Bibelen på hverdagsdansk

Nahum 3

1Ak, Nineve, hvor har du udgydt meget blod.
    Du har bedraget og røvet uden begrænsning.

Jeg hører allerede smæld af piske
    og raslen af vognhjul.
Hestene galoperer af sted,
    og stridsvognene flyver hen over jorden.
Jeg ser for mig rytternes glimtende sværd
    og de lange, lynende spyd.
Der vil blive masser af døde,
    utallige mennesker vil blive dræbt.
Der bliver endeløse dynger af lig,
    så man ligefrem snubler over dem.
Nineve forførte mange nationer
    med sin fortryllende skønhed og rigdom.
De blev forblændet af byens pragt
    og blev alle gjort til slaver.
„Det er mig, der straffer dig,”
    siger Herren, den Almægtige.
„Jeg flår dine fine klæder af dig,
    så alle nationer får din nøgenhed at se,
        din skam og din skændsel.
Jeg vil vise dig min foragt
    og dænge dig til med snavs.
        Jeg stiller din skændsel til skue.”
Enhver, som ser dig, vil lukke øjnene i væmmelse.
    De erkender, at det er ude med dig.
Men ingen vil sørge over dig,
    ikke én vil have medlidenhed med dig.
Er du måske bedre end Tebes,[a]
    som lå ved Nilens bred?
Den by var omgivet af floder,
    beskyttet af vand på alle sider.
Egypten og Kush var stormagter,
    allieret med Put og Libyen.
10 Alligevel blev byen erobret
    og dens indbyggere ført bort som krigsfanger.
        Småbørn blev knust mod stenbroen.
Soldater trak lod om byens stormænd
    og tog dem som slaver.

11 Nineve, også du skal tømme min vredes bæger
    og derefter gå i glemmebogen.
Også du vil prøve at finde beskyttelse
    i et forgæves forsøg på at overleve.
12 Men dine fæstninger vil være som figentræer i høsttiden.
    Når man ryster dem, falder fignerne ned og bliver fortæret.
13 Fæstningerne ved landets indfaldsporte brændes ned,
    så fjenden har fri adgang.
Dine krigere bliver som kvinder og taber modet
    ved synet af fjendens fremmarch.
14 Fyld vandbeholdningerne op, før belejringen starter,
    forstærk dine fæstninger.
Ælt ler og brænd masser af mursten,
    så du kan forstærke dine mure.
15 Men alligevel vil byen blive nedbrændt
    og indbyggerne slået ihjel.
Fjendehæren vil fortære dig,
    som var de en sværm af græshopper.
Du har et utal af indbyggere,
16     og dine købmænd er talrige som himlens stjerner.
Men fjendehæren kommer over dig som en græshoppesværm,
    den æder det hele og flyver sin vej.
17 Dine hofmænd og officerer vil forsvinde
    som græshopper, der søger ly for kulden i mursprækker,
men flyver deres vej, når solen kommer frem.
    Ingen ved, hvor de blev af.
18 Nineve, du var den ypperste by i Assyrien.
    Nu ligger dine ledere døde på jorden,
        alle dine embedsmænd er borte.
Dine indbyggere er spredt ud over bjergene
    som får uden hyrde til at samle dem.
19 Dit sår er for dybt til at læges,
    du har fået et dødeligt hug.
Alle, som hører om dit fald,
    vil klappe i hænderne af glæde,
for hvem har ikke hørt om din ondskab
    og været offer for din grusomhed?

Notas al pie

  1. 3,8 På Hebraisk: No-Amon. Tebes var hovedstaden i Øvre Egypten, der hvor Luxor ligger i dag. Byen blev ødelagt af assyrerne i 663 f.Kr.

The Message

Nahum 3

Let the Nations Get Their Fill of the Ugly Truth

11-4 Doom to Murder City—
    full of lies, bursting with loot, addicted to violence!
Horns blaring, wheels clattering,
    horses rearing, chariots lurching,
Horsemen galloping,
    brandishing swords and spears,
Dead bodies rotting in the street,
    corpses stacked like cordwood,
Bodies in every gutter and alley,
    clogging every intersection!
And whores! Whores without end!
    Whore City,
Fatally seductive, you’re the Witch of Seduction,
    luring nations to their ruin with your evil spells.

5-7 “I’m your enemy, Whore Nineveh—
    I, God-of-the-Angel-Armies!
I’ll strip you of your seductive silk robes
    and expose you on the world stage.
I’ll let the nations get their fill of the ugly truth
    of who you really are and have been all along.
I’ll pelt you with dog dung
    and place you on a pedestal: ‘Slut on Exhibit.’
Everyone who sees you will gag and say,
    ‘Nineveh’s a pigsty:
What on earth did we ever see in her?
    Who would give her a second look? Ugh!’”

Past the Point of No Return

8-13 Do you think you’re superior to Egyptian Thebes,
    proudly invincible on the River Nile,
Protected by the great River,
    walled in by the River, secure?
Ethiopia stood guard to the south,
    Egypt to the north.
Put and Libya, strong friends,
    were ready to step in and help.
But you know what happened to her:
    The whole city was marched off to a refugee camp,
Her babies smashed to death
    in public view on the streets,
Her prize leaders auctioned off,
    her celebrities put in chain gangs.
Expect the same treatment, Nineveh.
    You’ll soon be staggering like a bunch of drunks,
Wondering what hit you,
    looking for a place to sleep it off.
All your forts are like peach trees,
    the lush peaches ripe, ready for the picking.
One shake of the tree and they fall
    straight into hungry mouths.
Face it: Your warriors are wimps.
    You’re sitting ducks.
Your borders are gaping doors, inviting
    your enemies in. And who’s to stop them?

14-15 Store up water for the siege.
    Shore up your defenses.
Get down to basics: Work the clay
    and make bricks.
Sorry. Too late.
    Enemy fire will burn you up.
Swords will cut you to pieces.
    You’ll be chewed up as if by locusts.

15-17 Yes, as if by locusts—a fitting fate,
    for you yourselves are a locust plague.
You’ve multiplied shops and shopkeepers—
    more buyers and sellers than stars in the sky!
A plague of locusts, cleaning out the neighborhood
    and then flying off.
Your bureaucrats are locusts,
    your brokers and bankers are locusts.
Early on, they’re all at your service,
    full of smiles and promises,
But later when you return with questions or complaints,
    you’ll find they’ve flown off and are nowhere to be found.

18-19 King of Assyria! Your shepherd-leaders,
    in charge of caring for your people,
Are busy doing everything else but.
    They’re not doing their job,
And your people are scattered and lost.
    There’s no one to look after them.
You’re past the point of no return.
    Your wound is fatal.
When the story of your fate gets out,
    the whole world will applaud and cry “Encore!”
Your cruel evil has seeped
    into every nook and cranny of the world.
    Everyone has felt it and suffered.