Bibelen på hverdagsdansk

Markus 13

Jesus forudsiger templets ødelæggelse

1Da Jesus var på vej væk fra templet, udbrød en af hans disciple: „Mester, se engang på de smukke bygninger! Er det ikke nogle flotte sten?”

„Jo, det ser smukt ud,” svarede Jesus. „Men det hele vil blive jævnet med jorden.”

Jesus advarer om krige, katastrofer og forfølgelser

Lidt senere, da Jesus sad alene med disciplene på Olivenbjergets skråning lige over for templet, spurgte Peter, Jakob, Johannes og Andreas ham: „Hvornår vil det med templet ske? Hvad er tegnet på, at alt er tæt ved afslutningen?”

Jesus svarede: „Lad ikke nogen vildlede jer. Mange vil komme og påstå, at de er Messias, og de vil føre mange på vildspor. Når I hører om uro og krigshandlinger rundt omkring, så lad jer ikke skræmme. Den slags er uundgåeligt, men det er endnu ikke afslutningen. Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der jordskælv og hungersnød. Men det er kun som de første veer inden en fødsel.”

Jesus fortsatte: „Vær på vagt! Man vil slæbe jer for retten og piske jer i synagogerne. I vil blive anklaget og stillet for konger og guvernører, fordi I tjener mig, men det vil give jer anledning til at fortælle dem budskabet om mig, 10 ja, det gode budskab skal forkyndes for alle folkeslagene, før afslutningen kommer.

11 Når I bliver arresteret og slæbt for retten, skal I ikke bekymre jer om, hvad I skal sige til jeres forsvar. Sig bare det, som I får fra Gud, når øjeblikket er inde. Så er det nemlig ikke jer, der taler, men Helligånden.

12 Søskende vil forråde hinanden til døden og fædre angive deres børn. Børn vil gøre oprør mod deres forældre og vil endda få dem slået ihjel. 13 Ja, I vil blive hadet af mange, fordi I hører mig til. Men de, der holder ud indtil det sidste, skal blive frelst.

Jerusalems ødelæggelse

14 Når I ser ‚den afskyelige ødelægger’[a] stå på det sted, hvor han ikke burde stå,” (må de, der læser det, forstå alvoren i det), „da skal de, der er i Judæa, flygte op i bjergene. 15 De, der opholder sig uden for deres hus, skal ikke løbe ind for at pakke deres ting, 16 og de, der arbejder i marken, skal ikke løbe hjem for at hente deres overtøj. 17 Ve de kvinder, der på det tidspunkt er gravide, og ve de mødre, der har små børn, som skal ammes. 18 Bed om, at jeres flugt ikke kommer til at ske om vinteren. 19 For det bliver så forfærdeligt, som det ikke har været siden jordens skabelse og heller aldrig vil blive igen. 20 Hvis ikke Gud afkortede den periode, ville intet menneske overleve. Men nu bliver den afkortet af hensyn til dem, han har udvalgt.

Falske profeter

21 Hvis der kommer nogen og fortæller jer, at Messias er kommet og befinder sig her eller der—så tro ikke på det. 22 Der vil komme falske profeter og folk, der hævder at være Messias, og de vil gøre forbavsende mirakler for—om muligt—at vildlede endog Guds udvalgte. 23 Pas på! Nu har jeg advaret jer!

Tegnene på, at Jesus snart kommer igen

24 Efter den tids frygtelige trængsler vil solen blive formørket og månen holde op med at skinne. 25 Stjernerne vil falde ned, og himlens kræfter komme ud af balance.[b] 26 Da vil man se Menneskesønnen komme til syne i skyerne med kraft og megen herlighed,[c] 27 og da vil jeg sende mine engle ud, for at de kan samle mine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

28 Lad mig bruge figentræet som billede. Når de nye skud bryder frem, og bladene folder sig ud, så ved I, at sommeren er på vej. 29 På samme måde kan I vide, at jeg er lige på trapperne, når I ser disse ting ske. 30 Det siger jeg jer: Mit udvalgte folk skal ikke forgå, selv om alt det her vil ske.[d] 31 Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Vær altid parat

32 Ingen kender dagen eller tidspunktet, hvor det vil ske, ikke engang Guds engle, end ikke jeg selv. Kun Faderen ved det. 33 Vær på vagt! Vær altid parat, for I ved ikke, hvornår det sker. 34 Det er som med en mand, der skulle ud på en lang rejse og overlod huset til sine tjenere. De fik hver deres ansvarsområde, og dørvogteren fik besked på at holde vagt. 35 Sådan skal I også være på vagt. For I ved ikke, hvornår husets herre vender tilbage, om det bliver om aftenen, ved midnat, før daggry eller om morgenen. 36 Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. 37 Hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle: Hold jer parate!”

Notas al pie

 1. 13,14 En hentydning til Daniels profetiske syn i Dan. 9,27; 11,31f, 12,11 jf. Matt. 24,15.
 2. 13,25 Jf. Es. 13,10 og 34,4.
 3. 13,26 Jf. Dan. 7,13.
 4. 13,30 Ordret siger teksten: „Denne gruppe mennesker skal ikke forgå, imens alle disse ting foregår”. Ud fra sammenhængen må det formodes, at den gruppe mennesker, der er tale om, er dem, der holder fast ved Jesu ord, jf. næste vers.

New American Standard Bible

Mark 13

Things to Come

1As He was going out of the temple, one of His disciples *said to Him, “Teacher, behold [a]what wonderful stones and [b]what wonderful buildings!” And Jesus said to him, “Do you see these great buildings? Not one stone will be left upon another which will not be torn down.”

As He was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter and [c]James and John and Andrew were questioning Him privately, “Tell us, when will these things be, and what will be the [d]sign when all these things are going to be fulfilled?” And Jesus began to say to them, “See to it that no one misleads you. Many will come in My name, saying, ‘I am He!’ and will mislead many. When you hear of wars and rumors of wars, do not be frightened; those things must take place; but that is not yet the end. For nation will rise up against nation, and kingdom against kingdom; there will be earthquakes in various places; there will also be famines. These things are merely the beginning of birth pangs.

“But [e]be on your guard; for they will deliver you to the [f]courts, and you will be flogged in the synagogues, and you will stand before governors and kings for My sake, as a testimony to them. 10 The gospel must first be preached to all the nations. 11 When they [g]arrest you and hand you over, do not worry beforehand about what you are to say, but say whatever is given you in that hour; for it is not you who speak, but it is the Holy Spirit. 12 Brother will betray brother to death, and a father his child; and children will rise up against parents and [h]have them put to death. 13 You will be hated by all because of My name, but the one who endures to the end, he will be saved.

14 “But when you see the abomination of desolation standing where it should not be (let the reader understand), then those who are in Judea must flee to the mountains. 15 The one who is on the housetop must not go down, or go in to get anything out of his house; 16 and the one who is in the field must not turn back to get his coat. 17 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! 18 But pray that it may not happen in the winter. 19 For those days will be a time of tribulation such as has not occurred since the beginning of the creation which God created until now, and never will. 20 Unless the Lord had shortened those days, no [i]life would have been saved; but for the sake of the [j]elect, whom He chose, He shortened the days. 21 And then if anyone says to you, ‘Behold, here is [k]the Christ’; or, ‘Behold, He is there’; do not believe him; 22 for false Christs and false prophets will arise, and will show [l]signs and wonders, in order to lead astray, if possible, the elect. 23 But take heed; behold, I have told you everything in advance.

The Return of Christ

24 “But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light, 25 and the stars will be falling from heaven, and the powers that are in [m]the heavens will be shaken. 26 Then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. 27 And then He will send forth the angels, and will gather together His [n]elect from the four winds, from the farthest end of the earth to the farthest end of heaven.

28 “Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. 29 Even so, you too, when you see these things happening, [o]recognize that [p]He is near, right at the [q]door. 30 Truly I say to you, this [r]generation will not pass away until all these things take place. 31 Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away. 32 But of that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father alone.

33 “Take heed, keep on the alert; for you do not know when the appointed time [s]will come. 34 It is like a man away on a journey, who upon leaving his house and [t]putting his slaves in charge, assigning to each one his task, also commanded the doorkeeper to stay on the alert. 35 Therefore, be on the alert—for you do not know when the [u]master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning— 36 in case he should come suddenly and find you asleep. 37 What I say to you I say to all, ‘Be on the alert!’”

Notas al pie

 1. Mark 13:1 Lit how great
 2. Mark 13:1 Lit how great
 3. Mark 13:3 Or Jacob
 4. Mark 13:4 Or attesting miracle
 5. Mark 13:9 Lit look to yourselves
 6. Mark 13:9 Or Sanhedrin or Council
 7. Mark 13:11 Lit lead
 8. Mark 13:12 Lit put them to death
 9. Mark 13:20 Lit flesh
 10. Mark 13:20 Or chosen ones
 11. Mark 13:21 I.e. the Messiah
 12. Mark 13:22 Or attesting miracles
 13. Mark 13:25 Or heaven
 14. Mark 13:27 Or chosen ones
 15. Mark 13:29 Or know
 16. Mark 13:29 Or it
 17. Mark 13:29 Lit doors
 18. Mark 13:30 Or race
 19. Mark 13:33 Lit is
 20. Mark 13:34 Lit giving the authority to
 21. Mark 13:35 Lit lord