Bibelen på hverdagsdansk

Mikas 7

Syndens håbløshed

1Sikken en elendighed!
Det er som i en frugtplantage, når høsten er forbi,
    eller i en vinmark, når alle druer er plukket.
Der er ingen figner til at stille ens sult,
    ikke en eneste klase vindruer er tilbage.
Guds tjenere er forsvundet fra jordens overflade.
    Der findes ikke et eneste retskaffent menneske.
Alle ligger på lur som røvere,
    og man sætter fælder for hinanden.
Der er kun en ting, de er gode til,
    nemlig at være onde.
Øvrigheden er korrupt,
    dommerne tager imod bestikkelse.
Den stærke gennemfører sine onde planer.
    Alle er de enige om at bøje retten.
De bedste af dem er som tornebuske,
    de mest ærlige som tjørnekrat.
Men straffen fra Gud er på vej,
    de rædsler, som profeterne har advaret om.
Stol ikke på nogen,
    tro end ikke din bedste ven.
Du må hellere sætte lås for munden,
    selv når du er sammen med din kone.
En søn vil foragte sin far,
    en datter gøre oprør imod sin mor
og en svigerdatter imod sin svigermor.
    Man får sin egen familie til fjender.

Håbet om udfrielse

Men jeg vil spejde efter Herren.
    Jeg venter på, at Gud vil redde mig,
        for jeg er sikker på, at han hører min bøn.
Du skal ikke hovere over mig, min fjende,
    for selv om jeg falder, rejser jeg mig igen.
Når mørket omslutter mig,
    vil Herren være mit lys.
Jeg accepterer min straf,
    for jeg har syndet imod Herren.
Han vil forsvare mig mod fjenderne
    og straffe dem for det, de har gjort.
Til sidst vil han føre mig fra mørket ud i lyset,
    så jeg ser, hvor god og retfærdig han er.
10 Da vil fjenderne se Guds magt,
    og deres hån vil blive gjort til skamme.
De spottede mig jo ved at sige:
    „Hvorfor hjælper Herren, din Gud, dig ikke?”
Da er det min tur til at se på,
    at min fjende trampes ned i mudderet.

Israels genopbygning

11 En dag skal Jerusalem genopbygges,
    og da bliver skellet mellem folkene fjernet.
12 Folk fra alverdens lande skal komme til jeres land,
    fra stormagter som Assyrien og Egypten,
fra hele strækningen mellem Egypten og Eufratfloden,
    ja fra fjerne lande og verdensdele.

13 Men landet skal først lægges øde
    på grund af befolkningens ondskab.

Fremtidens herlighed for Guds folk

14 Herre, tag dig af dit udvalgte folk,
    som hyrden vogter sin hjord.
Lad dem nyde skovens frodighed i fred,
    og glæde sig midt i en frugthave.
Lad dem boltre sig på Bashans og Gileads græsgange,
    som de gjorde i gamle dage.
15 „Ja,” siger Herren, „jeg vil gøre undere for mit folk
    som dengang, jeg førte jer ud af Egypten.”
16 Hele verden vil se dine undere
    og med skam erkende deres afmagt.
17 De vil komme krybende ud af deres fæstninger,
    de kravler hen ad jorden og æder støv som slanger.
Skælvende af frygt vil de nærme sig Herren, vores Gud,
    for hans magt vil fylde dem med ærefrygt.
18 Der findes ingen Gud som dig,
    du tilgiver den rest, der er tilbage af dit ejendomsfolk.
Du kan ikke være vred for evigt,
    men elsker at vise din trofaste kærlighed.
19 Du vil igen se i nåde til os
    og tilgive os alle vores synder,
        ja, kaste dem i havets dyb.
20 Du viser din trofasthed mod Abraham
    og opfylder dit løfte til Jakob.
        De løfter, du gav vores forfædre, står fast.

King James Version

Micah 7

1Woe is me! for I am as when they have gathered the summer fruits, as the grapegleanings of the vintage: there is no cluster to eat: my soul desired the firstripe fruit.

The good man is perished out of the earth: and there is none upright among men: they all lie in wait for blood; they hunt every man his brother with a net.

That they may do evil with both hands earnestly, the prince asketh, and the judge asketh for a reward; and the great man, he uttereth his mischievous desire: so they wrap it up.

The best of them is as a brier: the most upright is sharper than a thorn hedge: the day of thy watchmen and thy visitation cometh; now shall be their perplexity.

Trust ye not in a friend, put ye not confidence in a guide: keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom.

For the son dishonoureth the father, the daughter riseth up against her mother, the daughter in law against her mother in law; a man's enemies are the men of his own house.

Therefore I will look unto the Lord; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.

Rejoice not against me, O mine enemy: when I fall, I shall arise; when I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me.

I will bear the indignation of the Lord, because I have sinned against him, until he plead my cause, and execute judgment for me: he will bring me forth to the light, and I shall behold his righteousness.

10 Then she that is mine enemy shall see it, and shame shall cover her which said unto me, Where is the Lord thy God? mine eyes shall behold her: now shall she be trodden down as the mire of the streets.

11 In the day that thy walls are to be built, in that day shall the decree be far removed.

12 In that day also he shall come even to thee from Assyria, and from the fortified cities, and from the fortress even to the river, and from sea to sea, and from mountain to mountain.

13 Notwithstanding the land shall be desolate because of them that dwell therein, for the fruit of their doings.

14 Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the wood, in the midst of Carmel: let them feed in Bashan and Gilead, as in the days of old.

15 According to the days of thy coming out of the land of Egypt will I shew unto him marvellous things.

16 The nations shall see and be confounded at all their might: they shall lay their hand upon their mouth, their ears shall be deaf.

17 They shall lick the dust like a serpent, they shall move out of their holes like worms of the earth: they shall be afraid of the Lord our God, and shall fear because of thee.

18 Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? he retaineth not his anger for ever, because he delighteth in mercy.

19 He will turn again, he will have compassion upon us; he will subdue our iniquities; and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea.

20 Thou wilt perform the truth to Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old.