Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 1

Værdien af ordsprog

1Det følgende er ordsprog af Davids søn og Israels konge, Salomon. Formålet med ordsprogene er at vejlede folk og give dem visdom, at hjælpe dem til at skelne mellem rigtigt og forkert. De skal hjælpe folk til at handle klogt, ærligt og ret. De skal give de uerfarne kundskab og de unge indsigt og dømmekraft. Selv de erfarne kan lære noget, og de fornuftige kan blive vejledt. De kan lære at meditere over betydningen af ordsprog og billedtale samt de vises ordspil og gåder. Gudsfrygt fører til visdom. Kun en tåbe foragter visdom og vejledning.

En fars formaninger

Hør efter din fars formaning, min søn,
    og husk på din mors belæring.
Værdsæt deres velmente vejledning
    som et fornemt trofæ, et dyrebart smykke.

10 Giv ikke efter, min søn, men sig nej,
    når dårlige venner vil lokke dig på afveje.
11 Måske siger de: „Kom, lad os finde et offer,
    lægge os på lur og dræbe de uskyldige.
12 Før de aner uråd, er de allerede døde,
    selv de stærke klarer sig ikke imod os.
13 Derefter plyndrer vi dem og bliver rige,
    tænk på alle de ting, vi kan købe!
14 Kom nu! Du skal nok få din andel.
    Vi deler naturligvis byttet imellem os!”

15 Gå ikke med dem, min søn!
    Hold dig langt væk fra den slags venner.
16 De er kun ude på at røve og plyndre
    og viger ikke tilbage for mord.
17 Hvis en fugl ser en fælde blive sat op,
    holder den sig væk og går ikke i den.
18 Men sådanne venner er ikke så kloge.
    De sætter en fælde, men falder selv i den.
19 De, der røver fra andre,
    berøver sig selv et godt liv.

Visdommen kalder

20 Visdommen råber til folk på gaden,
    står på torvet og taler til dem,
21 kalder på skaren, som haster forbi,
    opsøger byens øverste ledere.
22 „I mennesker uden forstand!” råber den,
    „Hvor længe vil I forblive i uvidenhed?
Hvor længe vil spotterne blive ved med at spotte?
    Hvor længe vil tåberne nægte at blive vejledt?
23 Gid I ville lytte til min vejledning.
    Så ville jeg dele mine tanker med jer
    og øse ud af min visdom til jer.
24 Men I ville ikke høre, når jeg kaldte på jer,
    I afviste min udrakte, hjælpende hånd.
25 I forkastede alle mine gode råd,
    lyttede ikke til mine formaninger.
26 Derfor vil jeg le, når ulykken rammer jer,
    håne jer, når I gribes af rædsel,
27 når I rammes som af et lyn fra en klar himmel,
    når jeres mareridt bliver til virkelighed,
    når angst og nød truer med at knuse jer.
28 Da vil I råbe om hjælp, men ikke få svar.
    I vil søge efter mig, men ikke finde mig.
29 I forkastede jo kundskaben
    og nægtede at vise Herren respekt.
30 I var ligeglade med de råd, jeg gav jer,
    I valgte at ignorere min vejledning.
31 Derfor må I nu bide i det sure æble,
    til I får kvalme af jeres egen dumhed.
32 Stædig egenrådighed bliver jeres død,
    naiv sorgløshed fører jer i ulykke.
33 Men de, der lytter til mig, skal leve i tryghed,
    de skal bo i fred og uden frygt.”

New Living Translation

Proverbs 1

The Purpose of Proverbs

1These are the proverbs of Solomon, David’s son, king of Israel.

Their purpose is to teach people wisdom and discipline,
    to help them understand the insights of the wise.
Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives,
    to help them do what is right, just, and fair.
These proverbs will give insight to the simple,
    knowledge and discernment to the young.

Let the wise listen to these proverbs and become even wiser.
    Let those with understanding receive guidance
by exploring the meaning in these proverbs and parables,
    the words of the wise and their riddles.

Fear of the Lord is the foundation of true knowledge,
    but fools despise wisdom and discipline.

A Father’s Exhortation: Acquire Wisdom

My child,[a] listen when your father corrects you.
    Don’t neglect your mother’s instruction.
What you learn from them will crown you with grace
    and be a chain of honor around your neck.

10 My child, if sinners entice you,
    turn your back on them!
11 They may say, “Come and join us.
    Let’s hide and kill someone!
    Just for fun, let’s ambush the innocent!
12 Let’s swallow them alive, like the grave[b];
    let’s swallow them whole, like those who go down to the pit of death.
13 Think of the great things we’ll get!
    We’ll fill our houses with all the stuff we take.
14 Come, throw in your lot with us;
    we’ll all share the loot.”

15 My child, don’t go along with them!
    Stay far away from their paths.
16 They rush to commit evil deeds.
    They hurry to commit murder.
17 If a bird sees a trap being set,
    it knows to stay away.
18 But these people set an ambush for themselves;
    they are trying to get themselves killed.
19 Such is the fate of all who are greedy for money;
    it robs them of life.

Wisdom Shouts in the Streets

20 Wisdom shouts in the streets.
    She cries out in the public square.
21 She calls to the crowds along the main street,
    to those gathered in front of the city gate:
22 “How long, you simpletons,
    will you insist on being simpleminded?
How long will you mockers relish your mocking?
    How long will you fools hate knowledge?
23 Come and listen to my counsel.
I’ll share my heart with you
    and make you wise.

24 “I called you so often, but you wouldn’t come.
    I reached out to you, but you paid no attention.
25 You ignored my advice
    and rejected the correction I offered.
26 So I will laugh when you are in trouble!
    I will mock you when disaster overtakes you—
27 when calamity overtakes you like a storm,
    when disaster engulfs you like a cyclone,
    and anguish and distress overwhelm you.

28 “When they cry for help, I will not answer.
    Though they anxiously search for me, they will not find me.
29 For they hated knowledge
    and chose not to fear the Lord.
30 They rejected my advice
    and paid no attention when I corrected them.
31 Therefore, they must eat the bitter fruit of living their own way,
    choking on their own schemes.
32 For simpletons turn away from me—to death.
    Fools are destroyed by their own complacency.
33 But all who listen to me will live in peace,
    untroubled by fear of harm.”

Notas al pie

  1. 1:8 Hebrew My son; also in 1:10, 15.
  2. 1:12 Hebrew like Sheol.