom.

The integrity of the upright guides them,
    but the unfaithful are destroyed by their duplicity.

Wealth is worthless in the day of wrath,
    but righteousness delivers from death.

The righteousness of the blameless makes their paths straight,
    but the wicked are brought down by their own wickedness.

The righteousness of the upright delivers them,
    but the unfaithful are trapped by evil desires.

Hopes placed in mortals die with them;
    all the promise of[a] their power comes to nothing.

The righteous person is rescued from trouble,
    and it falls on the wicked instead.

With their mouths the godless destroy their neighbors,
    but through knowledge the righteous escape.

10 When the righteous prosper, the city rejoices;
    when the wicked perish, there are shouts of joy.

11 Through the blessing of the upright a city is exalted,
    but by the mouth of the wicked it is destroyed.

12 Whoever derides their neighbor has no sense,
    but the one who has understanding holds their tongue.

13 A gossip betrays a confidence,
    but a trustworthy person keeps a secret.

14 For lack of guidance a nation falls,
    but victory is won through many advisers.

15 Whoever puts up security for a stranger will surely suffer,
    but whoever refuses to shake hands in pledge is safe.

16 A kindhearted woman gains honor,
    but ruthless men gain only wealth.

17 Those who are kind benefit themselves,
    but the cruel bring ruin on themselves.

18 A wicked person earns deceptive wages,
    but the one who sows righteousness reaps a sure reward.

19 Truly the righteous attain life,
    but whoever pursues evil finds death.

20 The Lord detests those whose hearts are perverse,
    but he delights in those whose ways are blameless.

21 Be sure of this: The wicked will not go unpunished,
    but those who are righteous will go free.

22 Like a gold ring in a pig’s snout
    is a beautiful woman who shows no discretion.

23 The desire of the righteous ends only in good,
    but the hope of the wicked only in wrath.

24 One person gives freely, yet gains even more;
    another withholds unduly, but comes to poverty.

25 A generous person will prosper;
    whoever refreshes others will be refreshed.

26 People curse the one who hoards grain,
    but they pray God’s blessing on the one who is willing to sell.

27 Whoever seeks good finds favor,
    but evil comes to one who searches for it.

28 Those who trust in their riches will fall,
    but the righteous will thrive like a green leaf.

29 Whoever brings ruin on their family will inherit only wind,
    and the fool will be servant to the wise.

30 The fruit of the righteous is a tree of life,
    and the one who is wise saves lives.

31 If the righteous receive their due on earth,
    how much more the ungodly and the sinner!

Notas al pie

  1. Proverbs 11:7 Two Hebrew manuscripts; most Hebrew manuscripts, Vulgate, Syriac and Targum When the wicked die, their hope perishes; / all they expected from