Bibelen på hverdagsdansk

Nahums Bog 3:1-19

1Ak, Nineve, hvor har du udgydt meget blod.

Du har bedraget og røvet uden begrænsning.

2Jeg hører allerede smæld af piske

og raslen af vognhjul.

Hestene galoperer af sted,

og stridsvognene flyver hen over jorden.

3Jeg ser for mig rytternes glimtende sværd

og de lange, lynende spyd.

Der vil blive masser af døde,

utallige mennesker vil blive dræbt.

Der bliver endeløse dynger af lig,

så man ligefrem snubler over dem.

4Nineve forførte mange nationer

med sin fortryllende skønhed og rigdom.

De blev forblændet af byens pragt

og blev alle gjort til slaver.

5„Det er mig, der straffer dig,”

siger Herren, den Almægtige.

„Jeg flår dine fine klæder af dig,

så alle nationer får din nøgenhed at se,

din skam og din skændsel.

6Jeg vil vise dig min foragt

og dænge dig til med snavs.

Jeg stiller din skændsel til skue.”

7Enhver, som ser dig, vil lukke øjnene i væmmelse.

De erkender, at det er ude med dig.

Men ingen vil sørge over dig,

ikke én vil have medlidenhed med dig.

8Er du måske bedre end Tebes,3,8 På Hebraisk: No-Amon. Tebes var hovedstaden i Øvre Egypten, der hvor Luxor ligger i dag. Byen blev ødelagt af assyrerne i 663 f.Kr.

som lå ved Nilens bred?

Den by var omgivet af floder,

beskyttet af vand på alle sider.

9Egypten og Kush var stormagter,

allieret med Put og Libyen.

10Alligevel blev byen erobret

og dens indbyggere ført bort som krigsfanger.

Småbørn blev knust mod stenbroen.

Soldater trak lod om byens stormænd

og tog dem som slaver.

11Nineve, også du skal tømme min vredes bæger

og derefter gå i glemmebogen.

Også du vil prøve at finde beskyttelse

i et forgæves forsøg på at overleve.

12Men dine fæstninger vil være som figentræer i høsttiden.

Når man ryster dem, falder fignerne ned og bliver fortæret.

13Fæstningerne ved landets indfaldsporte brændes ned,

så fjenden har fri adgang.

Dine krigere bliver som kvinder og taber modet

ved synet af fjendens fremmarch.

14Fyld vandbeholdningerne op, før belejringen starter,

forstærk dine fæstninger.

Ælt ler og brænd masser af mursten,

så du kan forstærke dine mure.

15Men alligevel vil byen blive nedbrændt

og indbyggerne slået ihjel.

Fjendehæren vil fortære dig,

som var de en sværm af græshopper.

Du har et utal af indbyggere,

16og dine købmænd er talrige som himlens stjerner.

Men fjendehæren kommer over dig som en græshoppesværm,

den æder det hele og flyver sin vej.

17Dine hofmænd og officerer vil forsvinde

som græshopper, der søger ly for kulden i mursprækker,

men flyver deres vej, når solen kommer frem.

Ingen ved, hvor de blev af.

18Nineve, du var den ypperste by i Assyrien.

Nu ligger dine ledere døde på jorden,

alle dine embedsmænd er borte.

Dine indbyggere er spredt ud over bjergene

som får uden hyrde til at samle dem.

19Dit sår er for dybt til at læges,

du har fået et dødeligt hug.

Alle, som hører om dit fald,

vil klappe i hænderne af glæde,

for hvem har ikke hørt om din ondskab

og været offer for din grusomhed?

New International Version

Nahum 3:1-19

Woe to Nineveh

1Woe to the city of blood,

full of lies,

full of plunder,

never without victims!

2The crack of whips,

the clatter of wheels,

galloping horses

and jolting chariots!

3Charging cavalry,

flashing swords

and glittering spears!

Many casualties,

piles of dead,

bodies without number,

people stumbling over the corpses—

4all because of the wanton lust of a prostitute,

alluring, the mistress of sorceries,

who enslaved nations by her prostitution

and peoples by her witchcraft.

5“I am against you,” declares the Lord Almighty.

“I will lift your skirts over your face.

I will show the nations your nakedness

and the kingdoms your shame.

6I will pelt you with filth,

I will treat you with contempt

and make you a spectacle.

7All who see you will flee from you and say,

‘Nineveh is in ruins—who will mourn for her?’

Where can I find anyone to comfort you?”

8Are you better than Thebes,

situated on the Nile,

with water around her?

The river was her defense,

the waters her wall.

9Cush3:9 That is, the upper Nile region and Egypt were her boundless strength;

Put and Libya were among her allies.

10Yet she was taken captive

and went into exile.

Her infants were dashed to pieces

at every street corner.

Lots were cast for her nobles,

and all her great men were put in chains.

11You too will become drunk;

you will go into hiding

and seek refuge from the enemy.

12All your fortresses are like fig trees

with their first ripe fruit;

when they are shaken,

the figs fall into the mouth of the eater.

13Look at your troops—

they are all weaklings.

The gates of your land

are wide open to your enemies;

fire has consumed the bars of your gates.

14Draw water for the siege,

strengthen your defenses!

Work the clay,

tread the mortar,

repair the brickwork!

15There the fire will consume you;

the sword will cut you down—

they will devour you like a swarm of locusts.

Multiply like grasshoppers,

multiply like locusts!

16You have increased the number of your merchants

till they are more numerous than the stars in the sky,

but like locusts they strip the land

and then fly away.

17Your guards are like locusts,

your officials like swarms of locusts

that settle in the walls on a cold day—

but when the sun appears they fly away,

and no one knows where.

18King of Assyria, your shepherds3:18 That is, rulers slumber;

your nobles lie down to rest.

Your people are scattered on the mountains

with no one to gather them.

19Nothing can heal you;

your wound is fatal.

All who hear the news about you

clap their hands at your fall,

for who has not felt

your endless cruelty?