Bibelen på hverdagsdansk

Mikas Bog 1:1-16

1Mika fra byen Moreshet modtog en række profetiske budskaber fra Herren på den tid, hvor henholdsvis Jotam, Ahaz og Hizkija regerede i Juda. Gud viste ham, hvad der skulle ske med Samaria og Jerusalem.

Dom over Nordriget og Sydriget

2Hør godt efter, alle folkeslag.

Lyt til mig, alle jordens beboere.

Herren, den Almægtige, dømmer sit folk,

tordner mod dem fra sin trone i Himlen.

3Han forlader sin himmelske bolig,

træder ned på bjergenes tinder.

4De smelter som voks under hans vrede,

som ved en syndflod skylles højene væk.

5For Israels folk har vendt sig fra Herren,

Judas folk har syndet mod deres Gud.

Hvem gik forrest i Israels frafald?

Var det ikke Samaria?

Hvem førte an i Judas afgudsdyrkelse?

Var det ikke Jerusalem?

6Derfor bliver Samaria til en ruinhob,

et sted, hvor der plantes vinstokke.

Herren smider husenes sten ned i dalen,

så fundamenterne ligger blottede tilbage.

7Alle stenstøtter skal smadres,

alle afgudsbilleder brændes.

De afskyelige afguder

skal blive til affald.

Byens rigdom kom fra gaver til dens afguder,

nu bliver rigdommen givet til andre folks guder.

8Derfor vil jeg sørge og klage,

gå barfodet omkring uden kjortel.

Jeg vil hyle som en sjakal

og skrige som en struds.

9For Samaria er dødeligt såret,

og Juda vil få samme skæbne.

Ulykken banker på mit eget folks port,

snart når den frem til Jerusalem.

10Fortæl det ikke til filistrene i Gat,

vis dem ikke jeres sorg.

Kast støv på hovedet,

Bet-Leafras borgere.1,10 At kaste støv eller aske i hovedet på sig selv var et tegn på dyb sorg. Navnene på de ti byer danner ordspil. Bet-Leafra betyder „støvets hus”. Sandsynligvis er der tale om fem byer nord for Jerusalem i v. 10-12 og fem byer syd for i v. 13-15. Tallet 10 betyder herredømme eller kongerige, og det antyder, at Judas kongedømme snart er forbi.

11Shafirs folk bliver ydmyget,

i laser bliver de ført i eksil.

Za’anan bliver belejret,

så ingen kan komme ud.

Bet-Etzel er klædt i sorg,

for ulykken standsede ikke der.

12Marots indbyggere håber på det bedste,

men det er forgæves.

Herrens straf er på vej,

den nærmer sig Jerusalems port.

13Spænd hestene for vognen og flygt,

I folk fra Lakish.

Det var jer, der indførte Israels afguder,

og derved førte I Jerusalem til fald.

14Tag afsked med Moreshet-Gat,

for den bliver overtaget af nye ejere.

Akzib har intet haft af værdi,

som Judas1,14 Ordret: „Israels konger”, men der tænkes sandsynligvis på den del af Israel, som normalt kaldes Juda. konger kunne bruge.

15Maresha bliver erobret af fjenden,

Judas ledere søger tilflugt i Adullams hule.

16Judas land, græd over dine indbyggere,

klip dig skaldet som en grib,

for de bliver taget fra dig

og ført bort som fanger.

New International Version

Micah 1

1The word of the Lord that came to Micah of Moresheth during the reigns of Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah—the vision he saw concerning Samaria and Jerusalem.

Hear, you peoples, all of you,
    listen, earth and all who live in it,
that the Sovereign Lord may bear witness against you,
    the Lord from his holy temple.

Judgment Against Samaria and Jerusalem

Look! The Lord is coming from his dwelling place;
    he comes down and treads on the heights of the earth.
The mountains melt beneath him
    and the valleys split apart,
like wax before the fire,
    like water rushing down a slope.
All this is because of Jacob’s transgression,
    because of the sins of the people of Israel.
What is Jacob’s transgression?
    Is it not Samaria?
What is Judah’s high place?
    Is it not Jerusalem?

“Therefore I will make Samaria a heap of rubble,
    a place for planting vineyards.
I will pour her stones into the valley
    and lay bare her foundations.
All her idols will be broken to pieces;
    all her temple gifts will be burned with fire;
    I will destroy all her images.
Since she gathered her gifts from the wages of prostitutes,
    as the wages of prostitutes they will again be used.”

Weeping and Mourning

Because of this I will weep and wail;
    I will go about barefoot and naked.
I will howl like a jackal
    and moan like an owl.
For Samaria’s plague is incurable;
    it has spread to Judah.
It has reached the very gate of my people,
    even to Jerusalem itself.
10 Tell it not in Gath[a];
    weep not at all.
In Beth Ophrah[b]
    roll in the dust.
11 Pass by naked and in shame,
    you who live in Shaphir.[c]
Those who live in Zaanan[d]
    will not come out.
Beth Ezel is in mourning;
    it no longer protects you.
12 Those who live in Maroth[e] writhe in pain,
    waiting for relief,
because disaster has come from the Lord,
    even to the gate of Jerusalem.
13 You who live in Lachish,
    harness fast horses to the chariot.
You are where the sin of Daughter Zion began,
    for the transgressions of Israel were found in you.
14 Therefore you will give parting gifts
    to Moresheth Gath.
The town of Akzib[f] will prove deceptive
    to the kings of Israel.
15 I will bring a conqueror against you
    who live in Mareshah.[g]
The nobles of Israel
    will flee to Adullam.
16 Shave your head in mourning
    for the children in whom you delight;
make yourself as bald as the vulture,
    for they will go from you into exile.

Notas al pie

  1. Micah 1:10 Gath sounds like the Hebrew for tell.
  2. Micah 1:10 Beth Ophrah means house of dust.
  3. Micah 1:11 Shaphir means pleasant.
  4. Micah 1:11 Zaanan sounds like the Hebrew for come out.
  5. Micah 1:12 Maroth sounds like the Hebrew for bitter.
  6. Micah 1:14 Akzib means deception.
  7. Micah 1:15 Mareshah sounds like the Hebrew for conqueror.