Bibelen på hverdagsdansk

Nehemias 5

Nehemias taler de fattiges sag

1Kort efter begyndte nogle mænd og deres koner at klage over, at deres rige landsmænd udnyttede dem. Nogle sagde: „Vi har ingen penge, så vi må give vores børn i pant for at få mad.” Andre sagde: „Vi har pantsat vores marker, vingårde og huse for at kunne købe korn under hungersnøden.” Andre igen sagde: „Vi har måttet belåne vores marker og vingårde for at kunne betale skat til kongen.”

„Hører vi ikke til samme folk?” protesterede de. „Er vores børn ikke lige så gode som deres? Det er uretfærdigt, at vi skal sælge vores børn som slaver for at kunne overleve. Vi har allerede solgt flere af vores døtre, og vi har ingen mulighed for at købe dem fri, for vores marker og vingårde tilhører pantelånerne.”

Da jeg hørte det, blev jeg vred, og efter at have tænkt over sagen sagde jeg til de rige og fornemme: „Det er forkert af jer at tage pant og renter af jeres landsmænd, når I låner dem penge.” Så sammenkaldte jeg til et folkemøde og henvendte mig til de rige: „Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at frikøbe vores landsmænd, der levede som slaver hos et fremmed folk,” sagde jeg. „Men nu gør I jeres egne landsmænd til slaver! Hvor mange gange skal vi købe dem fri?” Der var dødstille. Ingen vidste, hvad de skulle svare. Så fortsatte jeg: „I kan ikke være bekendt at opføre jer på den måde! Har I slet ingen ærefrygt for Gud? Er det ikke nok, at vi har fjender, der udefra prøver at komme os til livs? 10 Jeg og mine folk har også lånt vores nødstedte landsmænd penge og korn, men uden at kræve renter. Hold op med at tage pant og renter. 11 Giv dem deres marker, vingårde, olivenlunde og huse tilbage og refunder dem, hvad I har taget i renter i form af penge, korn, vin og olie.”

12 „Vi vil gøre, som du siger,” svarede de. „Vi giver dem deres ejendom tilbage og holder op med at kræve renter.” I præsternes påhør fik jeg dem så til at sværge på, at de ville gøre, som de havde sagt. 13 Og mens jeg rystede min kappefold sagde jeg: „De som ikke holder, hvad de har lovet, vil Gud ryste ud fra deres hus og hjem.” „Amen!” råbte hele forsamlingen og takkede Gud. Så gik de i gang med at gøre deres ord til handling.

14 I den forbindelse skal det nævnes, at i alle de 12 år, jeg var guvernør over Juda—fra kong Artaxerxesʼ 20. til hans 32. regeringsår—modtog hverken jeg selv eller mine embedsmænd nogen løn eller andre ydelser fra Israels folk. 15 Denne praksis stod i skærende kontrast til, hvad folket var vant til fra de tidligere guvernører, der havde udnyttet dem ved at kræve mad og vin foruden 40 sølvstykker om dagen. Desuden plejede embedsmændene også at udnytte folket. Men fordi jeg ønskede at adlyde Gud, brød jeg med den praksis. 16 I stedet koncentrerede jeg mig om arbejdet på muren og nægtede at skaffe mig fast ejendom. Og alle mine embedsmænd tog del i arbejdet på lige fod med andre. 17 Jeg forsørgede ellers 150 judæiske embedsmænd foruden fremmede, der kom på besøg. 18 Det daglige forbrug udgjorde en okse, seks førsteklasses får og et stort antal fjerkræ. Desuden købte jeg hver tiende dag en ny forsyning vin. Alligevel undlod jeg at afkræve folket den skat, jeg havde krav på, for de havde det svært nok i forvejen.

19 Min Gud, glem ikke, hvad jeg har gjort for dit folk, men velsign mig for det!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Неем 5

Прощение долгов беднякам

1В народе, среди мужчин и их жён, поднялся сильный ропот на своих братьев-иудеев. Некоторые говорили:

– Нас, наших сыновей и наших дочерей много, и чтобы кормиться и жить нам нужно зерно.

Другие говорили:

– Нам приходится закладывать свои поля, виноградники и дома, чтобы достать зерна во время голода.

А были и такие, которые говорили:

– Нам приходится занимать деньги, чтобы платить царю налог на наши поля и виноградники. Мы из той же плоти, что и наши соплеменники, и наши сыновья такие же, как у них, но нам приходится отдавать своих сыновей и дочерей в рабство. Некоторые из наших дочерей уже порабощены, но мы бессильны, потому что наши поля и виноградники принадлежат другим.

Услышав их ропот и эти жалобы, я очень рассердился. Обдумав, я обвинил знать и начальников.

Я сказал им:

– Вы берёте проценты со своих братьев!

Из-за них я созвал большое собрание и сказал:

– Всеми силами мы выкупали наших братьев-иудеев, которые были проданы язычникам. А теперь вы продаёте своих же братьев, которых нам приходится выкупать!

Они молчали, потому что им нечего было сказать.

Тогда я сказал:

– То, что вы делаете, – нехорошо. Разве вы не должны ходить в страхе нашего Бога, чтобы избежать порицания наших врагов-язычников? 10 Я, мои братья и слуги также даём в долг народу деньги и зерно. Давайте прекратим брать проценты! 11 Немедленно верните им их поля, виноградники, масличные рощи и дома, а также проценты, которые вы им назначили, – сотую часть денег, зерна, молодого вина и масла.

12 – Мы вернём это, – сказали они, – и не потребуем больше от них ничего. Мы сделаем, как ты говоришь.

Я призвал священнослужителей и заставил знать и начальников дать клятву в том, что они выполнят обещанное. 13 Ещё я вытряхнул свою одежду и сказал:

– Так пусть же Аллах вытряхнет всякого человека, который не сдержит этого обещания, из его дома и имущества. Так пусть же этот человек будет вытряхнут и опустошён!

И всё общество сказало «аминь»[a] и прославило Аллаха. И народ сделал так, как и обещал.

Неемия подаёт пример

14 Более того, с двадцатого года правления царя Артаксеркса, когда я был назначен наместником в земле иудейской, до его тридцать второго года правления – двенадцать лет (с 445 по 433 гг. до н. э.) – ни я, ни братья мои не брали довольствия, положенного наместнику. 15 Прежние наместники, которые были до меня, возложили на народ тяжкое бремя и брали у них четыреста восемьдесят граммов[b] серебра, помимо пищи и вина. Даже их слуги помыкали народом. Но я, почитая Аллаха, так не поступал. 16 Напротив, я посвятил себя работам по восстановлению стены. Все мои слуги были собраны туда для работ; мы не покупали земель.

17 Более того, за моим столом ели сто пятьдесят иудеев и начальников, не считая тех, кто приходил к нам из окрестных народов. 18 Каждый день у меня готовили одного быка, шесть отборных овец и птицу, а каждые десять дней подавали всякого рода вино в изобилии. Несмотря на это, я никогда не требовал довольствия, положенного наместнику, потому что и без этого народу приходилось тяжело.

19 Вспомни мне во благо, мой Бог, всё, что я сделал для этого народа.

Notas al pie

  1. 5:13 Аминь   – еврейское слово, которое переводится как «да, верно, воистину так» или «да будет так». Также в 8:6.
  2. 5:15 Букв.: «сорок шекелей».